Mantelmuzikanten in de zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig bij ons filmfestival Forever young van woensdag 11 december jl, georganiseerd door Stichting Art Age en Het Nieuwe Ouder Worden van ActiZ.

playing-the-piano

Zij omschreef de film ‘Mischa’ over een muzikant met dementie als volgt: “Mischa is de ziel van het orkest, zoals de mantelmuzikanten om de beurt vertellen. Ze worden tijdens de documentaire allemaal individueel geïnterviewd. Je ziet aan de muzikanten dat ze het er stuk voor stuk voor stuk moeilijk mee hebben om te weten dat dit ‘Mischa’s laatste tournee’ zal zijn. Je ziet de liefde die ze hebben voor Mischa. “Hij mag altijd mee blijven doen, want hij verstoort de muziek niet, wat hij ook zal doen”, vertelt één van de muzikanten in de documentaire. De indruk die beklijft is die van een bijzonder stel muzikanten die graag alles zo normaal mogelijk wilden houden. Ze betrekken Mischa overal bij en laten hem daardoor in zijn waarde. Een ontroerende film waarin kwetsbaarheid van de betrokken mensen zichtbaar wordt. De titel ‘mantelmuzikanten’ past heel mooi bij wat zij allemaal betekenen voor Mischa.” Zij stipt precies aan wat er anno nu erg belangrijk is bij zorg voor mensen met dementie. Hen er zoveel mogelijk bij betrekken en laten doen wat hij/zij kan en leuk vindt.

Biografie belangrijk

De afgelopen weken ben ik om verschillende redenen op bezoek geweest bij drie zorgorganisaties waar zorg voor mensen met dementie wordt geboden en waar zij een goede bejegening van mensen met dementie, in mijn optiek, juist in praktijk brengen. De Beukelaar van zorgorganisatie Laurens in Rotterdam, een woonvoorziening voor mensen uit verschillende culturen met dementie, Transvaal in Den haag, een multicultureel verpleeghuis van de WZH en het Julie Rogerhuis, een verpleeghuis met een multiculturele unit in Frankfurt.

Om met het laatste huis te beginnen: wat dat huis vooral heel prettig maakt, is de bejegening van de bewoners. In het huis werken vooral mensen die écht menselijk zijn. Dat is belangrijker dan opleiding of ervaring. De visie van het huis rond zorg voor mensen met dementie is erop gericht om hen emotionele stabiliteit te geven. De biografie van iemand is erg belangrijk volgens de directie. Het personeel houdt rekening met iemands levensloop en de directie benadrukt dat vooral de eerste dertig jaar vormend zijn. Zij laten mensen doen wat zij altijd graag deden, sluiten aan bij de interesses van iemand. Iets te doen hebben en zingeving staan voorop. In dit huis zie je het gebeuren en voel je het. Dus de theorie wordt goed in praktijk gebracht.

Nisjes

Naast de voordeur van de bewoners in De Beukelaar hangt een nisje dat zij kunnen vullen met foto’s, persoonlijke spullen zoals medailles en andere voorwerpen die iets zeggen over het leven, de hobby’s en voorkeuren van de bewoners. De voorwerpen in de nisjes zijn omkleed met verhalen waarover gesproken kan worden, juist met de bewoner en zijn/haar naasten.
Dat vind ik één van de mooie elementen in De Beukelaar. Ook zijn de professionals enorm trots op de nieuwe woonzorgvoorziening en dat laten ze aan alle kanten merken. En ook hier weer, de goede bejegening. Mensen laten doen waar zij goed in zijn en blij van worden. Het klinkt zo eenvoudig maar zeker voor mensen met dementie is het nog belangrijker geprikkeld te worden en in beweging te blijven. (Bekijk ook voor inspiratie de film van het congres Bewegen in langdurige zorg van 4 november jl.)

Ook in Transvaal, waar ik met studenten van de mooie opleiding Toegepaste gerontologie van de Hogeschool Windesheim, was voelde je de goede sfeer en de juiste bejegening door het betrokken personeel. “Wat voel ik hier de warmte, zeg”, zei een van de studenten. “Zelfs op de afdeling voor mensen met zware dementie was de sfeer fijn! Ik weet nu zeker dat ik in zo’n huis ga werken en mensen met dementie ga stimuleren in beweging te blijven en hen als mens te blijven bejegenen. Ik kan dat ook en wil het.” Kijk, zulke mensen hebben we hard nodig in de zorg om samen met familieleden en de bewoner zelf te zorgen voor een zo prettig mogelijke oude dag! Formele en informele zorg die samen als een soort mantelmuzikanten de bewoner begeleiden.