Blog – Hoe zou Hendrik Groen het doen? – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Lieve mijnheer Hendrik Groen,

Wat heb ik van uw ontroerende en tegelijk ook soms hilarische ‘Geheime dagboek’ en ‘Zolang er leven is’ genoten! En wat zou ik u en de andere leden van de door uzelf opgerichte activiteitenclub ‘Oud maar niet dood’, OMANIDO, graag eens uitnodigen om te komen kijken bij diverse woonzorgprojecten. Niet om u te stimuleren te verhuizen hoor, maar om u en uw medebewoners op nog meer ideeën te brengen. En u kunt natuurlijk meteen genieten van een goed dagje uit. U schrijft dat uw verzorgingshuis voor een deel leeg komt te staan en wellicht op termijn met sluiting bedreigd wordt. Misschien kunt u eens een bezoek brengen aan woon- en zorgcentrum Humanitas te Deventer?

Daar is altijd reuring en er hangt een gezellige OMANIDO-sfeer. De drie kernwaarden: liefde, samen en positief zijn overal zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Gea Sijpkes, bestuurder van dit huis, heeft vijf kamers vrijgemaakt voor studenten die er kosteloos kunnen wonen als zij zich dertig uur per maand inzetten voor het huis en de medebewoners. Zij eten gezamenlijk met de oudere bewoners, ondernemen activiteiten (zoals samen voetbal kijken) en zijn verder een goede buur voor de rest van de bewoners, die een gemiddelde leeftijd van 85 jaar hebben. Beide partijen genieten van de uitwisseling van ervaringen en ideeën. Het huis heeft echt een wijkfunctie, want de naschoolse opvang heeft er onderdak, maar ook een groepje tienermoeders komt er bijeen. In het souterrain kunnen kinderen met een beperking terecht voor hun treinenclub. Zora, de zorgrobot, zorgt voor nog meer vrolijkheid in het huis. U schrijft dat u robots in de zorg een gruwelijk vooruitzicht vindt. Maar Zora danst, speelt spelletjes en helpt bij geheugentraining. Dat zou misschien ook interessant zijn voor een aantal bewoners in uw huis? Net zoals het inrichten van een generatietuin! Ook daarvan zijn in ons land een aantal inspirerende voorbeelden.

In De Molenhof in Zwolle wonen ook een aantal studenten bij de ouderen. Het verzorgingshuis doet mee aan het experiment ‘Bejaardenhuis een tweede jeugd’: het traditionele bejaardenhuis verandert in een woongebouw waar ouderen hun appartement zelfstandig huren en zorg en andere diensten kunnen inkopen. Medewerkers van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en corporatie Habion hebben aan bewoners van De Molenhof, hun familieleden en mantelzorgers, maar ook aan buurtbewoners gevraagd hoe het gebouw een rol kan vervullen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Door zichzelf in directe verbinding met de bewoners te plaatsen, krijgen die een centrale positie. Als u toch in Zwolle bent, kan ik OMANIDO daarna de tentoonstelling van Ans Markus aanbevelen, in Museum de Fundatie, met schilderijen waarin ouder worden een rol speelt.

Een mooie afsluiting is wellicht het theaterstuk ‘Een coming of age voor bejaarden’ van BERG&BOS. Geen luchtig stuk maar wel erg mooi. Fijn, trouwens, dat u enkele familieleden weet te mobiliseren om mee te gaan. Geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport van het SCP over mantelzorg.

Wat ik uit uw verhalen begrijp is dat u graag meer en aansprekender activiteiten ziet in uw huis, maar ook dat u en uw medebewoners kunnen meedenken met de ontwikkelingen binnen de instelling. U wilt dat uw stem wordt gehoord en u op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen in het huis. Oud maar niet doof… Eigenlijk zouden alle organisaties in de ouderenzorg telkens de vraag moeten stellen ‘hoe zou Hendrik Groen dit doen?’. Een soort Groen-check om samen met ouderen te bespreken waar behoefte aan is. En niet te vergeten: veel ouderen ontplooien zelf allerlei initiatieven. Zij runnen buurthuizen, starten een zorgcoöperatie of realiseren een eigen woonvorm. Soms is daar, al dan niet tijdelijke, ondersteuning bij nodig. Ook daar mag meer oog voor komen. Als u vanuit de bewonerscommissie met leuke ideeën komt, verdient u de support om deze te realiseren. Want de mooiste ideeën komen meestal van de mensen voor wie ze zijn bedoeld. Totdat de hele zorg Groen-proof is!

Ik hoop dat uw boeken veel mensen troost bieden, veel mensen inspireren en dat er maar heel veel OMANIDO’S in Nederland komen. En: laten we het vooral van de Groene kant bekijken!

Veel liefs, Yvonne Witter