Symposium Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Woongemeenschappen van oudere migranten hebben de toekomst. Kees Penninx en Yvonne Witter schreven er een boek over, met de veelzeggende titel ‘Verhalen van veerkracht’. Een uniek portrettenboek, mede door de verrassende vormgeving van Yon Prüst en de prachtige foto’s van Claudia Kamergorodski. Op donderdag 3 oktober 2013 wordt dit boek gepresenteerd tijdens het gratis minisymposium ‘Gezellig maakt gezond: Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten’ in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam.

Ideale mix voor goed oud worden

De meeste ouderen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of andere niet-westerse achtergrond willen in Nederland oud worden. De praktijk wijst uit dat gemeenschappelijk wonen hen geborgenheid biedt, maar ook nieuwe uitdagingen en mogelijkheden tot ontmoeting, ontplooiing en zelfredzaamheid. Een ideale mix voor goed oud worden, eigen kracht benutten en niet vereenzamen.

Nederland kent momenteel zo’n 60 woongemeenschappen van oudere migranten. Dit aantal stijgt mondjesmaat. Gemeenschappelijk wonen is nog weinig bekend bij organisaties van migranten, gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsaanbieders. Hoogste tijd om deze woonvorm voor álle ouderen, inclusief oudere migranten, op de kaart te zetten.

Tijdens het minisymposium gaan we in op vragen als: waarom nú aandacht voorgemeenschappelijk wonen? Wat maakt dat deze woonvorm werkt en wat zijn de valkuilen? Waar liggen in het huidige tijdperk de kansen en welke knelpunten moeten worden aangepakt?

Download de programmaflyer (pdf, 164 kb)

Programma

Tijdstip                          Programmaonderdeel (onder voorbehoud)
13:30 – 14:00 uur Inloop met koffie, thee en iets lekkers
14:00 – 14:20 uur  Sportieve en krachtige start van de dag, gevolgd door de opening door dagvoorzitter Mohammed Baba
14:20 – 14:40 uur  Eenzaamheid bij oudere migranten
14:40 – 15:10 uur  Dubbelpresentatie en presentatie portrettenboek door Kees Penninx en Yvonne Witter, auteurs van ‘Verhalen van veerkracht’.
15:10 – 15:35 uur  Pauze
15:35 – 16:20 uur  Debat Kansen pakken en belemmeringen opruimen
Met medewerking van o.a Harry Moeskops (Amstelring Osiragroep), Rachida Oucheikh (Woningcorporatie TIWOS), Fred May (NOOM) Radia Elgarbi (architectenbureau Remake) en Simon Zwart (LVGO). Kennisuitwisseling en verdieping staan centraal tijdens het debat.
16:20 – 16:30 uur  Laat u verrassen!
16:30 – 17:30 uur Drankje en hapje en fototentoonstelling Claudia Kamergorodski

Datum en locatie

Donderdag 3 oktober van 13.30 tot 17.30 uur in de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam.

Organisatie

Dit minisymposium wordt u aangeboden door een samenwerkingsverband van Stichting het R.C. Maagdenhuis, Coalitie Erbij, ActivAge en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor het symposium aanmelden door het invullen van onderstaand aanmeldformulier. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Na afloop krijgt u het boek cadeau! U ontvangt een week van tevoren het definitieve programma en de bevestiging. Bij verhindering vragen wij u dit aan ons door te geven.

Meer informatie