Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

keyring-5325798

KeyRing helpt mensen die graag zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege verstandelijke of psychische beperkingen moeilijk alleen kunnen. Het initiatief, dat 22 jaar geleden in Londen tot stand kwam, verbindt mensen met een (leer)beperking die zelfstandig in de wijk wonen. Samen vormen ze een netwerkje, ondersteund door een vrijwilliger in de buurt. Op 21 januari organiseert het Kenniscentrum een themamiddag omtrent KeyRing en vergelijkbare projecten in Nederland. Om koplopers en planmakers bij elkaar brengen, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en ideeën op te doen.

Eenzaamheid verminderen

In Nederland is een aantal projecten van start gegaan, geïnspireerd door KeyRing. Deze projecten – van buurtcirkels tot wijkringen – zijn er op gericht om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen prettig zelfstandig te laten wonen, waarbij zij eigen talenten kunnen inzetten en volop kunnen participeren in de samenleving. Juist nu mensen langer thuis blijven wonen en voorzieningen verdwijnen, ligt eenzaamheid op de loer. Projecten zoals KeyRing kunnen dit voorkomen of verminderen.

Lees hier de impressie van de bijeenkomst.

Tijd Programmaonderdeel
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening
Daniëlle Harkes, dagvoorzitter en manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
13.05 uur ‘KeyRing, omringd wonen’
Praktische presentatie door Frank Steeples, van KeyRing London (Engelstalig)
13.45 uur Van buurtcirkels tot wijkring: stand van zaken in Nederland  – Buurtcirkels in Rotterdam, Andrea Stierman, projectleider Buurtcirkels Pameijer 
– KeyRing op Limburgse wijze, Tom Houben, adviseur IKS Wonen Limburg
– We zijn er! in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, Erwin Wieringa, NSGK
– Buur & Co: samenwerkingsproject gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn, Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog/projectleider Timpaan Welzijn
14.20 uur Pauze met muziek van het Colijn Buis Trio
14.50 uur Werksessie ronde 1
15.55 uur Werksessie ronde 2
17.00 uur Napraten bij de borrel

21-12-2015 11:10