Blog – Waar een anoniem gesprek toe kan leiden… – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

‘Anoniem’ belt, volgens mijn telefoonscherm. Mijn telefoon gaat af wanneer ik op een ochtend de trein instap. Ik ben erg nieuwsgierig en vind het moeilijk de telefoon niet op te nemen dus zoek ik een rustig plekje om op te nemen. ‘Anoniem’ blijkt een oudere mevrouw te zijn, die zich af vraagt of het congres ‘Expeditie Begonia, de reis gaat verder’ dat wij op 14 september aanstaande organiseren, interessant voor haar kan zijn. Zij is namelijk bezig met het opzetten van een ontmoetingsplek in de buurt met en voor kwetsbare burgers. Wat volgt is een heel fijn telefoongesprek over haar initiatief, het congres en uiteindelijk zelfs over het hele leven! Ik vertel haar dat op het congres meerdere burgerinitiatieven te vinden zijn, zoals Bonte Buurtgenoten… 

anoniem-1898413

De initiatiefnemer van Bonte Buurtgenoten is een jonge vrouw met ernstig meervoudige beperkingen. Zij wil wonen in een gewoon huis en gewoon buurtvrouw zijn in plaats van een vrouw met beperkingen. Het uitgangspunt is een plek waar burenhulp en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Het Bonte Hart wordt gevormd door de buurtkamer. Er is op het congres ook aandacht voor Villa Sterappel, een groep bewoners van 18 tot 80 jaar die zelf het initiatief voor een woonproject namen.

Wederkerigheid centraal

Mevrouw ‘anoniem’ vraagt me of er op het congres ook projecten zijn waarbij ‘wederkerigheid’ centraal staat. Nou, en of! Bij steeds meer projecten speelt het principe van wederkerigheid een rol, zoals bij Samen&Anders. Het Rotterdamse verpleeg- en verzorgingshuis Simeon&Anna komt vanaf 2018 leeg te staan door vervangende nieuwbouw. De woningcorporatie Laurens Wonen en Laurens Zorg bedachten een nieuw concept, Samen & Anders. De primaire doelgroep: zelfstandig wonende huurders die sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbaar zijn. Nieuwe bewoners tekenen een huurcontract waarin niet alleen de huurbetaling wordt geregeld, maar ook de bijdrage aan het wederkerigheidsconcept. En bij de inmiddels 20 ZorgSamenBuurten in de regio Eindhoven kunnen mensen om eenvoudige hulp vragen en kunnen zij ook hulp aanbieden. Een simpel maar succesvol concept. 

Ik raak op dreef en vertel de dame dat enthousiaste mensen projecten voor verschillende doelgroepen presenteren op het congres. Zo vertelt de bestuurder van corporatie Rijnhart Wonen over het pas geopende Entree. Van leegstaande kantoorruimtes is een mooi appartementencomplex gemaakt, met 33 sociale huurwoningen, een activiteitencentrum en 20 aangepaste appartementen van de Gemiva-SVG Groep voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. 

Oud worden op een manier die bij je past

Bram Schinkelshoek is op het congres aanwezig namens De Kessler Stichting, een bekende maatschappelijke opvang- en zorgorganisatie in Den Haag. Op drie locaties worden 300 mensen opgevangen (verpleeghuiszorg, crisisopvang, jongeren en beschermd wonen). Daarnaast wordt er dagbesteding georganiseerd, is er fysiofitness, een wasserette en winkel met tweedehands kleding (Pakkie Deftig), ook toegankelijk voor buurtbewoners. Onder het merk ‘Bereik in de Wijk’ ontvangen daarnaast zo’n 250 mensen die in min of meerdere mate zelfstandig wonen ambulante begeleiding. Verder vertellen Harry Moeskops (voorzitter Woonsaem, Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen voor Oudere Migranten) en enkele oudere migranten hoe je oud wordt in Nederland op een manier die bij je past tijdens de sessie ‘Kleurrijk wonen: het kan ook ánders’.

Vitale wooncomplexen en alleroudsten

Sander Viergever, ervaringsdeskundige en deelnemer aan Buurtcirkel in Rotterdam, een netwerk in de wijk, is ook aanwezig en laat zien hoe hij door het project prettig woont in de wijk en zijn talenten kan inzetten. Ook aan de alleroudsten is gedacht op het congres! Laura Christ presenteert Active 80+, een Europees Erasmus+ project gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van tachtigplussers. Want er zit een boel kracht bij ouderen! 

Dat blijkt ook uit het Experiment Vitale Wooncomplexen, waarbij tien woongemeenschappen naar effectieve aanpakken voor gemeenschapsopbouw en –vitalisering zoeken. Het project beoogt de woongemeenschap op te laten bloeien door onderling contact en gezamenlijke activiteiten te stimuleren, waardoor eenzaamheid vermindert en onderling dienstbetoon toeneemt. De bewoners en corporatieprofessionals uit tien geselecteerde wooncomplexen zijn in 2016 getraind in de methode Studio Bruis door de ontwikkelaar van de methode Kees Penninx (ActivAge), die hierover zal vertellen op het congres. 

Bewustwording en laagdrempeligheid

Op het congres speelt ‘bewustwording’ een rol. Jantina Bijpost en Myrthe Baaij van het Amsterdams Steunpunt Wonen lichten het project ‘De Wooncoach’ toe. Door heel Amsterdam zijn 30 vrijwillige wooncoaches actief die op huisbezoek gaan bij 65+ers die voor de keuze staan: verhuizen of in hun huidige woning blijven. De Wooncoach kijkt naar de persoonlijke woonsituatie en geeft advies op maat over prettig en veilig wonen. En Ypkje Hoekstra showt Het Huis van Morgen, een bestaande jaren ’60 woning waar bezoekers op een laagdrempelige wijze kunnen kennismaken met woningaanpassingen en hulpmiddelen die het langer zelfstandig thuis wonen zo veilig en comfortabel mogelijk maken. 

Kortom, er is op 14 september heel veel keus, er zijn talloze mogelijkheden om kennis te maken met innovatieve projecten, ideeën op te doen en – wat ik zelf altijd het leukste vind van het congres – interessante, bekende en onbekende, mensen te ontmoeten. De dame die ik aan de telefoon heb, belooft dat ze naar het congres toekomt en we spreken af elkaar even op te zoeken. Ze is voor mij allang niet meer ‘anoniem’! Dankzij het aangename telefoongesprek ben ik ineens op een station gekomen waar ik nog nooit eerder was…. Amersfoort Vathorst. Inderdaad, door het gezellige telefoongesprek vergeet ik in Hilversum over te stappen. Ik beland op het ‘eindpunt’ van het traject…

Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres woonvariaties ‘Expeditie Begonia’. Want de reis gaat verder, met méér interessante woonvormen, innovatieve voorbeelden en een duidelijk overzicht van knelpunten én oplossingen. Dit jaar met extra aandacht voor het langer thuis wonen in de eigen buurt.

Foto via VisualHunt.com