Vergrijzing probleem of kans

0

Uitzonderingen op de bepalingen en criteria bedoeld in het vorige art

6 kan worden gelast, indien de kosten die nog ten laste van de ondersteunde persoon blijven, bijzonder hoog zijn in verhouding tot het totale inkomen van de gezinseenheid van de ondersteunde persoon, door de regio in overleg met de minister van Volksgezondheid die bepaalt, voor de individuele gevallen, de maximaal te betalen globale concurrentie, gehoord de commissie bedoeld in art. 8.

4 In het geval van diensten die worden gebruikt op grond van art. 22, lid 1, letter c), punt i), van EEG-verordening nr.

1408/71 en de gelijkaardige bepalingen van de huidige internationale wederkerigheidsverdragen, kunnen, met de procedure bedoeld in de vorige paragraaf, wedstrijden in strikt medische kosten als bedoeld in art. 6 die de verantwoordelijkheid van de cliënt blijven, indien de bovengenoemde uitgaven bijzonder hoog zijn in verhouding tot het totale inkomen van het gezin van de cliënt. Artikel 8 (Centrale Commissie). – 1.

Bij het Ministerie van Volksgezondheid – Bureau voor de uitvoering van de National Health Service, wordt een commissie opgericht, met deelname van de vertegenwoordigers van de regio’s en de hoofden van de regionale referentiecentra, die advies uitbrengt over de noodzakelijke richtlijnen zorgen voor homogeniteit van gedrag over het hele nationale grondgebied bij de uitvoering van de bepalingen van.

Dit besluit en formuleert voorstellen op het gebied van gezondheidshulp in het buitenland

Voor deze doeleinden en ter uitvoering van het bepaalde in art.

3, zesde lid, van de wet van 23 oktober 1985, n. 595, geven de gewesten de richtlijnen uit die nodig zijn voor het verkrijgen van statistische gegevens met betrekking tot de gezondheidszorg in het buitenland door middel van informatiebladen, waarvan de hoofdlijnen worden opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid “. –

  • De tekst van art. 5 van de wet n. 833/1978 reeds aangehaald, is volledig gerapporteerd in de nota bij art. 6.
  • Artikel 12 Recht op onderwijs en onderwijs 1. Het gehandicapte kind van 0 tot 3 jaar heeft gegarandeerde toegang tot kinderdagverblijven. 2.
  • Het recht op onderwijs en instructie van de gehandicapte wordt gegarandeerd in de kleuterscholen, in de klassieke gemeenten van onderwijsinstellingen van alle niveaus en in universiteiten. 3.

dit-besluit-en-formuleert-voorstellen-op-het-gebied-van-gezondheidshulp-in-het-buitenlandOnderwijsintegratie heeft tot doel het potentieel van de gehandicapte te ontwikkelen op het gebied van leren, communicatie, relaties en socialisatie. 

De uitoefening van het recht op onderwijs kan niet worden verhinderd door leermoeilijkheden, noch door andere moeilijkheden die voortvloeien uit een handicap die verband houdt met de handicap. 5.

Na de identificatie van de leerling als gehandicapte en de verwerving van de documentatie die voortvloeit uit de functiediagnose, volgt een dynamisch-functioneel profiel ten behoeve van het formuleren van een geïndividualiseerd leerplan.

Waarvan zij samen de invulling geven van de ouders van de gehandicapte persoon, de beheerders van de plaatselijke gezondheidseenheden en, voor elke schoolklasse, het gespecialiseerd onderwijzend personeel van de school, met de deelname van de psychopedagogische leraar geïdentificeerd volgens de criteria vastgesteld door de minister van Onderwijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in