Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Verslag themamiddag Lokaal loket

0

  • Home » 
  • Bijeenkomsten » 
  • Verslag themamiddag Lokaal loket

14-06-2006

Verslag van de themamiddag ‘Lokaal loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod?’ op 13 juni 2006

Het warme zomerse weer en de voetbalwedstrijden weerhielden een kleine honderd betrokkenen vanuit woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en consumentenorganisaties niet om te komen naar de themamiddag over het lokale loket. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde de themamiddag in Green Village te Nieuwegein op dinsdagmiddag 13 juni 2006 naar aanleiding van het verschijnen van een onderzoeksrapport naar kwaliteitsontwikkeling van lokale loketten.

Onderzoeksrapport

Ingrid Oomen, onderzoeker bij Bureau HHM, gaf de groep betrokken en enthousiaste deelnemers inzicht in de quickscan van zes lokale loketten die zij in opdracht van het Kenniscentrum Wonen- Zorg heeft verricht. De kwaliteit van de afhandeling van vragen, registratie van de gegevens, analyse van de geregistreerde gegevens, betrokkenheid van aanbieders wonen en zorg, zorgvernieuwing en productontwikkeling, kansen en bedreigingen waren de onderwerpen die in de quickscan aan de orde zijn gekomen.

De gegevens over deze onderwerpen samen gaven antwoord op de centrale vraagstelling of het loket schakel tussen vraag en aanbod is. De onderzoeker concludeert dat loketten zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden en dat hard gewerkt wordt aan kwaliteitsaspecten en het formaliseren/structureren van bijvoorbeeld de analyse van gegevens en de afspraken met de backoffice. Wanneer dit gebeurd is en ook de signaleringsfunctie uitgebouwd en ingebed wordt, dan kan het loket fungeren als schakelpunt.

Download de presentatie van Ingrid Oomen (HHM) (pdf, 39 kb).
Download eindrapport (pdf, 229 kb) of de samenvatting en conclusies (pdf, 57 kb).

Praktijkpresentaties

Vier van de zes onderzochte loketten gaven de deelnemers een kijkje in de keuken van hun loketten.

Loket Delphion Zuid-West Friesland

Truus Phielix van Delphion gaf aan dat de Delphion loketten zo bijzonder zijn omdat er tien vrijwilligers betrokken zijn bij het loket, er goede registratie plaatsvindt en er veel aandacht is voor cliëntondersteuning. Er is zelfs een speciaal project ‘Foar elkoar’ gestart dat zich richt op cliëntondersteuning. Anja de Boer, kwartiermaker van dit project, vertelde over het nut van een dergelijk project. Burgers hebben behoefte aan vraagverheldering, maar ook aan het daadwerkelijk op pad helpen. Dit pilot-project krijgt navolging in 15 gemeenten in Fryslân.

Download de presentatie van Delphion (pdf, 1,4 mb).

Zorgloket Enschede

Wim Meester van zorgloket Enschede heeft indrukwekkende modellen verwerkt in zijn presentatie en deze maken duidelijk dat er goed is nagedacht over de werkprocessen van het zorgloket. Het loket volgt het zogenoemde Twents Model net als 14 andere gemeenten in Twente. De bedoeling van het loket is om ‘zo min mogelijk handen aan de cliënt’ te krijgen. Een snelle doorlooptijd, integrale en vraaggerichte hulpvraaganalyse, aanmeldpunt voor de Wmo en betrokkenheid van het CIZ zijn pijlers van het loket.

Download de presentatie van Zorgloket Enschede (pdf, 426 kb).

Zorgwijzer Bergen op Zoom

Marianne Bijman en Peter Dercks van loket Zorgwijzer winden er geen doekjes om: als gevolg van het loket en het registratiesysteem hebben er succesvolle ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is een breed aanbod van welzijnsactiviteiten ontstaan, een hiaat in de sociale alarmering ontdekt en gebleken dat spreekuren in de wijk niet altijd laagdrempelig zijn door vaak grote sociale controle. Er wordt zelfs een koppeling gemaakt met de Gemeentelijke basisadministratie en het systeem van het loket, zodat automatisch verhuizingen en sterfgevallen worden verwerkt.

Download de presentatie van Zorgwijzer Bergen op Zoom (pdf, 1,6 mb).

Triade Zeist

“Spreken we nu van één loket of meerdere loketten in één loket?”, is een vraag waarmee Tanja Neijboer van het loket Triade onze hersens doet kraken. Triade wil één loket zijn in plaats van meerdere loketten in één loket. Goede communicatie, marketing en PR is hiervoor nodig, alsmede samenwerking en afstemming. Triade staat voor meer uitdagingen: de gemeente zal aansluiten in het kader van de Wmo. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee.

Download de presentatie van Triade Zeist (pdf, 1 mb).

Vragen en discussie

De deelnemers waren geïnteresseerd in hele praktische vraagstukken (Wat zijn de openingstijden van de loketten? Welke opleiding dient een loketmedewerker te hebben? Hoe zit het met de financiering van het loket?). Maar zij sneden ook de complexe vraagstukken aan waar niet altijd eenduidige antwoorden op te vinden zijn (In hoeverre kun je als participant echt onafhankelijk zijn? Bereik je met het loket de kwetsbare groepen wel?). Twee dingen werden tijdens de themamiddag zeker duidelijk:

  1. De loketten worden met het oog op de Wmo nog belangrijker, als startpunt voor de Wmo-keten en als input voor het gemeentelijk beleid.
  2. Het lokale loket kan zeker een schakelpunt zijn tussen vraag en aanbod, maar de wijze waarop dit gestalte krijgt, zal verschillen.

Samenwerking en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een lokaal loket en het groeien naar het schakelpunt. En natuurlijk een dosis enthousiasme. De sprekers en deelnemers hebben tijdens de themamiddag laten zien dat zij het enthousiasme alvast in huis hebben!