S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - Woongemeenschap van bondgenoten

Umah-hai betekent groot familiehuis. Die naam kozen de initiatiefnemers 12,5 jaar geleden niet zomaar. Na herhaalde opnames in de verslavingszorg of de ggz wisten ze uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om weer een plekje in de samenleving te verwerven. Terugval ligt altijd op de loer, zeker als je in je eentje in je flatje woont zonder een steunend netwerk. Onderzoek wijst uit dat het gemiddelde netwerk van iemand die na een opname in de ggz weer in de wijk gaat wonen uit één persoon bestaat.

Ridderhofstad den Engh, Utrecht Leidsche Rijn

Veilige en ondersteunende plek

De initiatiefnemers wilden een woon/werkgemeenschap van bondgenoten oprichten. Een plek waar je niet alleen woont maar waar je ook iets te doen hebt. Daginvulling is onmisbaar voor eigen herstel. In 2005 startten ze met het eerste wooninitiatief in Driebergen. Een rijtjeswoning gehuurd van corporatie Heuvelrug Wonen waar vier bewoners en zeven ambulante deelnemers een veilige en ondersteunende plek creëerden. Het motto van de begindagen was 'samen zorgen voor elkaar'. In de afgelopen jaren is Umah-hai gegroeid naar een volwassen organisatie. Het eerste woonhuis in Driebergen werd gevolgd door nog vier woonhuizen in Driebergen en drie woonhuizen in Doorn. In een van de huizen is het kantoor van Umah-hai gevestigd en zowel in Driebergen als Doorn is er een gezamenlijke ruimte voor inloop, samen eten en andere activiteiten. 

Boerderij en veldschuur Ridderhofstad den Engh

In Utrecht Leidsche Rijn opende in 2013 Ridderhofstad den Engh de deuren. Daar zijn rond een oude boerderij 12 woonunits gerealiseerd in een nieuw gebouwde veldschuur. In de boerderij is een grote gezamenlijke ruimte met keuken en de hooiberg is een prachtig atelier geworden. Corporatie Portaal en GroenWest ontwikkelden samen het project. Umah-hai huurt nu van GroenWest. Het erf met moestuin en hooiberg wordt beheerd door Umah-hai en biedt deelnemers een zinvolle bezigheid. Daarnaast zijn er veel andere activiteiten waar deelnemers actief in zijn; koken, tuinonderhoud, paardrijden, creativiteit, wandelen, sporten, muziek. Ook worden deelnemers ondersteund in het vinden van externe daginvulling; vrijwilligerswerk, opleiding tot uiteindelijk een betaalde baan.

Ridderhofstad den Engh, Utrecht Leidsche Rijn

Familiar, gelijkwaardig, saamhorig en vertrouwd

Umah-hai werkt veel met ervaringsdeskundigen. Begonnen als 'woongemeenschap van bondgenoten' met het motto 'samen zorgen voor elkaar', is de begeleiding die geboden wordt in de loop van de jaren stap voor stap geprofessionaliseerd. In 2009 kreeg de eerste medewerker een betaalde baan, in 2013 waren er zeven betaalde medewerkers en inmiddels zijn er 27 (18 FTE). Een deel van de medewerkers is ooit deelnemer geweest bij Umah-hai. Herstelgericht werken met begeleiding van coaches met ervaringsdeskundigheid is de hedendaagse terminologie voor de combinatie van wonen, werken en begeleiding die Umah-hai biedt. Het familiaire, de gelijkwaardigheid, saamhorigheid en vertrouwen tussen deelnemers en begeleiders zijn nog steeds de kernwaarden van de organisatie. 'Samen voor unieke zorg', is het motto voor het Umah-hai van vandaag.

Relatie met buurt belangrijk

Neeltje is een van de bewoners van Umah-hai in Utrecht Leidsche Rijn. Ze is sinds een aantal maanden management trainee in het managementteam van Umah-hai. De relatie met de buurt vindt ze belangrijk. 'Eerst werd er met argusogen naar ons gekeken en het contact verliep stroef. Maar inmiddels is er meer contact. Er zijn buurtgenoten die meewerken in de tuin of samen met bewoners van Umah-hai aan de wekelijkse yogalessen meedoen'. Ze vindt het mooi dat Umah-hai er steeds meer gewoon bij hoort. 

Term 'Inclusieve samenleving' is stigmatiserend

Daarom storen termen als 'verwarde huurders' en 'inclusieve samenleving' haar. 'Daarmee stigmatiseer je mensen die zoveel meer zijn dan 'verward'. Een samenleving zou vanuit zichzelf één geheel moeten zijn. Er zouden geen aparte groepen moeten zijn waarvoor de term inclusie wordt gebruikt. Ieder mens hoort deel uit te maken van de maatschappij', vindt Neeltje. 'Een liefdevolle maatschappij moet voor iedereen een passende plek creëren'. Met het bondgenootschap van Umah-hai wordt daar hard aan gewerkt.

09-05-2018

Danielle Harkes
Door Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, de opkomst van burgerinitiatieven en de toenemende vraag naar woonvariaties zijn haar aandachtsgebieden.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F