Een eigen stekkie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook ouderen zelf die verder kijken naar een geschikte woning. Of familieleden van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Mensen zijn meer aan het nadenken over het wonen, nu en in de toekomst, versneld door het huidige overheidsbeleid van ‘langer thuis wonen’. Mensen praten er vaker over met elkaar. Op feestjes roepen vrienden nog wel eens: zullen we samen een pand kopen of huren en samen gaan wonen? En soms doen zij dit daadwerkelijk, al is het geen eenvoudige opgave. En is er veel energie, geduld en tijd nodig.

meergeneratiewoningen-6058924

The Golden Girls

De zoektocht neemt een vlucht en langzamerhand komt er ook meer informatie over de mogelijkheden. In het nieuwste nummer van tijdschrift Flow bijvoorbeeld staat ook een heel item over woonmogelijkheden. In het artikel refereert de auteur aan de oude televisie serie The Golden Girls, waar vier vrouwen van verschillende leeftijden ogenschijnlijk knus samen wonen. Inmiddels is het weer een hippe woonvariatie aan het worden. Ook Volkskrant magazine besteedde onlangs aandacht aan verschillende woonvormen. Terecht. Woonwensen zijn divers, al wil iedereen wonen in een prettige woning, nabij voorzieningen in een veilige wijk waar zij zich vertrouwd voelen. Het aanbod blijft alleen nog wat achter bij de diverse vraag. Niet overal zijn kangoeroewoningen te vinden, of Thuishuizen, of wooncomplexen voor bijzondere doelgroepen.

Nieuwe parels

Gelukkig komen er in rap tempo nieuwe initiatieven van de grond. In maart opent in Rijssen een prachtige woonzorgcampus voor verschillende doelgroepen. Door goede samenwerking tussen corporatie De Goede Woning en zorgorganisatie Twinta/ Carint Reggeland heeft architectenbureau 2by4 een complex ontworpen waarbij levensstijlen en verscheidenheid hoog in het vaandel staan. Bijzonder is dat er telkens is gedacht aan kansen op ontmoetingen, op natuurlijke wijze. Om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Buurtbewoners zijn erg betrokken bij het ontwerp.

Woningstichting Lefier heeft 22 nieuwe mantelzorgwoningen gerealiseerd in Groningen. Sinds april 2014 zijn deze appartementen verhuurd aan mantelzorggevers en mantelzorgontvangers. Dat is fijn want betaalbaarheid (en dus verhuurbaarheid) is wel een belangrijk aandachtspunt bij de woonmogelijkheden. Een particuliere mantelzorgwoning kan niet iedereen zomaar aanschaffen. Het aanbod van dergelijke woningen in particuliere sfeer groeit weliswaar met meer variatie in prijs, maar ook in kwaliteit.

Dit jaar openen in Eindhoven twee woonprojecten voor jong-volwassenen met autisme en normale begaafdheid de deuren. Een mooi ouder-initiatief voor kleinschalig wonen. De initiatiefnemers zijn al in 2008 begonnen met hun plannen.

Terug van weggeweest

Naast nieuwe wooncomplexen zijn er oude woonvormen die een nieuwe invulling krijgen, zoals de hofjes van weleer of verzorgingshuizen. Zo worden de voormalige verzorgingshuizen in de wijk Malburgen omgevormd tot Bruishuis en Akker71 waar wijkbewoners activiteiten kunnen ontplooien en zich kunnen ontwikkelen. Maar er wordt ook door bijzondere doelgroepen gewoond, zoals mensen met een psychische problematiek. Corporatie Volkshuisvesting en het Bewonersbedrijf Malburgen creëerden het samen tot een levendige ontmoetingsplek.

Er is van alles in beweging op het gebied van wonen. De variatie neemt toe, maar het tempo mag nog wel wat omhoog. Dat vergt samenwerking tussen lokale partijen als gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties, consumentenorganisaties, investeerders. Open staan voor nieuwe initiatieven en nieuwe verbanden. Creatief nadenken welke voorzieningen nodig zijn in de wijken, mensen informeren over betaalbare woonmogelijkheden en woondromen samen realiseren. Dat kan in het eigen vertrouwde huis zijn, met aanpassingen indien nodig, maar ook in een hofje of met een aantal mensen samen in een huis, zoals de Golden Girls.

Congres Expeditie Begonia

Op ons landelijke congres Expeditie Begonia staat de woonvariatie centraal. We willen deelnemers graag kennis laten maken met verschillende woonvormen, zoals bovengenoemde voorbeelden. Ook willen we deelnemers in contact brengen met sleutelfiguren van nieuwe woonconcepten en hen uitnodigen zelf aan de slag te gaan met het ontwerpen van een geschikte woonvorm. Een eigen stekkie creëren waar een ieder zich prettig voelt en zo lang mogelijk geschikt kan wonen.