S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - De écht bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen

Huurders worden steeds ouder. Bij sommige corporaties is de helft van de huurders al 55 jaar en ouder. De leeftijd neemt toe. Bovendien wonen meer mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening gewoon thuis. Ook mensen uit de maatschappelijke opvang die weer in de wijk gaan wonen, kloppen bij de corporaties aan. Corporaties krijgen meer kwetsbare huurders. Ik zeg weleens tegen corporaties: jullie spreken van bijzondere doelgroepen en dan hebben jullie het over ouderen en mensen met een beperking. Maar de echte bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen.

Blog - De écht bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen

Signaleringsfunctie en connectie belangrijk

De komende jaren neemt ook het aantal alleenstaanden enorm toe, ook onder ouderen. Als gevolg hiervan moet het bezit flexibeler, zodat er ingesprongen kan worden op de telkens veranderende vraag. Betaalbare, toegankelijke woningen zijn nodig in de buurt. Er is een toenemende vraag naar kleinere woningen. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijk. Corporatiemedewerkers worden geconfronteerd met kwetsbare huurders, met eenzaamheid, dementie, maar ook verwaarlozing, betaalachterstanden en schulden. Zij hebben een signaleringsfunctie. Een goede connectie met het wijkteam en scholing zijn onontbeerlijk.

Innovatieve voorbeelden, verbinden en experimenteren

Ik speel hierop in vanuit mijn vakgebied door innovatieve voorbeelden onder de aandacht te brengen. Door partijen met elkaar te verbinden en experimenten te starten, zoals het project ‘Vitale woongemeenschappen’ of ‘GGZ in de wijk’. Het Kenniscentrum doet dit in samenwerking met Platform 31. Andere mooie voorbeelden zijn de seniorenmakelaars/verhuisadviseurs die corporaties samen met gemeenten organiseren; zij helpen ouderen met de zoektocht naar geschiktere woonruimte. ‘Wonen met gemak is een project in Breda en omstreken waar vrijwilligers ouderen adviseren over woningaanpassingen. In de publicatie ‘Goed gezien’ staan 13 voorbeelden hoe corporaties bezig zijn wonen en zorg te combineren.

Ondersteunen burgerinitiatieven

Om klaar te zijn voor de toekomst moeten corporaties een beeld hebben van huurders en hun wensen en samenwerken met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en huurdersorganisaties. Ze moeten burgerinitiatieven ondersteunen. Dit laatste is ook erg belangrijk. Burgers doen het in toenemende mate zelf. Ze nemen zelf initiatief, zoals bijvoorbeeld het project ‘Zorgzame buurt’ in Eindhoven. Corporaties kunnen dergelijke initiatieven faciliteren. Mijn gouden tip is samenwerken!

Deze blog is op 10 juli 2017 geplaatst op Corporatie.nl

13-07-2017

Danielle Harkes

Door Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, de opkomst van burgerinitiatieven en de toenemende vraag naar woonvariaties zijn haar aandachtsgebieden.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F