Blog – Twee keer thuis: oudere migranten in Europa – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ouderen met een migratieachtergrond zijn erg divers. Het is onmogelijk om over de groep van oudere migranten te spreken omdat hun geschiedenis en achtergrond verschillend zijn. De redenen waarom mensen migreren zijn per persoon verschillend, net als de wijze waarop mensen zich aanpassen. Toch zijn er ook overeenkomsten. Zij hebben allemaal moeten wennen aan een nieuw land, aan een andere taal en andere cultuur. Zij hebben nieuwe vrienden gemaakt. Maar kampten ook met gevoelens van heimwee en eenzaamheid. Toch zijn zij erin geslaagd een nieuw leven op te bouwen. In het boekje ‘From home to home’ uitgebracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Europese vereniging ENIEC staan tien portretten van ouderen met een migratieachtergrond uit tien verschillende landen.

nancy-eniec-5101077
Foto door Claudia Kamergorodski

Inzet voor oudere migranten

Vanaf 2008 ben ik op persoonlijke titel een actief lid van ENIEC, een Europese vereniging voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn voor of met oudere migranten. Leden zijn stuk voor stuk betrokken mensen die zich inzetten voor oudere migranten, die het thema op de agenda proberen te krijgen en te houden, die oudere migranten een stem willen geven. Ook zijn er enkele oudere migranten zelf lid van het netwerk. De mix aan leden, die uit verschillend landen komen, van verschillende afkomst zijn, verschillende leeftijden en bezigheden hebben, is buitengewoon inspirerend. Samen met Ineke de Kam, Wendela Gronthoud en Saloua Berdai maakte ik het boekje ‘From home to home’. Jan Booij, één van de oprichters van ENIEC en oud-directeur van enkele verzorgingshuizen waaronder De Schildershoek dacht met ons mee, net als het ENIEC-bestuur en andere leden.

Eigen verhaal

De ouderen in ‘From home to home’ vertellen hun eigen verhaal. Zij gaan in op het verleden, heden en geven hun blik op de toekomst, op ouder worden. Oudere migranten hebben vaak een slechte sociaal-economische positie, ervaren vaker gezondheidsklachten dan ouderen die geen migratie achtergrond hebben. Zij staan vaak met één been in het land waar zij geboren zijn en één been in het nieuwe land. De meeste ouderen gaan niet terug naar het oorspronkelijke land. Hoogstens een aantal weken of maanden per jaar voor zover zij zich dat kunnen veroorloven. Hun kinderen en kleinkinderen wonen in het nieuwe land.

‘Natuurlijk heb ik wel eens gedacht om permanent terug te gaan. Maar er is daar geen geschikt werk. De gezondheidszorg is bovendien ook niet goed geregeld. Als ik terugga, ga ik voor mijn familie. Ik ben ook veranderd door mijn verblijf hier. De omgeving zegt dat ook tegen me als ik in Suriname ben: je gedrag is anders, je manier van lopen is anders, je loopt zo snel’, zegt Nancy Babel, één van de geïnterviewden uit het boekje. Nancy is in Suriname geboren en woont sinds 1983 in Nederland.

Moed

De leden van ENIEC willen met dit boekje respect tonen voor de moed van de ouderen die hun eigen land hebben verlaten om een nieuwe start te maken en een bijdrage geleverd hebben aan dit nieuwe land. Oudere migranten zijn niet zo zichtbaar. Terwijl het belangrijk is dat professionals en vrijwilligers rekening houden met hun geschiedenis, achtergrond, wensen en behoeften. Migratie is van alle tijden en alle plaatsen en zal altijd een onderdeel zijn van de samenleving. De verhalen van de ouderen in dit boekje laten zien dat migratie een verrijking is voor de samenleving. En dat het de nodige uitdagingen biedt.

ENIEC is een Europese vereniging voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn voor of met oudere migranten. ENIEC is een informeel netwerk met 81 leden uit 12 verschillende landen (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Turkije, Zweden). De leden ontmoeten elkaar jaarlijks, wisselen kennis en ervaring uit rond wonen, zorg en welzijn van oudere migranten. Leden zijn op persoonlijke titel lid. www.eniec.eu