Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wmo centraal in Project!mpuls met VNG

0

  • Home » 
  • Bijeenkomsten » 
  • Wmo centraal in Project!mpuls met VNG

Het Kenniscentrum organiseert de Project!mpulsthemabijeenkomsten dit voorjaar in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat centraal.

Interactieve bijeenkomsten met VNG

De Project!mpulsbijeenkomsten zijn interactieve themabijeenkomsten die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg twee keer per jaar organiseert in opdracht van Aedes, ActiZ en de MOgroep. Ook leden van de kennispartners van het Kenniscentrum, VGN en RIBW Alliantie, worden uitgenodigd. Verspreid over Nederland worden per serie vier bijeenkomsten georganiseerd. Iedere dag kunnen de deelnemers kiezen uit 8 tot 10 thema’s. Voor deze speciale aflevering van de Project!mpuls is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mede-organisator.

Wmo: voorbeelden en dilemma’s

Tijdens de bijeenkomsten in april komen goede voorbeelden aan bod en de dilemma’s die er zijn bij het vormgeven van de lokale samenwerking in het licht van de Wmo. Te denken valt aan de invulling van de regierol van de gemeente en de rolverdeling tussen de verschillende partijen. Ook de spanningen tussen gebiedsgericht werken en aanbesteden, tussen samenwerken en concurreren en langdurige betrokkenheid versus kortlopende afspraken komen aan de orde. Aandacht krijgen ook de rolopvatting van corporaties en de ontwikkeling van woonvisies.

Gemeenten nadrukkelijk uitgenodigd

Voor deze Project!mpuls worden, naast woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, ook de gemeenten nadrukkelijk uitgenodigd. Zowel bestuurders als beleidsambtenaren kunnen zich informeren over de nieuwste geslaagde projecten, knelpunten en oplossingen. De uitwisseling tussen betrokken partijen vanuit diverse projecten levert nieuwe inzichten en aanbevelingen op.

Opzet en data

Het programma bestaat dit keer uit twee ronden van parallelle sessies en een plenair debat. In dit debat geven een aantal wethouders aan hoe zij de geschetste dilemma’s beoordelen. Tijdens de dag wordt extra ingezet op ontmoeting en uitwisseling tussen de verschillende partijen.

De Project!mpulsbijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

donderdag 5 april Leiden
woensdag 11 april Eindhoven
donderdag 12 april Assen
woensdag 18 april Nieuwegein

De komende weken stelt het Kenniscentrum samen met de VNG het definitieve programma vast. Vanaf half februari kunt u zich ook online aanmelden voor de bijeenkomsten.