Blog – Het jaar van Oma Miep – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het afgelopen jaar was wat mij betreft het jaar van oma Miep. Oma Miep is een 81 jarige vrouw uit Barendrecht die regelmatig een rol speelt in de You Tube filmpjes van haar vloggende kleindochter Denise en haar goede vriend Rutger, bekend als Futjuh. Mijn dochter attendeerde mij op oma Miep. ‘Dat vind jij vast leuk, want een oma heeft de hoofdrol.’ En ze heeft gelijk. Ik vind het geweldig. Het filmpje ‘Oma Miep raadt woorden’ is hilarisch maar toch met respect gefilmd. Rutger vraagt aan oma bijvoorbeeld wat ‘snapchat’ is. ‘Is het iets als erwtensoep?’ In een ander filmpje legt oma Miep ouderwetse woorden voor zoals ‘pleeduiker’ wat een ander woord voor ‘loodgieter’ blijkt te zijn. Ze staan open voor elkaars werelden en leren van elkaar.

Oma Miep en het contact met jongeren doet me ook denken aan een andere parel dit jaar. De verrassende en mooie documentaire ‘Progress versus regress’ van filmmaker en fotograaf Melanie Bonajo. Zij vraagt ouderen naar hun ervaringen met nieuwe uitvindingen, met selfies, met technologie. Voor de één is de technologie een vooruitgang, de ander ervaart het als vervreemdend. In de documentaire zeggen ouderen en jongeren tijdens een intergenerationeel groepsgesprek dat de generatiekloof kleiner lijkt dan vroeger omdat tegenwoordig de mening van jong en oud telt. ‘Vroeger moesten kinderen hun mond houden’, zegt een oudere. ‘Dat is nu beter.’ De documentaire is een genot om naar te kijken en kan ook dienen als instrument om het debat over verschillende thema’s op gang te brengen. De kijk van de ouderen maar ook van de jongeren op technologische vooruitgang is verfrissend en zet je aan het denken.

Father and daughter

Over parels-waar-een-intergenerationeel-tintje-aan-zit gesproken. Ik ben in de zomer naar de prachtige animatiefilm ‘the red turtle’ geweest van Michael Dudok de Wit waar het ouder worden, het doorgeven van levenslessen en de levenscyclus aan de orde komt. Maar ik was ook erg geroerd door het voorfilmpje ‘Father and daughter’, ook van Dudok de Wit. Het animatiefilmpje duurt acht minuten, dateert uit 2000 en won een Oscar. Het raakte me recht in het hart. Het gaat over een vader en dochter die afscheid van elkaar nemen bij een dijk. De dochter keert steeds naar het plekje van het afscheid terug. Haar hele leven lang. De vader ging, kwam niet terug. Toch komt er een hereniging.

Ook in de wereld van het wonen zijn er steeds meer initiatieven waar generaties met elkaar in contact komen. Een meergeneratiewoongroep, een verzorgingshuis waar studenten wonen of tienermoeders die in een complex met senioren wonen. De verbinding tussen jong en oud in woonprojecten levert veel plezier en rijke ervaringen op, zo blijkt uit de voorbeelden die in de digitale publicatie ‘Generaties huizen samen’ staan. 

Leefwerelden

Contacten tussen verschillende generaties, het fascineert me. Ik vind het waardevol. De verhalen van de ouderen uit de documentaire ‘Progress versus regress’ waar zij vertellen over vroeger zijn waardevol en bevatten boeiende informatie uit het verleden. Ook hoe zij omgaan met technologische ontwikkelingen, hoe zij bijvoorbeeld tegen een selfie stick aankijken. Het is erg leerzaam want het geeft een kijkje in de leefwerelden van ouderen. Bij de woonprojecten zijn de leefwerelden nog meer met elkaar verbonden, op natuurlijke wijze.

Rolmodel voor oud en jong

Het animatiefilmpje ‘Father and daughter’ maakt voelbaar hoe het missen van een vader jaar in, jaar uit moet zijn. En het laat zien dat het ontbreken van het contact tussen een ouder en kind op eigen wijze gevuld wordt, ook als het kind zelf ouder wordt. Oma Miep, de vlogster die wel raad weet met internetten heeft veel jonge fans. Oma Miep is de 80 gepasseerd en staat midden in de maatschappij. Jongeren geven en gunnen haar deze plek. Met de toename van het aantal tachtigplussers is oma Miep een fantastisch rolmodel voor jong en oud.