Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2015)

0

Door recente wetswijzigingen hebben zorgaanbieders de vrijheid en verantwoordelijkheid en de daarbij behorende kansen en risico’s gekregen voor hun vastgoedportefeuille. Vastgoed is hierdoor een strategisch bedrijfsmiddel voor zorgaanbieders geworden.

Het effectief sturen op vastgoed als bedrijfsmiddel vermindert risico’s, vergroot kansen en leidt tot een optimale bijdrage van vastgoed aan de prestaties en doelstellingen van een organisatie. De realisatie van deze prestaties en doelstellingen wordt mede bepaald door de effectiviteit en efficiëntie waarmee het vastgoed wordt ingezet. Dit vraagt om een professionele benadering van het vastgoed.

Om een bijdrage te leveren aan deze professionele aanpak, organiseren de brancheorganisaties ActiZ, VGN en GGZ Nederland de themadag ‘Zorgvastgoed en Bedrijfsvoering’.

De sprekers op deze themadag geven op basis van onderzoek en kennis inzicht in de wijze waarop zorgorganisaties in de verschillende sectoren sturen op vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel. Vanuit hun eigen perspectief geven zij aan op welke wijze uw vastgoed toegevoegde waarde krijgt en welke verbeteringen hierin mogelijk en wenselijk zijn.