Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – SCP: breed voorzieningenpakket nodig

0

12-02-2008

Vanuit het oogpunt van de Wmo is het belangrijk om een breed pakket van diensten aan te bieden, zodat ouderen met beperkingen kunnen kiezen uit diverse voorzieningen die aansluiten bij hun wensen. Dit is één van de conclusies uit het rapport ‘Ondersteunende voorzieningen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP onderzocht onder andere de samenhang tussen AWBZ-gefinancierde zorg en verschillende woon- en welzijnsvoorzieningen die onder de Wmo vallen.

Ondersteunende voorzieningen nodig

Naast AWBZ-gefinancierde zorg kunnen zelfstandig wonende mensen met beperkingen gebruik maken van allerlei ondersteunende voorzieningen, zoals maaltijdvoorzieningen, ouderenadviseur of een klussenhulp. Maar ook woonvoorzieningen en woningaanpassingen zijn belangrijke voorzieningen voor mensen met beperkingen. Deze ondersteunende voorzieningen worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Van huishoudelijke zorg naar AWBZ-zorg

Uit het rapport van het SCP blijkt dat er een hiërarchie zit in de volgorde waarin mensen van voorzieningen gebruik gaan maken: eerst wordt gebruik gemaakt van huishoudelijke verzorging en mobiliteitshulpmiddelen. Via praktische voorzieningen, zoals personenalarmering, komt men tenslotte uit bij AWBZ-gefinancierde zorg en wonen met zorg. Vooral alleenstaande oudere vrouwen met ernstige beperkingen maken gebruik van ‘zware voorzieningen’, dus van een combinatie van AWBZ-zorg, huishoudelijke hulp en woon- en welzijnsvoorzieningen. Afstemming tussen Wmo-voorzieningen en AWBZ-voorzieningen is essentieel.

Tip voor gemeenten

AWBZ-voorzieningen worden vrijwel niet gebruikt zonder Wmo-voorzieningen, terwijl het omgekeerde wel voorkomt. Het SCP raadt gemeenten aan om niet te focussen op één enkel alternatief voor het verzorgingshuis, zoals zorgwoningen, maar om een breed pakket van diensten aan te bieden. Dat vergemakkelijkt het langer zelfstandig blijven wonen.

Lees meer over het rapport Ondersteunende voorzieningen van het SCP.