Engelse les in lokale kracht – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving’ is als term niet populair in Engeland, maar het gedachtegoed wél. De gedrevenheid spatte van de trekkers achter de bezochte projecten af.

blog_engeland_lokale_kracht-5065696

Meer dan een school

Veel indruk maakte het bezoek aan een bijzondere school in een achterstandswijk in Londen. De school is meer dan een school en de positieve visie maakte veel indruk op ons. De school was een van de slechtste en is nu opgeklommen tot een van de beste scholen van het land. De school biedt onderwijs aan 1000 studenten met 68 verschillende nationaliteiten. Kenmerkend is de bijzondere visie van de school. De school betrekt namelijk iedereen die een goede invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen bij het werk van de school. Het gaat erom dat iedereen meehelpt om kinderen een goede toekomst te bieden. ‘Een leerling brengt maar 15% van de tijd door op school, dus is het belangrijk om ook de omgeving aan de school te binden’.

Zo biedt de school trainingen aan ouders om hun kinderen beter te kunnen begeleiden met het huiswerk. Maar de school zorgt ook voor rustige plekken om te studeren, omdat niet alle leerlingen thuis de ruimte hebben om hun huiswerk te maken. Er zijn sportfaciliteiten, mogelijkheden om kunst en cultuur te ontdekken, voorlichtingsmiddagen over voeding en andere relevante thema’s. Voor de leerlingen, maar ook voor buurtbewoners. Vrijwilligers en professionals voeren deze activiteiten uit. Het werpt zijn vruchten af. Een belangrijke strategie van de school is om partners te zoeken in de buurt, variërend van bedrijven tot fondsen.

Geef ons het geld

Bij de school is ook een actieve buurtonderneming betrokken. De buurtonderneming heeft als filosofie: geef ons het geld en wij regelen het beter, goedkoper en met zoveel mogelijk betrokkenheid van buurtbewoners en helemaal op maat. Zo nam de onderneming een buurtcentrum over. Het centrum biedt een scala aan activiteiten aan. De kracht is het laagdrempelige karakter. Er zijn gratis activiteiten zoals massages. Zo kom je met mensen in gesprek over hun behoeften, maar ook talenten. Mensen die anders niet zo snel zouden komen maken vrijblijvend kennis met anderen. Het centrum creëert kansen. De ambassadeurs, ‘champions’, proberen zoveel mogelijk mensen te trekken.

We bezochten ook een multifunctionele accommodatie in verval. Door een snelle groei van activiteiten en het wegvallen van de financiële bodem van de lokale gemeente is een van de onderdelen van de accommodatie failliet gegaan met alle bijkomende onzekerheden voor het bestuur. Er is een flinke opfrisbeurt nodig. We vonden dat erg leerzaam, want we dachten aan voorbeelden in ons eigen land. Hier zijn er hele succesvolle en kansrijke accommodaties te vinden, maar ook centra die kampen met leegstand of financiële nood.

Stop met bejubelen

In Londen ontmoetten we ook Joost Beunderman, stadsgeograaf met kennis van zowel Engeland als Nederland. Hij gaf ons denkvoer mee over het thema van buurtondernemingen en andere burgerinitiatieven. ‘Laten we burgerinitiatieven niet alleen bejubelen. Maar kijk wat burgerinitiatieven nodig hebben. Hoe bestendigen we een burgerinitiatief? Hoe verduurzaam je het? Wat is daarvoor nodig? Wat voor soort financiën? Moeten we initiatieven opschalen? Welke wel? Welke niet?’ Dat zijn vraagstukken die we als Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met onder andere de Universiteit Utrecht de komende tijd oppakken. Op ons derde landelijke congres over lokale Kracht dat op 19 maart 2014 plaatsvindt, zullen wij deze thema’s aan de orde laten komen, zowel in theorie als in praktijk.

De studiereis leverde veel op, zeker doordat er gesprekken en discussies plaatsvonden in de gemêleerde groep. We concludeerden dat er in Engeland veel lokale kracht te vinden is, maar in Nederland eveneens. In ons land zijn er wel veel financiële schotten, is er minder ervaring met charity en fondsen. En vind je wat Evelien Tonkens en Imrat Verhoeven (Universiteit van Amsterdam) schreven: meer chagrijn. Zij concluderen in hun analyse naar participatie van burgers in Engeland en Nederland dat in Engeland een positieve houding heerst vanuit de overheid: hoe kunnen wij burgers invloed geven en de helpende hand bieden?

In Nederland lijken burgers de schuld te krijgen, aldus Tonkens en Verhoeven. Zij hebben het zich maar gemakkelijk gemaakt in het verleden en moeten nu zelf aan de bak. Daar kan Nederland wat van leren, vindt ook de groep die mee was op studiereis. Meer focussen op wat burgers, professionals en overheid samen kunnen, partijen uitnodigen om samen aan de slag te gaan. Want de lokale kracht is in Nederland minstens zo groot. Maar de toon maakt de muziek en die kan nog wat positiever, zo leerden wij tijdens de Engelse les.