S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Kracht moet wel een kans blijven krijgen

Je kunt er niet meer omheen: lokale kracht - hoe divers ook - is helemaal 'in'! Een mooie en hoopgevende ontwikkeling die recht doet aan de veranderende relatie tussen de samenleving en overheid, aan de mondige en 'diverse' burger en aan de huidige tijd van bezuinigingen. Begin oktober waren er twee grote bruisende manifestaties rond het thema: 'De wijk verdient het' van Aedes en het ministerie van BZK en een manifestatie van 'Kracht in Nederland'. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef er een blog over.

17-10-2012

Meer informatie

 

Yvonne Witter

Door Yvonne Witter, bestuurslid Stichting Art Age en adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Binnen het Kenniscentrum richt zij zich op de thema's: klantparticipatie, woonvariaties, kleurrijk wonen, welzijn en zorg en buur(t)projecten.

2018 (13)

2017 (16)

2016 (13)

2015 (19)

2014 (13)

2013 (16)

2012 (16)

2011 (5)

2010 (3)

E F