S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

De lange weg naar een smalle AWBZ 

AWBZ | Langdurige zorg | Ministerie VWS

Herinnert u zich nog de wachtlijsten in de jaren negentig? Ouderen die naar de rechter stapten omdat ze geen thuiszorg kregen of heel lang moesten wachten. Daarna kwamen de regionale indicatieorganen, die moesten zorgen voor een objectieve, integrale indicatiestelling maar inmiddels weer zijn afgeschaft. Het zijn allemaal stappen geweest om te komen tot een kern AWBZ. Roeland Kreeft van Bureau Companen schetste tijdens de Netwerkbijeenkomst Wonen en Zorg van 20 juni voor leden van Aedes op heldere wijze de veranderingen die momenteel plaatsvinden in wonen en zorg en liet het hele historische plaatje zien. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef er een blog over.

26-06-2013

Yvonne Witter

Door Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: klantparticipatie, woonvariaties, kleurrijk wonen, welzijn en zorg en buur(t)projecten.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F