S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - Grenzen aan het langer thuis wonen? We groeien nog wel even door! 

Langer thuis wonen sluit aan op de wens van heel veel ouderen. Maar langer thuis wil niet altijd zeggen in de woning blijven wonen waar je nu woont. In je eentje in de eengezinswoning waar je ooit met een heel gezin woonde is vaak niet ideaal. De buurt verandert, de woning wordt lastiger in gebruik. Verlies van netwerk en eenzaamheid liggen op de loer. De grens van thuis wonen lijkt soms bereikt. Gelukkig zijn er veel nieuwe woonvormen en buurtprojecten die het wél mogelijk maken om zelfstandig te blijven wonen. 

Woonproject Ysselsteyn. Foto: Chris Pennarts

Niet één woonoplossing

Ouderen zijn zeker zo verschillend in hun wensen en behoeftes als andere mensen. Er is niet één woonoplossing die past bij alle ouderen. Maar tot nog toe hebben we het wel zo georganiseerd. Met een standaard aanbod van zelfstandig wonen, ouderenwoning, aanleunwoning, verzorgingshuis en verpleeghuis.

Expeditie Begonia

Vanuit het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zeggen we dat voor langer thuis wonen meer woonvariaties nodig zijn. Daarom: Expeditie Begonia! Een zoektocht naar meer variatie in wonen en zorg met een knipoog naar ‘niet achter de geraniums’. We laten goede voorbeelden zien van nieuwe woonvormen die aan het ontstaan zijn. Gerealiseerd door woningcorporaties, samen met zorgorganisaties en andere lokale partijen. En steeds meer op initiatief van ouderen zelf die nadenken over hoe zij willen wonen als ze oud zijn.

Woonvormen en buurtconcepten

Dus laten we allerlei nieuwe initiatieven zien. Woonvormen zoals moderne hofjes, gemeenschappelijke wonen voor ouderen of meergeneraties, gestippeld wonende mantelzorgwoningeen thuishuis. Maar ook buurtconcepten zoals de ZorgSamenBuurt, de flatcoach, buurtcirkel, zorgcoöperaties en het verzorgingshuis 2.0.

We starten bij het wonen omdat in ons idee wonen en welzijn voor zorg gaan. Als je de eerste twee goed regelt, blijven alleen de echt zorgvragen over. 

Nieuwe tussenvormen?

Zijn deze woonconcepten nieuwe tussenvormen of een echte vervanging van de intramurale opname? Dat hangt natuurlijk heel erg af van hoe iemand oud wordt. Bij ouderen met dementie is opname in een 24-uursvoorziening vaak een welkome oplossing. Ook zal er door het langer thuis wonen behoefte komen aan andere beschikbaarheid van zorgvoorzieningen; denk aan meer gespecialiseerde ouderengeneeskunde in de wijk, kortdurende opname en snel inzetbare ondersteuning.

Nu al veel 100-jarigen zelfstandig

Maar kijk eens naar de 100-jarigen uit het 100-plus onderzoek van de Vrije Universiteit? Ze hebben geen dementie (daar worden ze op geselecteerd) en bijna helft van hen woont zelfstandig. Als het de huidige generatie nu al lukt, valt er voor de toekomst zeker nog groei te verwachten!

29-08-2017

Danielle Harkes
Door Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, de opkomst van burgerinitiatieven en de toenemende vraag naar woonvariaties zijn haar aandachtsgebieden.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F