S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - Over de grenzen kijken

Met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg kijken we graag over de grenzen. Het is zelfs de reden dat het Kenniscentrum is opgericht. De sectoren wonen, welzijn en zorg opereren nog te vaak in de eigen koker. Voor kwetsbare mensen die weer of langer in de wijk willen wonen is dat niet zo effectief. Mensen willen een integrale oplossing want hun wensen en behoeftes vallen niet in sectoren uiteen.

Wohnen mit Alt und Jung in Duitsland. Foto: Anita Bous

Samen werken aan oplossingen

Complexe problemen zijn niet binnen één sector op te lossen. Daarom werken het Kenniscentrum, corporaties, zorgorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties en actieve burgers samen aan oplossingen en wisselen we graag kennis van goede voorbeelden en werkwijzen met elkaar uit.

Leren van projecten in het buitenland

We kijken ook letterlijk over de grenzen. Wat gebeurt er in de landen om ons heen of aan de andere kant van de aardbol? Wat kunnen we daaruit leren? Sinds een paar jaar organiseren we jaarlijks een studiereis naar het buitenland. Met een gemengde groep deelnemers vanuit wonen, welzijn, zorg, gemeente en onderwijs gaan we een aantal dagen op pad naar mooie projecten. We bezoeken initiatieven, spreken de initiatiefnemers en wisselen ook onderling een hoop ervaringen uit.

Kijkje in wereld van burgerinitiatieven en informele zorg

In 2013 en 2014 zijn we naar Londen geweest. We keken naar projecten die opgezet waren in het licht van de Big Society. Op die aanpak is achteraf het nodige af te dingen. Vooral commerciële initiatieven profiteerden en naast vernieuwing ging Big Society gepaard met enorme bezuinigingen op de sociale sector. Maar desondanks kregen we een inspirerend kijkje in de wereld van burgerinitiatieven en de informele zorg. Bevlogen initiatiefnemers vertelden ons hoe ze bottom up werkten aan een samenleving waar meer mensen aan mee kunnen doen. We maakten kennis met het idee van Right to Challenge. Groepen burgers dagen de gevestigde orde uit om een maatschappelijke taak op een effectievere manier uit te voeren. Inmiddels wordt dat in een aantal Nederlandse gemeenten ingevoerd en zien we de term terug in het regeerakkoord.

Lees de blog: Engelse les in lokale kracht

Keyring: ondersteuning en netwerk in de wijk

Ook maakten we daar kennis met de aanpak van Keyring. Een beproefde aanpak voor mensen met een beperkt netwerk om ondersteuning en netwerk in de wijk uit te breiden. Een groep van zo’n 10 mensen vormt een netwerk met ondersteuning van een vrijwilliger die ook in de buurt woont. De vrijwilliger wordt weer door een professional gecoacht. Een woningcorporatie die deelnam aan de studiereis werd zo enthousiast dat deze werkwijze nu wordt toepast in haar werkgebied.

Lees de impressie van de bijeenkomst Zelfstandig wonen maar niet alleen

Meergeneratie wonen en inclusieve wijk

In 2015 en 2016 gingen we naar het Ruhrgebied in Duitsland. In Duitsland is het meergeneratie wonen een manier om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Dat kan binnen een familie maar veel vaker gaat het om wonen met verschillende leeftijden bij elkaar. Ook zagen we daar een prachtig voorbeeld van een inclusieve wijk voor mensen met een beperking. Wonen, werken en ondersteuning van mensen met een beperking in de Claudius Höfe hadden een positief effect op de hele wijk.

Lees de blog: Meergeneratie wonen in Duitsland en de Impressie van de Studiereis 2016: Meergeneratie Wohnen in Duitsland

Woongemeenschap gerund door de familie

Nog een ander project brachten we mee uit Duitsland. De selbstbestimmtes Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Oftewel de woongemeenschap voor mensen met dementie gerund door de familie. In Keulen alleen al zijn er 15 van dergelijke projecten. Inmiddels zijn er in Nederland op twee plekken initiatieven om een dergelijke woongemeenschap te realiseren, in Wijchen en in Amsterdam.

Lees de blog: Kinderen zijn de baas

14-11-2017

Danielle Harkes
Door Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, de opkomst van burgerinitiatieven en de toenemende vraag naar woonvariaties zijn haar aandachtsgebieden.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F