S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Langer zelfstandig wonen: gezondheid, geld en een beetje geluk

‘Gezondheid, geld en een beetje geluk’, zo vatte een oudere dame samen wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat klopte grofweg met wat ik van andere ouderen hoor. De afgelopen weken heb ik tientallen ouderen gesproken over het langer thuis blijven wonen. Op de landelijke huurdersdag van de Woonbond sprak ik met verschillende ouderen maar ook op bijeenkomsten van de seniorenraad van de CNV, op de VijftigPlusBeurs en tijdens lezingen, in bijvoorbeeld een verzorgingshuis in Nijmegen.

Foto: Chris Pennarts

De geraniums buiten zetten

Op de vraag wat er nodig is om ouderen achter de geraniums vandaan te krijgen, viel me op dat de ouderen die ik ernaar vroeg vooral het organiseren van aansprekende activiteiten noemden. Zij gaven aan dat er wel wat activiteiten waren maar dat ze niet altijd even aantrekkelijk zijn omdat ze niet (meer) aansluiten bij wat zij willen. ‘Inventariseer waar behoefte aan is en speel daar dan met een breed scala aan activiteiten op in. Dan heb je voor ieder wat wils’, gaf een oudere dame uit Veenendaal als oplossing aan. ‘Zo simpel als wat.’ Soms blijken de activiteiten bij de ouderen onbekend te zijn of doen zij er niet aan mee om praktische redenen, zoals het gebrek aan vervoer. De ouderen die ik sprak, benadrukten bij deze vraag allemaal het belang van ontmoeting. ‘De eenzaamheid is het grootste probleem’, werd regelmatig gezegd. Natuurlijk kreeg ik ook grappige antwoorden, zoals: ‘nou, dan zet je toch gewoon de geraniums buiten’. Of concrete suggesties: ‘voer sociale dienstplicht in en laat jongeren in gesprek gaan met ouderen, terwijl ze samen een stukkie wandelen’, zei een mijnheer uit Apeldoorn.

Ver van het bed

Ik vroeg dezelfde mijnheer ook op welk woonzorgproject hij trots was. ‘Op woonzorgcentrum Wilhelmina van de Atlant zorggroep, omdat daar veel vrijwilligers iets betekenen voor ouderen. Het mes snijdt dan meteen aan twee kanten.' Het viel me op dat de meeste mensen geen antwoord hadden op de vraag op welk woonzorgproject zij trots zijn in hun woonplaats. ´Ik weet het eigenlijk niet want ik heb er nog niet mee te maken. Dan lees je er misschien wel over maar dan blijft het niet hangen.' De drie ouderen afkomstig uit Waalwijk wisten het wel meteen. Zij noemden in koor de multifunctionele accommodatie BaLaDe. 'Daar vinden zoveel verschillende activiteiten plaats voor diverse doelgroepen. Daar kun je niet omheen.' Het duo uit Zeist noemde De Oranjerie van R.K. Woningbouwvereniging Zeist 'omdat je daar rustig en veilig kunt wonen'. En twee dames uit Alphen aan den Rijn wezen me op woonzorgwijk Het Zegerkwartier, met woningen voor mensen met een ggz-problematiek. Een heer uit Loppersum was blij met het burgerinitiatief in zijn dorp. 'Mensen kunnen lid worden van de zorgcoöperatie. Er is zorg voor iedereen. Zo kunnen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.' Deze voorbeelden laten meteen zien hoe divers het aanbod al is. Met een groeiende groep mensen die thuis blijft wonen en de diverser wordende vraag kan het aanbod niet verschillend genoeg zijn.

Top tien

Wat is er nodig om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? Ook deze vraag stelde ik. De top 10 van de meest gehoorde antwoorden luidt als volgt:

  1. voorzieningen in de buurt
  2. (mantel)zorg nabij
  3. woningaanpassingen
  4. veiligheid
  5. goede gezondheid
  6. betere voorlichting
  7. voldoende financiële middelen
  8. betaalbare huisvesting
  9. vervoer
  10. een doel hebben in het leven.

Zelf regelen

Een aantal zaken heb je als mens niet in de hand. Niemand breekt voor zijn lol een heup. En als je een onvolledige AOW hebt, dan heb je het niet breed. Gezondheid, geld en een beetje geluk. Voor een deel kun je het beïnvloeden. En dat viel me zeker op bij de gesprekken: met name de wat jongere senioren gaan ervan uit dat ze veel zelf moeten regelen, ook wat middelen moeten hebben om aanpassingen of zorg zelf te betalen. Zij willen meer informatie over mogelijkheden rond wonen, zorg en welzijn en zijn soms zelf al actief hiernaar op zoek. De vraag is dan vaak: waar te beginnen. En ook: wanneer? Wat is tijdig? Op die vraag wist niemand het antwoord. Ik trouwens ook niet. U wel?

30-10-2015

Yvonne Witter

Door Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: Lokale Kracht, woonvariaties, kleurrijk wonen, welzijn en zorg en buur(t)projecten.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F