Themamiddag 'Langer door met bestaand zorgvastgoed' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Voluit gaan voor nieuwbouw zit er voor veel zorgorganisaties op dit moment niet in. De keuze valt steeds vaker op aanpassing van bestaand zorgvastgoed. Lukt het om een goed zorgconcept te realiseren in verouderde verzorgings- en verpleeghuizen? Leer van recente voorbeelden van succesvolle herbestemming of doorontwikkeling van zorgvastgoed. Op locatie in een best practice gaan architecten en opdrachtgevers uit wonen en zorg in gesprek over slimme oplossingen in de bestaande bouw.

Zorggebouwen verouderen snel. De opvattingen over wat goede zorg is en hoe zorgcliënten gehuisvest moeten worden, zijn voordurend in beweging. Verzorgings- en verpleeghuizen uit de jaren tachtig  van de vorige eeuw voldoen nu vaak al niet meer aan de eisen die moderne zorg en de veranderde doelgroepen stellen. Financieel zijn de gebouwen nog lang niet afgeschreven. De ruimte  voor nieuwe investeringen is daarmee vaak beperkt.  Architecten, zorgorganisaties en woningcorporaties (als verhuurder van zorgvastgoed) staan voor de opgave bestaand zorgvastgoed op slimme wijze aan te passen aan de hedendaagse eisen. Op deze middag passeren goede voorbeelden de revue. U leert de succesformules en gaat in gesprek met collegas uit zorg, wonen en architectuur over de beste rolverdeling.

Voor wie is de themamiddag

Deze themamiddag is bedoeld voor architecten en voor managers en projectleiders, werkzaam bij woningcorporaties en zorgorganisaties die bestaande zorggebouwen een ‘tweede jeugd ‘ willen geven.

Herontwikkeling verzorgingshuis en verpleeghuis

We starten de middag met de resultaten van recent onderzoek door Architectuur Lokaal  en RIGO Research en Advies naar herontwikkeling van zorgvastgoed. In opdracht van het Kenniscentrum hebben Dirk Bergvelt en Hans van Rossum tien voorbeelden in kaart gebracht. Gekeken is naar de architectonische kwaliteit van de oplossing, de aansluiting van het gebouw bij het zorgconcept en de rol van de betrokken opdrachtgever en architect. De architect en opdrachtgever van één van de voorbeelden (herontwikkeling verzorgingshuis) delen hun leerervaringen met u.
Arnout Siegelaar van Coresta Health Care brengt een recent voorbeeld in van herontwikkeling van een verpleeghuis. Op basis van onderzoek naar de basiskwaliteiten van goede zorgbouw  schetst hij de mogelijkheden én de beperkingen van een bestaand verpleeghuis.

Goed gezelschap

Op deze middag zijn veel van de deelnemers aan het onderzoek naar herontwikkeling aanwezig. U bevindt zich dus in goed gezelschap. Veel mensen met directe ervaring met herontwikkeling uit wonen, zorg en architectuur treffen elkaar op locatie. Met elkaar gaan we in gesprek om de inzichten uit het onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO nog nader aan te scherpen.

En zelf kijken

De architecten van de onderzochte projecten presenteren hun voorbeelden in een mini tentoonstelling. Tijdens de middag is er gelegenheid om de projecten te bekijken en met de architecten in gesprek te gaan. Bij voldoende belangstelling organiseren we voorafgaand aan de themamiddag een rondleiding door het recent gerenoveerde  Bartholomeus Gasthuis. U kunt uw belangstelling aangeven op het aanmeldformulier. De  rondleiding start om 12.30 uur, een half uur voorafgaand aan het programma.

Kennisprogramma Zorgvastgoed

De themamiddag Langer door met zorgvastgoed valt onder het kennisprogramma Zorgvastgoed. Dit najaarsprogramma van het Kenniscentrum, Aedes en ActiZ bestaat uit drie themamiddagen en twee trainingen. Het biedt woningcorporaties en zorgorganisaties de mogelijkheid hun kennis over zorgvastgoed te verrijken en te verdiepen. Ook staat de uitwisseling tussen de beide sectoren en het leren van elkaars ervaringen centraal.

Meer informatie