S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - Vijf ontwikkelingen in wonen en zorg om in 2017 in de gaten te houden

Een nieuw jaar ligt voor ons. En de goede wensen voor 2017 zijn niet van de lucht. Natuurlijk wens ook ik iedereen graag een gelukkig nieuwjaar maar nog leuker vind ik het om na te denken wat de trends zijn in wonen en zorg waar we in 2017 mee te maken gaan krijgen. Ik zie vijf ontwikkelingen waar we dit jaar zeker meer van zullen horen.

1. Versterken van sociale netwerken wordt belangrijker dan het aanpassen van woningen

Nu het langer zelfstandig wonen toeneemt, komen ook de grenzen in beeld. Geluiden over vereenzaming en isolement van ouderen en mensen met een beperking, een groter beroep op de eerste hulpposten en meer overlast door verwarde personen, waren het afgelopen jaar met enige regelmaat te horen in de pers. Het SCP constateert in de Rapportage Wel Thuis dat voor het langer thuis wonen het sociale netwerk cruciaal is. In 2017 wordt de inzet op het versterken van sociale netwerken belangrijker voor het langer thuis wonen dan het aanpassen van woningen. Alleen dan kan de draagkracht van ouderen en mensen met een beperking worden versterkt en kan er zoiets ontstaan als een inclusieve buurt.

2. Eigen initiatieven in wonen en zorg blijven groeien

Eind 2016 presenteerde Nederland Zorgt voor Elkaar het overzicht van zorgcoöperaties in Nederland. De groei zet door: 320 initiatieven zijn op de kaart gezet. En de onderzoekers van Vilans en Movisie gaven aan: ‘we zijn zeker nog niet volledig’. In toenemende mate denken burgers na over hoe ze wonen en zorg willen regelen in hun eigen buurt of dorp en komen in actie. De diversiteit van de initiatieven is groot. Er zijn initiatieven die zich richten op onderlinge hulp en gezelligheid, andere kopen zorg in of regelen zelf de Wmo-aanvragen. Ook wooninitiatieven zitten in de lift. Eind van het jaar kwam er groen licht voor de bouw van het eerste Knarrenhofje in Zwolle. Ik verwacht op Expeditie Begonia, dit jaar op 11 oktober (save the date!), veel nieuwe initiatieven.

3. Kleinschalig wonen met dementie mag weer wat groter

Steeds vaker worden woongroepen voor mensen met dementie weer wat grootschaliger opgezet. Het idee ‘dat er wat te kiezen moet zijn’ wint terrein. Met een groep van 10-12 mensen is het mogelijk meer ruimtes te maken zodat bewoners zelf de plek kunnen kiezen waar ze zich op dat moment prettig voelen. Ook kan op een grotere locatie waar meer groepswoningen zijn meer variatie gecreëerd worden in de activiteiten gedurende de dag. Niet iedereen voelt zich aangesproken door het accent op huiselijkheid in de kleine woongroep. Voorbeelden van een wat ruimere opzet zijn o.a. Lieven de Key van Vecht en IJssel, De Schiphorst van Noorderboog, de Martha Florahuizen en de hofjes van Zorgerf Buiten-land in Putten.

4. Buitenlandse investeerders zien kansen in Nederlands zorgvastgoed

Het afgelopen jaar is het aandeel van buitenlandse beleggers in het Nederlandse zorgvastgoed toegenomen. Op de vorige bestuurdersbijeenkomst van het Kenniscentrum voorspelde Jeroen Hermus van CBRE al een toename. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling gaat doorzetten. Aedificia en Confinimmo zijn Belgische beleggers die actief hun portefeuille aan het uitbreiden zijn in Nederland. De focus ligt daarbij niet meer alleen op de private zorgvilla’s, ook combinaties van wonen en zorg in het middensegment worden aantrekkelijker.

5. Duurzaamheid en groen

Nederlandse zorggebouwen zijn weinig duurzaam gebouwd. In 2020 moet Nederland voldoen aan diverse milieudoelstellingen die Europa-breed zijn afgesproken, ook op het gebied van zorgvastgoed. Nieuwe zorggebouwen voldoen meestal wel aan de eisen maar voor de bestaande voorraad betekent dit een grote opgave. HEVO concludeert in een onderzoek in opdracht van ABN AMRO dat inzetten op verduurzaming van gebouwen die tussen de 6 en de 15 jaar oud zijn, het meest effectief zal zijn. In 2017 zal het besef groeien dat we echt aan de slag moeten en hopen we goede voorbeelden in het zonnetje te kunnen zetten.
Naast de inzet op de stenen groeit ook de aandacht binnen de zorgsector voor de inzet van groen en natuur voor het welbevinden van bewoners. Het project Grijs, Groen en Gelukkig wil honderd zorgcentra vergroenen en bewoners de positieve effecten van de natuur laten ervaren. Zelf komen we binnenkort met een serie over Zorglandgoederen; succesvolle combinaties van zorg, groen en recreatie.

Kortom genoeg beweging in Wonen en Zorg. Ik hoop u, samen met mijn collega’s van het Kenniscentrum, weer te inspireren en van veel kennis te voorzien in 2017. Gelukkig nieuwjaar!

06-01-2017

Meer informatie

Danielle Harkes

Door Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, de opkomst van burgerinitiatieven en de toenemende vraag naar woonvariaties zijn haar aandachtsgebieden.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F