Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Inspanningen van wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie

0

03-05-2005

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten april 2005

Het aantal mensen met dementie zal door de toenemende vergrijzing sterk stijgen.

Julie Meerveld, senior medewerker van het Kenniscentrum Alzheimer Nederland betoogde dat er niet alleen meer, maar ook andere zorg nodig is. Kwaliteit van zorg is een vertrouwde en veilige omgeving met liefdevolle en respectvolle zorg. Dat betekent een kleinschalige huiselijke omgeving met 24-uurs professionele zorg. Alzheimer Nederland stelt als ambitie dat 30% van de totale benodigde verpleeghuiscapaciteit in 2010 bestaat uit dergelijke kleinschalige woonprojecten. Voor veel provincies betekent deze ambitie een twee- tot tienmalige groeifactor ten opzichte van wat al gerealiseerd is.

In de vorige ronde van Projectimpuls is het tot stand brengen van kleinschalige woonprojecten belicht. In deze sessie stonden de landelijke programma’s centraal die opgezet zijn om professionals behulpzaam te zijn in het realiseren van goede woon- en zorgomstandigheden voor mensen met dementie. Als belangenbehartiger zullen vrijwilligers en medewerkers van Alzheimer Nederland in deze programma’s meewerken aan de realisatie van meer en beter aanbod. Voor meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl.
Download de presentatie van Julie Meerveld (pdf, 97 kb).

Jeroen Schumacher en René Denis zijn beiden projectleider van het Landelijk Dementieprogramma (LDP) dat door NIZW Zorg samen met Alzheimer Nederland is ontwikkeld. Zij gaven aan wat het gratis aanbod van VWS is aan regionale verbanden: een kwantitatieve analyse van de problematiek en in korte tijd bereiken van een betere samenhang tussen professionals. Hiervoor wordt de ‘doorbraak-methodiek’ van het CBO toegepast, wat organisaties in staat stelt gezamenlijk, in een lerende omgeving meetbare resultaten te bereiken. Het LDP biedt in de loop van vier jaar vijf tranches aan. De eerste tranche is reeds gestart met drie regio’s (Twente, Lelystad en Den Haag). Organisaties die met elkaar tot betere samenwerking willen komen, kunnen zich aanmelden voor een intake-gesprek. Meer informatie: www.dementieprogramma.nl.
Download de presentatie van Jeroen Schumacher en René Denis (pdf, 269 kb).

Ria Severijns(en vervanger Cecile Jessen) is projectleider van programma’s die Arcares samen met Alzheimer Nederland en Aedes vereniging van woningcorporaties heeft opgezet om kleinschalige zorg en kleinschalige woonprojecten te stimuleren. De startbijeenkomst vindt in juni 2005 plaats. Het programma loopt twee jaar, met als programmalijnen informeren, ondersteunen en verbinden. Er komen onder andere een helpdesk, een website, werkbezoeken en handreikingen.
Download de presentatie van Ria Severijns (pdf, 177 kb).

De bijeenkomst stond onder leiding van Peter Jansen van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. In totaal hebben meer dan 100 mensen aan de vier bijeenkomsten deelgenomen.