Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Verslagen Project!mpulsbijeenkomsten – april 2007

0

 • Home » 
 • Bijeenkomsten » 
 • Verslagen Project!mpulsbijeenkomsten ..

02-05-2007

In april organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vier Project!mpulsthemadagen verspreid over het land. Centraal stonden goede voorbeelden van samenwerking die inspiratie kunnen bieden voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) én de ontmoeting tussen gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.

De deelnemers konden per dag twee ochtendsessies bijwonen. Er was keuze uit acht ochtendsessies. Daarna was er een plenair middagdebat. Hieronder vindt u links naar de verslagen van de ochtendbijeenkomsten.

Onderwerpen ochtendsessies:

 • Eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk: nieuwe partner in leefbaarheid
 • Rolopvatting van woningcorporaties binnen het Wmo-beleid
 • Burenhulp anders: handje helpen via het mobieltje
 • Van eigen loket naar Wmo-loket; een zoektocht naar samenhang
 • Versnelling en verbreding woonservicewijken: effecten van gemeentelijk beleid
 • Iedereen een passende woning: gezamenlijke opgave voor corporaties en gemeenten
 • De klant als coproducent van welzijn
 • Nieuwe verbindingen: Wmo en samenspel met de Wet werk en bijstand (WWB)

Middagdebat

 • Verslag plenair middagdebat onder leiding van Frénk van der Linden

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert de Projectimpulsbijeenkomsten in opdracht van de branche-organisaties Aedes, ActiZ en MOgroep. Vooral leden van de brancheorganisaties wonen de bijeenkomsten bij, maar ook gemeenten, provincies en adviesbureaus behoren tot de deelnemers.

Bijenkomsten najaar 2007

Komend najaar zijn er geen Project!mpulsbijeenkomsten. In plaats daarvan vindt op 13 december 2007 een wervelend landelijk congres over innovaties in wonen en zorg plaats in het NBC te Nieuwegein. Meer informatie vindt u op de speciale pagina’s over

Vijf jaar innovatie in wonen en zorg.