Verdiepingscursus Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Veel zorgorganisaties worden voor het eerst geconfronteerd met alle vraagstukken rond verhuur van zorgwoningen. In deze cursus maakt u kennis met de vele aspecten van het huur(prijs)beleid en de beleidskeuzes die zorgorganisaties kunnen maken. 

Kennisprogramma Extramuralisering
Deze verdiepingscursus is onderdeel van het Kennisprogramma Extramuralisering van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Nestas communicatie. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

De verhuur van zorgwoningen roept veel vragen op rond huurprijzen, servicekosten en het huurbeleid van de verhuurder. Een paar voorbeelden:

 • Is ter bestrijding van leegstand een tijdelijke korting op de huurprijs mogelijk?
 • Inkomensafhankelijke huurverhoging: wel of niet toepassen? 
 • Hoe waardeert u gemeenschappelijke ruimten binnen het WWS?
 • Kunnen de kosten van een zonnescherm in de servicekosten worden doorberekend?
 • Moet de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging overleg plegen met de huurdersorganisatie?
 • Wat zijn de belangrijkste discussies rond de betaalbaarheid van huren?

Deze vragen en nog veel meer onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus.

Programma

Deze eendaagse cursus biedt u een gedegen verdieping op het beleidsterrein van en rond huurprijzen. De docenten laten u de verschillende aspecten van de materie zien: enerzijds de kant van wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie, anderzijds de meer beleidsmatige invalshoeken en de beleidskeuzes waar een zorgorganisatie zich voor gesteld ziet. De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • Hoofdlijnen van de huurprijsregels, verschil tussen sociale en geliberaliseerde woningen
 • Wat valt wel en niet onder de huurprijs
 • Huurprijsbescherming en de verschillen tussen wel en niet geliberaliseerde woningen
 • Huurverhoging (inkomensafhankelijk), bezwaarprocedures (Huurcommissie en kantonrechter), huurverlaging
 • Woningwaardering en WOZ, toelichting op nieuw woningwaarderingssysteem
 • Servicekosten
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen
 • Overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie
 • Huurtoeslag en betaalbaarheid van het wonen.

Doelgroep

Management, beleidsbeslissers en beleidsadviseurs van zorgorganisaties.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door Hilma Bolsman van Huurbeleid en Meer en Jos van de Mosselaar van VBTM advocaten. Hilma is de deskundige bij uitstek op het terrein van huur(prijs)beleid, woningmarkt, woonlasten en de verhouding tussen huurders en verhuurder. Zij was betrokken bij alle belangrijke wijzigingen in het huur- en woonlastenbeleid van de afgelopen vijftien jaar. Als zelfstandig consultant bij ‘Huurbeleid en Meer’ zet zij haar kennis en ervaring in voor het geven van training en adviezen. Jos is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en heeft daarin ruime ervaring. Voorts houdt hij zich bezig met huurrecht, van zowel woon- als bedrijfsruimte en huurprijzenrecht.

Waar en wanneer

Dinsdag 18 november 2014, 09.30 tot 16.30/17.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Hotel Mitland, Utrecht

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor de cursus aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. De kosten van de cursus bedragen € 495 voor leden van Aedes, ActiZ en kennispartners RIBW Alliantie, VGN en GGZ Nederland en € 595,- voor niet-leden. Deze tarieven zijn exclusief BTW. 
Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt daarom op volgorde van binnenkomst. Als dat nodig is werken wij met een wachtlijst en informeren u apart over nieuwe cursusdagen.

Annuleren

U kunt (schriftelijk) kosteloos annuleren bij Nestas communicatie tot 14 dagen voor de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen, brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen, brengen wij u de volledige deelnamekosten in rekening. U krijgt dan wel de documentatie toegezonden (dit geldt ook voor annuleringen binnen 14 dagen). U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Organisatie

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Nestas communicatie.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Nestas bereiken op telefoonnummer (036) 530 77 00 en per email via [email protected]