Samen een particulier woonzorginitiatief realiseren – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Nieuwsgierig naar de ingrediënten van een spannend huwelijk? Op het terrein van particuliere initiatieven in wonen, zorg en welzijn wel te verstaan!? Dan bent u van harte welkom op woensdagmiddag 21 december 13.00 uur tot 16.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis te Utrecht. De provincie Utrecht en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren samen een bijeenkomst voor medewerkers van gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en particuliere zorgondernemers kleinschalig wonen.

Particuliere initiatieven in de zorg zijn een groeiend verschijnsel in het Nederlandse land-schap van wonen en zorg. Aanbieders van wonen, zorg en welzijn en gemeenten gaan met de particuliere initiatieven het avontuur aan. En uit ervaringen van de reeds gerealiseerde of vergevorderde initiatieven blijkt dat het geen eenvoudig huwelijk is tussen deze partners, maar wel spannend en veelbelovend.

Handreiking particuliere initiatieven

In opdracht van het programma Wel Thuis! van de provincie Utrecht en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Henk Nouws, bureau Ruimte voor zorg, een praktische handreiking gemaakt die gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders helpt bij het herkennen, stimuleren en ondersteunen van particuliere initiatieven voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de eigen gemeenschap.

Praktijk en netwerk

Op de bijeenkomst op 21 december bevraagt gespreksleider Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en journalist) onder andere Alfons Klarenbeek (zorgorganisatie Amerpoort), Pieter de Jong (particulier ondernemer en bestuurslid NetKW het landelijke netwerk van particuliere ondernemers kleinschalig wonen), Wilko Groeneweg (Centraal Zorg), Bernard Smits (Woningbouw Vereniging Gelderland) en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en gemeenten over hun praktijkervaringen. Maar u kunt ook zelf aan de slag! Deelnemers zullen elkaar tijdens speeddates ontmoeten, ervaringen uitwisselen en kunnen praktische vragen, knelpunten of oplossingen aan de orde stellen. Deelnemers krijgen de praktische handreiking mee naar huis alsmede adviezen en inspiratie om mee aan het werk te gaan.

Kortom, een bijzondere bijeenkomst met volop gelegenheid tot netwerken en het opdoen van positieve inspiratie voor het nieuwe jaar. U kunt zich via deze site rechtstreeks aanmelden tot en met maandag 12 december 2011. U ontvangt een week van tevoren het definitieve programma en een routebeschrijving. De bijeenkomst kost 25 euro exclusief BTW. De toegang voor (aspirant) leden van NetKW is gratis.

Aansluitende bijeenkomst

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u terecht bij Yvonne Witter, adviseur Kenniscentrum Wonen-Zorg, 030-2739635 of [email protected] Aansluitend vindt de officiële oprichting plaats van NetKW, het landelijke netwerk van particuliere ondernemers kleinschalig wonen, voortgekomen uit de leerwerkplaats van ondernemers kleinschalig wonen. Hiervoor krijgt u een aparte uitnodiging van de provincie Utrecht.

Meer informatie

  • Aanmeldingsformulier
  • Uitnodigingsbrief en programma (pdf)