S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Seniorenwoningen uit de tijd?

De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar fenomeen, want tegelijkertijd wordt in dezelfde media veelvuldig geroepen dat er onvoldoende geschikte woningen zijn voor mensen die zorg en/of diensten aan huis nodig hebben. Is er een mismatch en wie heeft er nu gelijk?

Seniorenwoning. Foto: Ed Nolte

Leegstand in appartementen

Waarom staan de seniorenwoningen leeg? Een onlangs verschenen rapport van USP en Zuiver Marketing onder ruim 100 woningcorporaties geeft aan dat er op grote schaal problemen zijn met het verhuren van reguliere seniorenwoningen. Zowel in de sociale als vrije sector is er vooral leegstand in de appartementen. Corporatie Mitros trad onlangs ook naar buiten met dit dilemma. Voldoet dit soort woningen nog wel aan de vraag van de senior? Weten corporaties eigenlijk wel wat die vraag is?

Seniorenwoningen voldoen niet meer

De term seniorenwoning wordt voor verschillende typen woningen gehanteerd. Meestal zijn dit woningen waar een leeftijdsgrens aan zit, zoals 55-plus. Gelijkvloersheid is vaak een voorwaarde en toe- en doorgankelijkheid met een rollator of rolstoel ook. Maar in de praktijk zijn er genoeg ‘gelabelde’ seniorenwoningen die toch nog een forse drempel naar het balkon hebben, of een kleine badkamer waar je met een rollator niet in kunt. Dus de aanname dat deze woningen allemaal voldoen aan de behoefte van de senior, dat is te makkelijk. Veel bestaand bezit voldoet niet meer aan de eisen van de doelgroep qua grootte, ligging en uitrustingsniveau concludeert ook USP. En de nieuwbouw van de afgelopen jaren is voor een grote groep senioren te duur en biedt weinig extra’s ten opzichte van hun huidige woning.

Het verleiden van de senioren

Verschillende woningcorporaties weten inmiddels dat ze senioren moeten verleiden om in hun complexen te komen wonen. Senioren verhuizen niet graag en als ze verhuizen moet de woning wel aan al hun eisen voldoen. Het inzetten van een seniorenmakelaar of het inrichten van een modelwoning helpt om de woningen te verhuren. Onder andere Vidomes heeft hier goede ervaringen mee. Daarnaast zijn senioren ook kieskeuriger aan het worden. Dus moet het aanbod ook wel helemaal aansluiten bij hun wensen. Steeds meer corporaties kijken naar de leefstijl van hun (toekomstige) bewoners. Wat spreekt mensen aan en in wat voor woning en wooncomplex wil men wonen? Goede inzet van marketing wordt steeds belangrijker.

Nog meer woningen nodig?

Maar klopt het dan wel dat er nog meer geschikte seniorenwoningen nodig zijn? Laatst was ik bij een presentatie van Johan van Iersel van Rigo. Hij gaf aan dat veel onderzoeken op dit terrein gestoeld zijn op achterhaalde uitgangspunten. Door ontwikkelingen in de woningmarkt, economie en demografie kloppen de aannames niet meer. Senioren laten zich niet zo sturen in hun keuzegedrag en -moment voor een andere woning. Een overschatting van de (toekomstige) vraag is het gevolg. Grootschalige nieuwbouw van seniorenwoningen lijkt dus ook niet dé oplossing. Maar die onderzoeken worden wel gebruikt door gemeenten om prestatieafspraken over te maken met de corporaties. Wie heeft er gelijk?

Doet uw corporatie mee?

Het Kenniscentrum constateert hier een discrepantie tussen beleid en praktijkervaring en gaat met dit vraagstuk aan de slag. Wij gaan samen met 10 woningcorporaties dit vraagstuk verkennen en zoeken naar oplossingen. Bent u bereid uw ervaringen met ons te delen? U kunt zich aanmelden bij mij, ook voor vragen en reacties natuurlijk: p.senior@kcwz.nl

04-12-2014

Penny Senior

Penny Senior

Door Penny Senior, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: dementie, zorgvastgoed, het scheiden van wonen en zorg, zorgtechnologie, de samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten en de ontwikkeling van woonservicegebieden.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F