S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - Kracht en kwetsbaarheid kunnen goed samengaan

‘Kijk en dat is nu precies de reden dat mijn echtgenoot van 90 jaar niet meer mee naar binnen gaat’, zei een oudere vrouw bij de bakker fel. ‘Hij wacht buiten in de auto. Als u eens wist wat ze allemaal tegen ons zeggen. En alleen omdat we negentig zijn!’ De mevrouw was oprecht verontwaardigd. En terecht. Al realiseerde ik me dat ook pas ná haar uitbarsting. Ze bestelde namelijk vier frambozen gebakjes waarop de bakkersvrouw zei: ‘Oh, gaan we snoepen?’ Dat schoot de oudere mevrouw in het verkeerde keelgat. Het klonk onschuldig en toen ik het hoorde, betrapte ik mezelf erop dat ik ook, vertederd door de kwetsbare gestalte van de kleine oude dame, glimlachte na de opmerking van de bakkersvrouw. De oude vrouw vond zo’n bejegening hoe goed bedoeld ook, niet aanvaardbaar. Als een veel jonger persoon vier gebakjes zou bestellen, dan werd daar niet ‘oh, gaan we snoepen?’ op geantwoord. Het voorval zette me wel aan het denken. 

Optreden Music Generations, foto Peter van Beek

Onderschatte kracht

Wij zitten vol beelden en hebben vooroordelen over de ouderdom. Nog te weinig kijken we naar de kracht van oudere mensen, zeker niet als ze boven de tachtig jaar oud zijn. Toch zijn er zeker goede voorbeelden. Dat mag ook wel want in 2060 zal één op de acht mensen 80 jaar of ouder zijn. Mensen van hoge leeftijd vormen een aanzienlijke groep. Het project Active80+ is onlangs afgerond in vijf Europese landen en richtte zich op het realiseren van wensen en ideeën van tachtigplussers over activiteiten binnen de gemeenschap. Maatschappelijke betrokkenheid is in iedere levensfase mogelijk ook als mensen beperkingen hebben. Vanuit Active 80+ is recent het Handboek voor trainers verschenen. ‘Tachtigplussers zijn veelal onzichtbaar en hun capaciteiten, kracht en vermogen om van betekenis te zijn voor de gemeenschap worden onderschat. Ons doel is een verandering teweegbrengen en nieuwe perspectieven op ouder worden te ontwikkelen’, staat in het boek geschreven. In het handboek voor de praktijk staat een beschrijving van concrete projecten die door trainers samen met tachtigplussers zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Ook staan er andere voorbeelden in zoals het schitterende dansproject ‘Kijk in mijn ogen’ waar jong en oud samen danst en geniet. 

Gratis training methodiek
Het Fonds NutsOhra vindt Active80+ zo interessant dat het landelijk projectteam onlangs subsidie heeft ontvangen om de methodiek landelijk te gaan verspreiden. Organisaties in zorg en welzijn en ouderen- en vrijwilligersorganisaties kunnen kosteloos getraind en gecoacht worden in de methodiek SamenKracht80+. Binnenkort online: www.samenkracht.nu. Voor meer informatie: info@activage.nl

Krasse kunst

Ook een prachtig voorbeeld van het benutten en het zien van de kracht van ouderen is de serie Krasse Kunst van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK waar in vier delen ouderen laten zien wat kunstbeoefening hen oplevert. In de aflevering Kunst & Contact is er een speciale rol voor Talent voor Gastvrijheid, een geweldig programma door generaties (ook de alleroudsten) van hier en van ver. Investeren in het benutten van talenten van jong en oud loont zich. En tot slot noem ik de prachtige tentoonstelling in de verzorgingshuizen De Leystroom en Ruitersbos in Breda. Zij doen mee met BredaPhoto, een internationaal fotofestival. Het thema is ‘You’ met als kernwoord: zelfredzaamheid. Samen met fotografe Ilse Wolf hebben ouderen hun manier van leven vastgelegd. Bij De Leystroom ligt de focus op het thema ‘zelfredzaamheid’ en bij Ruitersbos op ‘mantelzorg’. Voor een enkeling was het de eerste keer dat zij zelf een foto maakten. Ik zag in De Leystroom een fascinerende foto van een hele oude dame die enorm genoot van een sigaretje. Even schoot de zin: ‘oh, gaan we roken?’, door mijn hoofd. Maar ik was meteen onder de indruk van de kracht en het genot dat zij uitstraalde. Een geweldig initiatief, deze tentoonstelling, een must voor het brede publiek om anders te kijken naar ouderen. Om te zien dat kracht en kwetsbaarheid goed samengaan. 

De fototentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 30 oktober 2016.

18-10-2016

Yvonne Witter
Door Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: Lokale Kracht, woonvariaties, kleurrijk wonen, welzijn en zorg en buur(t)projecten.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F