Met een groot hart en veel geduld doorbijten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

‘Aandacht voor diversiteit moet doordringen tot alle onderdelen van organisaties’, zo schrijven Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-premier) en Martin van Rijn (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in het voorwoord van het boek ‘Voor(t)gaan in verandering’. Alle organisaties moeten er versneld mee aan de slag gaan. Vrijblijvendheid past niet meer bij dit thema. Dat de twee bewindslieden deze rake en ware uitspraken doen is een opsteker voor het veld. Het boek staat sowieso vol met open en goede visies van beslissers in de ouderenzorg. Thijs Vink en Jan Booij schreven het boek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De centrale vraag in de publicatie is of een moderne cultuursensitieve zorg bijdraagt aan integratie en burgerschap.

voortgaaninverandering-1127528

In beweging

Het boek is juist nu erg welkom. Het lijkt namelijk stil op het terrein van diversiteit. Maar er gebeurt toch veel. Ondanks dat zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere partijen erg druk zijn met de transitie, zijn er initiatieven te vinden rond cultuursensitiviteit. Met name door professionals en burgers in het veld, zo bleek afgelopen juni op het door StudieArena georganiseerde congres over multiculturele dementiezorg. Daar werden veel voorbeelden gepresenteerd van professionals die samen met migranten(organisaties) voorzieningen ontwikkelen: 

Een mooie multiculturele zorgboerderij in Enschede die al sinds 2009 succesvol draait en door burgers zelf is opgezet; het Odensehuis, een informatie- en ontmoetingsplek voor migranten ouderen met geheugenproblemen in Amsterdam Zuid-Oost, het kleinschalig woonproject De Beukelaar van zorgorganisatie Laurens. Maar het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) zit ook niet stil en is met samenwerkingspartners bezig met het project over ouderenmishandeling en seniorvriendelijke ziekenhuizen. 

Landelijk kennisinstituut Pharos ondersteunt samen met architectenbureau Remake en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vier Utrechtse burgerinitiatieven in het realiseren van hun multiculturele woonzorgwensen. Er is dus wel wat in beweging. Wendela Gronthoud (directeur CABO Amsterdam) gaf in haar lezing op het congres aan dat ‘met een groot hart en veel geduld’ er genoeg kansen liggen om cultuursensitiviteit in wonen, zorg en welzijn te bereiken, gebruikmakend van de kracht van de oudere en jonge migranten zelf.

Niet vrijblijvend maar vanzelfsprekend

Maar Jan Booij en Thijs Vink zien bij het schrijven van hun boek ook dat er binnen de langdurige zorg tot nu toe onvoldoende wezenlijke veranderingen zijn gerealiseerd. In de inleiding van de publicatie schrijven zij: ‘De mens zien achter de persoon tegenover je en je afvragen ‘wat heeft deze persoon nou écht van mij, van ons nodig?’ Als organisaties zich deze vraag stellen en die omslag maken, zal dit leiden tot zorg die echt bij iemand past. Iets wat vanzelfsprekend in plaats van vrijblijvend zou moeten zijn, maar dat nog steeds niet is, zo concluderen de auteurs. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen en organisaties die met elkaar en in samenhang werken. Aad Koster (directeur ActiZ) zegt in een interview in het boek ‘dat er wil en overtuiging nodig is. Doorbijten en vasthouden, meer dan alleen convenanten sluiten en concreet aan de slag’. 

De samenleving is dynamisch en divers. Er zijn initiatieven van onderaf gaande die zeker verder gaan en ook meer dan welkom zijn. Maar het proces om een cultuursensitieve organisatie te worden neemt nog lang niet overal een belangrijke plek in, terwijl dat wel nodig is. Met een groot hart en veel geduld de omslag maken naar cultuursensitieve zorg. Want, zo staat in het boek, ‘cultuursensitiviteit gaat iedereen aan, je ziet het overal in terug, althans zo zou het moeten zijn’. Alles moet doordrongen zijn van diversiteit om echt tot een cultuursensitieve samenleving te komen. 

Het boek is hier te downloaden als PDF.