S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Blog - De grijze golf geeft steden nieuwe dynamiek

Ouderen worden steeds bepalender in onze maatschappij. Tot 2019 is onder de volwassenen de leeftijdsgroep van 18 tot 50-jarigen nog in de meerderheid, maar vanaf 2019 zijn de 50-plussers voor het eerst in de meerderheid. Dat krijgt een enorme impact op hoe het leven in Nederland eruit gaat zien, dus ook in de stad. Het huidige beeld van de stad is dat daar vooral jongeren en jonge gezinnen wonen en de voorzieningen en het woningaanbod volgt dit beeld.

Deze blog verscheen eerder op Actiz.nl.

Meer single ouderen

Maar jonge gezinnen worden ouder. Als je begin jaren '90 als dertiger in Amsterdam ging wonen, dan loop je nu al tegen de zestig. En zestigers worden zeventigers en zeventigers worden tachtigers. Demografische gegevens laten zien dat er steeds meer mensen alleen zullen wonen, door scheiding of door andere oorzaken. Bovendien heeft een groeiend aantal mensen helemaal geen kinderen. Met als gevolg dat het beeld van de traditionele opa en oma met een schare kleinkinderen die allemaal gezellig op bezoek komen niet meer vanzelfsprekend zal zijn.

Ontwikkel nieuwe woonvormen

Veel alleenstaande ouderen zullen andere sociale verbanden gaan zoeken, want alleen zijn vinden de meeste mensen niet leuk. En als er veel ouderen in een stad wonen, zullen die hun plek op gaan eisen. Die nieuwe ouderen hebben vanwege hun minder traditionele levensloop ook vaker behoefte aan andere woonvormen. Nu heb je in principe alleen de keuze tussen een eengezinshuis of een appartement. Er zal ook meer vraag komen naar woonvormen waarbij men zelfstandig kan wonen en een aantal collectieve voorzieningen kan delen. Een beetje vergelijkbaar met de oude hofjeswoningen. Met een voordeur die niet direct aan de openbare weg ligt, want ouderen vinden veiligheid een heel belangrijk punt.

Steden moeten mee bewegen

Ook zullen steden rollator-proof moeten worden, zodat je je veilig op de stoepen kunt verplaatsen en het openbaar vervoer moet fijnmazig en toegankelijk zijn. In Amsterdam doet een multidisciplinaire groep van architecten, ouderen, demografen en sociologen onderzoek naar waar ouderen, de zogenaamde Stadsveteranen, op het gebied van wonen behoefte aan hebben. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat nogal wat 50-plussers aangeven dat ze mensen om zich heen missen. En dan gaat het niet alleen om singles. Een op de drie stellen zegt dat ook. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in de architectuur en stedenbouwkundige planning meer rekening moeten gaan houden met de behoefte aan zaken als gezelligheid, verbondenheid en veiligheid van een sterk groeiende groep oudere woonconsumenten.

Gratis symposium 'Flex in the City, ouder worden in de stad'
Jan Latten spreekt tijdens het gratis KCWZ-symposium ‘Flex in the City, ouder worden in de stad’ op woensdag 1 juni in Groningen. Aansluitend vindt de officiële opening plaats van de internationale conferentie Building the Future of Health. Inschrijven is nog mogelijk!

11-05-2016 13:19

Jan Latten

Jan Latten is hoogleraar sociale demografie en werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Latten is spreker op het symposium Flex in the City op 1 juni in Groningen dat georganiseerd wordt door het Kenniscentrum.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F