Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwe verbindingen: Wmo en samenspel met de Wet werk en bijstand (WWB)

0

Het project Wonen, zorg en service in de wijk (WZSW)

02-05-2007

Verslag ochtendsessie Project!mpulsbijeenkomsten april 2007

De Wmo en de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen elkaar aanvullen en versterken. Zo vangt men in Tilburg met het project Wonen, zorg en service in de wijk (WZSW) drie vliegen in één klap: er is een aanbod van woonzorgservicediensten, het arbeidspotentieel wordt ontwikkeld en de leefbaarheid in de wijk neemt toe. Tien gemeenten in Midden-Brabant zijn eind 2006 gestart met het WZSW-concept en gaan nog een stap verder. WZSW wordt hier ingezet als vliegwiel voor een integraal beleid op de terreinen van de Wmo, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Inburgering (Wi).

Wat is het WZSW-project?

Het project WZSW ontwikkelt nieuwe diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn en is een initiatief van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg. In Tilburg zijn de lokale partners: stichting de Wever (intramurale en extramurale zorg), thuiszorg Thebe, woningbouwcorporatie WonenBreburg. Ook wordt het project ondersteund door de gemeente Tilburg. Het doel van het project is tweeledig. Aan de ene kant is het doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Aan de andere kant richt het project zich op het ondersteunen van mensen met een beperking bij het zelfstandig wonen. In het project komen beide doelgroepen samen. Mensen die moeilijk aan het werk komen verlenen woonzorgdiensten aan ouderen en mensen met een beperking.

Het betreft de volgende diensten:

Woondiensten

 • Hulp bij verhuizen/grote schoonmaak
 • Hulp bij gebruik (elektro)-technische apparatuur
 • Kleine reparaties
 • Klusjes in huis, zoals behangen en schilderen
 • Tuinonderhoud (grasmaaien, onkruid wieden, haag knippen)
 • Dierverzorging

Zorgdiensten

 • Boodschappen
 • Hulp bij maaltijdbereiding
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Hulp bij wassen en strijken
 • Administratieve ondersteuning
 • Welzijnsdiensten
 • Ondersteuning mantelzorg
 • Begeleiden bij boodschappen, artsbezoek en sociale activiteiten

Diverse trajecten mogelijk

Voor mensen die de woonzorgdiensten willen gaan verlenen zijn verschillende trajecten mogelijk. Het project onderscheidt een oriëntatietraject, bedoeld voor mensen die in korte tijd kennis willen maken met de werkvelden binnen Wonen, Zorg en Service. Het toeleidingstrajact is bestemd voor mensen die al een bewuste keus hebben gemaakt voor het werken binnen de werkvelden ‘Wonen, Zorg en Service’. Het activeringstraject is vooral bedoeld voor (allochtone) vrouwen, die graag een andere richting aan hun leven willen geven. Het scholingstraject is bestemd voor hen die graag met en voor ouderen of mensen met een beperking willen werken en zich verschillende vaardigheden eigen willen maken. Zij volgen de reguliere opleiding bij het ROC tot woonzorgserviceverlener.

Cheques als betaalmiddel

Mensen die gebruik willen maken van de dienstverlening kunnen diensten inkopen met cheques. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kosten deze cheques 5, 10 of 18 euro en hebben een waarde van 1 uur hulp. Door subsidie van de gemeente kosten de cheques in de meeste gevallen 5 of 10 euro.

Een stap verder in Midden-Brabant

Tien gemeenten uit de regio Midden Brabant willen werk maken van het ontwikkelen van integraal beleid op de terreinen van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het betreft de volgende gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Oosterhout en Waalwijk. In een gezamenlijk innovatie- en implementatietraject willen de tien gemeenten aan de slag met het WZSW concept dat in Tilburg-Noord werd ontwikkeld en toegepast. Wonen Breburg vindt dat dit project past bij de maatschappelijke doelstelling die de woningcorporatie te vervullen heeft. Het project stimuleert leefbaarheid in de wijken. Verschillende deelnemers van het project lopen stage bij de woningcorporatie. Heel soms stroomt een deelnemer door tot een reguliere baan bij de woningcorporatie. Het project kan alleen slagen als de verschillende partijen samenwerken.

Ervaringen met het project

In 2006 maakten 400 inwoners van de wijk Tilburg-Noord gebruik van het project. 135 mensen verleenden de diensten. In totaal zijn in 2006 ruim 10.000 diensturen gemaakt. Naast ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking en arbeid is leefbaarheid van de wijk een derde doel van het project. De leefbaarheid wordt mede beïnvloed doordat projectdeelnemers zich meer thuis gaan voelen in de wijk. Eén van de medewerkers merkt dat op: “Ik ben buurtbewoner geworden; eindelijk kennen mensen mij en ik hen.”

Meer informatie: