Studiereis: Meergeneratie wonen in Duitsland – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Woonvormen die generaties verbinden zijn in Nederland nog dun gezaaid. Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden van intergenerationeel wonen, welzijn en zorg waar wij veel van kunnen leren. Van 2 tot en met 4 september kunt u kennismaken met een waaier aan voorbeelden tijdens de studiereis naar Duitsland!

Burgerinitiatieven 

We zitten in een maalstroom van veranderingen rond de voorzieningen van onze oude verzorgingsstaat. Er ontstaan meer zorgcoöperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen. Burgers nemen overal initiatieven om hun samen-leven zelf vorm te geven. De scheiding tussen generaties lijkt echter nog moeilijk te overbruggen. Ouderen wonen vaak geclusterd en kunnen zo lastig een beroep doen op ‘de buurt’. Dagactiviteiten worden vanuit een ‘zorg’gevoel georganiseerd. Er zijn nog weinig woonvormen die generaties verbinden.

Effectief samenwerken

Als burgers zelf het heft in handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken om generaties weer met elkaar te verbinden? Duitsland heeft lange ervaring in het realiseren van meergeneratieprojecten. Sommige door burgers zelf geïnitieerd, andere door woningcorporaties, zorgorganisaties of door particuliere bureaus die deze processen begeleiden. Deze initiatieven voor, door en met burgers, gericht op maatschappelijke ontwikkeling en leefbaarheid in een bepaalde wijk of complex, worden vaak beleidsmatig gestimuleerd door de lokale en landelijke overheid, die verder gaan dan alleen het organiseren van sociale aspecten. Wanneer burgers het voor het zeggen krijgen worden er ook sterke keuzes voor duurzame ontwikkeling gemaakt.

Ga mee op studiereis!

  • Ontmoet lokale helden en pioniers: kom in gesprek met vrijwilligers, initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Hoe ontwikkelen burgercommunities zich van idee tot realisatie?
  • Burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn: terug naar de vijftiger jaren of zit het toch anders?
  • Welke rol spelen gemeenten en maatschappelijke organisaties voor deze initiatieven, als coördinator, facilitator, initiator of anders?
  • Succes en faalfactoren: over communicatie, kleinschaligheid, lokale verankering, zelfbeschikking, regie en andere organisatieprincipes.

Programma 2-4 september

Datum Programmaonderdeel
woe 2 sept ‘s Ochtends vertrek vanaf station Nijmegen. Met een comfortabele VIP bus rijden we langs de parels van Duitse meergeneratie initiatieven: woon- en woonzorggroepen (huur en koop), welzijnsvoorzieningen nieuwe stijl, maatschappelijk verantwoorde commerciële welzijns- en, buurthulp vrijwilligers. We maken tijdens de reis zoveel mogelijk gebruik van de voorzieningen die we bezoeken, zodat we niet alleen zien en horen maar ook beleven hoe deze nieuwe arrangementen in wonen, welzijn en zorg werken.
woe 2 t/m vrij 4 sept Claudiushöfe in BochumGroepswonen en individueel wonen met en zonder zorg, hotel en theater. Onlangs bekroond door de Duitse minister van wetenschap als ‘Ort des Fortschritts’ omdat zij een voorziening hebben gecreëerd die zowel economisch als ecologisch, sociaal en cultureel een bijdrage levert aan de uitdagingen van deze tijd. Inclusie en sociale innovatie gaan hier hand in hand met duurzame bouw en prijswinnende architectuur.

WIR wohnen Anders in Dortmund

WIR heeft al meer dan 10 jaar ervaring en bouwt inmiddels haar vijfde kleinschalige meergeneratie wooncomplex. We worden meegenomen in hun leerproces van groepsvorming, vraagstukken over eigendom en projectontwikkeling, balans tussen inspraak en daadkracht.

Unperfekthaus in Essen

Waar een maatschappelijk ondernemer de toon heeft gezet met zijn kunst en activiteitencentrum, woongebouw, zzp werkplekken, hotel en restaurant. Ondernemen met winstoogmerk én een sociaal hart leiden tot ongewone keuzes. Principes van rapid prototyping (afkomstig uit de ICT) worden toegepast op het ontwikkelen van dit bruisende centrum midden in de stad.

GAG wohnen in Keulen

We bezoeken een aantal projecten van deze grote woningcorporatie, die diverse duurzame vormen van meergeneratiewonen heeft ontwikkeld en geïntegreerd in haar wijken. Over top down en bottom up benadering; hoe de grootste verhuurder van Keulen zich openstelt voor nieuwe woonvragen van haar huurders. We spreken ook vertegenwoordigers van gemeente Keulen en het kenniscentrum voor particuliere meergeneratie woonprojecten zodat we een compleet beeld van het speelveld krijgen. We bezoeken onder meer het meergeneratieproject LEDO met ruim 80 woningen.

vrijdag 4 september Na de lunch vertrekken we vanuit Keulen naar Nederland.

Iewan in Nijmegen

Wie bij Iewan komt wonen maakt niet alleen een bewuste keuze voor een ecologische manier van wonen en leven, maar ook voor wonen in groepsverband. Iewan biedt plaats aan een verscheidenheid in huishoudens, werkruimtes en een multifunctionele ruimte voor (buurt)activiteiten. Uniek is dat het gaat om sociale woningbouw, waarbij de bewoners zelf de initiatiefnemers waren. De bewonersgroep ging een partnerschap aan met woningcorporatie Talis, bouwbedrijf Vastbouw, Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en ORIO architecten, en kreeg steun van gemeente en provincie. 

We sluiten de reis af met een diner in Nijmegen.

Wijzigingen voorbehouden

Doelgroep

Deelnemers aan de studiereis zijn werkzaam bij woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, overheden, fondsen, verzekeraars, consultancy, onderwijs en onderzoek We gaan uit van een groepsgrootte van maximaal 20 personen.

Kosten

De prijs voor deze reis bedraagt € 1.800,- exclusief 21% btw en is inclusief vervoer per bus, hotelverblijf, alle maaltijden en begeleiding. Wijzigingen in het programma door omstandigheden buiten ons om zijn voorbehouden. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Voor beide dient u zelf zorg te dragen.

Reisleiding en verdere informatie

De reis wordt begeleid door Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Eric Schlangen van HabiPro ([email protected], telefoon 06 50 25 46 86). Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de reis. Voor Vlaamse deelname werken we samen met DeBeCo.