De toekomst van residentie molenwijck

0

Het profiel geeft de fysieke

Psychologische, sociale en affectieve kenmerken van de leerling aan en benadrukt zowel de leermoeilijkheden als gevolg van de handicapsituatie en de mogelijkheid van herstel, en de bezat vaardigheden die moeten worden volgehouden, gevraagd en geleidelijk versterkt en ontwikkeld met respect voor de culturele keuzes van de gehandicapte.

Bij de ontwikkeling van het initieel dynamisch-functioneel profiel worden, met hulp van de operators van de lokale gezondheidsdiensten, scholen en gezinnen, controles uitgevoerd om de effecten van de verschillende interventies en de invloed van de schoolomgeving na te gaan .

De taken die door de paragrafen 5 en 6 aan de lokale gezondheidsdiensten worden toegewezen, worden uitgevoerd op de manier die is aangegeven met een specifieke handeling van begeleiding en coördinatie uitgevaardigd overeenkomstig artikel 5, primocomma, van de wet van 23 december 1978, n. 833.

  • 8 Het dynamisch-functioneel profiel wordt geactualiseerd aan het einde van de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school en tijdens de bovenbouw van het secundair onderwijs. 9.
  • Leerplichtige minderjarigen met een handicap, die om gezondheidsredenen tijdelijk verhinderd zijn om naar school te gaan, krijgen in ieder geval onderwijs- en scholingsgarantie.

Hiertoe zorgt de onderwijssupervisor, in overleg met de plaatselijke gezondheidseenheden en de openbare en particuliere herstel- en revalidatiecentra, in overeenstemming met de ministeries van Volksgezondheid en Arbeid en Sociale Zekerheid, voor de instelling, voor gehospitaliseerde minderjarigen, van gewone klassen als vrijstaande delen van de openbare school.

In deze klassen kunnen ook minderjarigen worden toegelaten die in hospitalisatiecentra zijn opgenomen, die niet in handicapsituaties verkeren en voor wie de onmogelijkheid om gedurende een periode van niet minder dan dertig dagen les te volgen, wordt vastgesteld.

De aanwezigheid van deze lessen

Gewaarmerkt door de schoolautoriteit door middel van een rapport over de activiteiten uitgevoerd door de leerkrachten die in dienst zijn van het hospitalisatiecentrum, wordt in alle opzichten gelijkgesteld met de aanwezigheid van de klassen waarin de kinderen zijn ingeschreven.

In ziekenhuizen, klinieken en pediatrische afdelingen kunnen de in dit artikel genoemde doelstellingen ook worden nagestreefd door het inzetten van personeel dat in het bezit is van een specifieke psycho-pedagogische opleiding die ervaring heeft opgedaan met nasocomen of een stageperiode van een jaar volgt op begeleiding van ervaren medewerkers.

de-aanwezigheid-van-deze-lessenScholastische integratie 1.

De scholastieke integratie van de gehandicapte in de secties en in de gemeenschappelijke klassen van scholen van alle niveaus en in universiteiten wordt uitgevoerd, onverminderd de bepalingen van de wetten van 11 mei 1976, n. 360, en .

4 augustus 1977, n. 517, en daaropvolgende wijzigingen, onder meer door: a) de gecoördineerde planning van schooldiensten met gezondheid, maatschappelijk welzijn, culturele, recreatieve, sportieve en andere activiteiten in het gebied dat wordt beheerd door openbare of particuliere entiteiten.

Daartoe bepalen de lokale overheden, de onderwijsinstellingen en de lokale gezondheidsdiensten, binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden, de programmaovereenkomsten bedoeld in artikel 27 van de wet van 8 juni 1990, nr. 142.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in