S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

18
JAN

Woonvoorziening Dwarsweg RIBW Nijmegen & Rivierenland (GGZ), Stichting De Driestroom (VG) en Standvast Wonen (woningbouwcorporatie)

(Hoe komen we) 'Weer thuis!'

Weer ‘thuis wonen’ in de wijk na problemen. Wie wil dat nou niet? Het was de inzet van het Rapport-Dannenberg (pdf, 2016) en door vrijwel iedereen omarmd. Omdat de uitvoering soms weerbarstiger is dan de theorie – en uitstroom onvoldoende slaagt- is het Actieprogramma Weer Thuis gestart vanuit de betrokken brancheorganisaties . Dit programma richt zich op bestuurders. In het experiment ’Weer thuis in de wijk’ experimenteren gemeenten, corporaties en zorgaanbieders om de woonopgave beter in beeld te krijgen, hun samenwerking te verbeteren en randvoorwaarden in de wijk te ontwikkelen.

We staan aan het begin van 2018. Een mooi moment voor het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat is er gerealiseerd rond Weer Thuis?
 • Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden?
 • Waar lopen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders tegenaan?
 • Hoe ontstaat bestuurlijke samenwerking die leidt tot structurele verbetering?
 • Is het cliënten perspectief goed meegenomen?

Op 18 januari 2018 delen we ervaringen en kennis over het actieprogramma Weer Thuis! en het experimentenprogramma Weer thuis in de wijk van Platform31. We kraken waar nodig kritische noten en kijken met u de toekomst in.

Programma

Ochtendprogramma

 • In de geest van Dannenberg
  Wat was het ideaal? Hoe blijven we werken aan een wijk voor iedereen?
 • Regionale samenwerkingsafspraken
  Hoe werken gemeenten, corporaties en ‘zorg/opvang-partijen’ in de 8 deelnemende regio’s samen? Deelnemers Groningen, Assen, Nijmegen, Haarlem, Den Haag, Hoekse Waard, Venray en Eindhoven delen de resultaten van nieuwe, veelal regionale samenwerkingsafspraken.
 • Hoe zijn 12 experiment-gemeenten en hun lokale partners aan de slag gegaan?
  Welke inzichten leverde het experiment Weer thuis in de wijk op voor de woonopgave, de samenwerking tussen partijen en wat kan en nodig is in de wijk?

Middagprogramma

Verdiep uw kennis tijdens een aantal praktijkgerichte workshops:

 • De Bossche aanpak
  Hoe stroomlijnen corporaties, gemeente en GGZ-ondernemers hun samenwerking?
 • Zorgorganisatie Kwintes
  Kwintes stimuleert het zelfstandig wonen voor alle GGZ-doelgroepen en werkt dit uitgangspunt consequent uit. Wat is nodig en wat kan je doen om woonvaardigheden bij doorstromers te stimuleren?
 • Housing Parkstad
  Een integrale aanpak leidt tot doorstroming vaan jaarlijks 150 mensen.
 • Almelo
  Hoe maak je goede afspraken met elkaar en voorkom je als partners dat er veel tijd, capaciteit en energie gaat zitten in het achteraf oplossen van vastgelopen casussen?
 • 1000 dak- en thuislozen onder dak
  Deel ervaringen met oud-GGZ bestuurder Sjef Czyzewski over de Rotterdamse aanpak.
07-12-2017

Praktische info

 • Datum en tijd:
  donderdag 18 januari 2018
  9:30 uur - 16:00 uur
 • Waar:
  50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont: Goorsteeg 66, 6718 TB Ede
 • Prijs:
  Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend
 • Aanmelden:
  Platform31

Samenwerking koepelorganisaties

Het actieprogramma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, het Leger des Heils (LdH) en de Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

Het experiment Weer Thuis in de Wijk! is georganiseerd door Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Deelnemende partijen zijn gemeenten en partners uit Den Haag, Amsterdam, Den Bosch. Apeldoorn, Hoorn, Assen, Groningen, Almelo, Dordrecht, Tilburg, Noord Veluwe en Leiden.