S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - OmDOEN in plaats van omDENKEN

Naar een andere aanpak voor levensloopbestendig wonen.
Als de badkamer in een flatwoning een te hoge drempel heeft voor de oudere bewoner, wat doe je dan? Die drempel verlagen? Dat kan niet altijd. De leidingen lopen namelijk vaak onder de badkamervloer. Er is een slimmere oplossing: je kunt het plafond in de flatwoning eronder verlagen. Daardoor kunnen de leidingen zakken en kan de drempel wél omlaag.

Meijhorst Nijmegen, foto: Talis

Oplossingen in bestaande woningvoorraad

Precies zo ging Talis drie jaar geleden te werk bij de renovatie van 270 appartementen in de Nijmeegse wijk Meijhorst. Het kostte nauwelijks iets extra’s om deze woningen voor de oudere bewoners meer levensloopgeschikt te maken. En nog mooier: de oplossing werd niet aan de tekentafel bedacht, maar ‘in het werk’, door onze technische mensen.

Nieuwbouw nooit alleen de oplossing

Het voorbeeld laat zien hoe we de komende jaren te werk moeten gaan. Steeds meer mensen met een lichte zorgvraag blijven thuis wonen. Het tekort aan aangepaste levensloopgeschikte woningen voor zelfstandig wonende ouderen loopt in Nederland op tot wel 400.000 in 2040, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daar moeten we iets mee. Nieuwbouw kan nooit alleen de oplossing zijn. Veel mensen willen immers juist thuis blijven wonen, in hun vertrouwde sociale netwerk.

Bottom-up in plaats van top-down

We moeten dus aan de slag met de bestaande woningvoorraad. En dan kunnen we niet door een oude bril blijven kijken naar deze nieuwe opgave. In plaats van omDENKEN is omDOEN nodig. Dus: niet vanaf de bestuurstafel beleid bedenken, maar ruimte geven aan de creativiteit en pragmatische instelling van de mensen die het werk doen. Geen beleidslijstjes afvinken (‘een rolstoel moet een draaicirkel van 1,50 meter kunnen maken’), maar gewoon naar de praktijk kijken.

Huurders bepalen zelf wat passend is

En door goed te luisteren naar wensen en ideeën van bewoners. Soms hebben die zelf hele handige oplossingen voor een te hoge drempel, of voor een moeilijke bocht die ze met de rollator moeten maken. Onze stelling is: een woning kan levensloopgeschikt zijn (of worden) zonder dat in alle officiële beleidsvakjes een vinkje staat. Laten we huurders hierbij zo veel mogelijk keuzevrijheid geven, zodat ze zelf kunnen besluiten wat passend is. Geen twee huurders zijn immers hetzelfde. Wetten en normen houden daar geen rekening mee.

Algemeen passend bouwen

En als we dan toch nieuw bouwen, laten we dan vooral algemeen passend bouwen voor meerdere doelgroepen. Bijvoorbeeld door flexibele woonzorgconcepten die je later eenvoudig en tegen weinig kosten kunt ombouwen voor andere doelgroepen. Talis heeft samen met ZZG zorggroep zo’n flexibel woonconcept ontwikkeld.

Naar menselijke maat

De komende jaren staan we voor een flinke opgave. Corporaties en zorgpartijen moeten nog meer samenwerken. We moeten samen formele en informele netwerken voor bewoners mogelijk maken, zodat ze langer prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Laten we dus ook de drempels tussen onze organisaties wegnemen. En vooral pragmatisch en creatief zijn. Door te doen vanuit de menselijke maat, en rekening te houden met wat de huurder zelf wil.

21-03-2017

Elle van de Wall, foto: Claudia Kamergorodski

Ronald Leushuis

Door Elle van de Wall, adviseur wonen, zorg en wijken Talis en Ronald Leushuis, raad van bestuur Talis

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F