S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Leerkring Kansrijke samenwerking wonen en zorg

10
APR

Foto: Alex Schröder

Meerpartijensamenwerking

In deze leerkring staat de vraag centraal hoe je een meerpartijensamenwerking bij doorstroming Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang op gang krijgt en behoudt. Tijdens de leerkringdagen wordt de kennis hierover toegepast in analyse van en oefening op de eigen situatie. De werkvormen, waaronder een simulatiespel, zijn erop gericht om de geleerde theorie zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Hierdoor wordt het eigen handelingsrepertoire vergroot.

Het onderwerp van de leerkring is de samenwerking, de leerkring geeft geen algemene introductie op het thema wonen en zorg. Hiervoor wordt verwezen naar de leerkring Visie en sturing op wonen en zorg.

Wat bieden de leerkringen?

 • De leerkringen bieden uitbreiding van het handelingsrepertoire door een combinatie van theorie en praktijk.
 • Een praktische blik op samenwerkingstafels en een constructieve route naar oplossingen.
 • Tools om de eigen samenwerking te analyseren en handvatten om tot een verbetering te komen.
 • Beter begrip van de invloed van gedrag op een meerpartijensamenwerking.
 • Meer zichtbaarheid op de haalbaarheid van keuzes en daardoor wederzijds vertrouwen in de samenwerking.
 • Inzicht in een kansrijke organisatie van meerpartijensamenwerking
 • Borging van de samenwerkingsafspraken en terugkoppeling naar de eigen sectoren

Voor wie?

 • De leerkring is bedoeld voor professionals als programmaleiders/managers uit het fysieke en sociale domein die zelf bezig zijn met de organisatie van meerpartijensamenwerking. De deelnemers zijn werkzaam bij een (G32)-gemeente, een woningcorporatie of een zorgorganisatie als (be)stuurder, programmamanager, (keten)regisseur, projectleider. Het maximale aantal deelnemers aan de leerkring is 24.
 • Wij adviseren om deel te nemen met de eigen samenwerkingspartner(s), maar dit is niet noodzakelijk.

Programma

In drie trainingsdagen krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt die u in uw eigen werkomgeving kan gebruiken. Deelname met een eigen samenwerkingspartner is mogelijk doch niet noodzakelijk

Dag 1: Logisch organiseren, de bedoeling van de opgave

Aan de hand van de Handreiking voor Kansrijke Samenwerking bij Doorstroming gaan deelnemers aan de slag met een casus uit de praktijk van het experiment Weer thuis in de wijk. We besteden aandacht aan de bepaling van de opgave, het formeren van een kerncoalitie, het bepalen van gedeelde ambities en het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel. Zo bouwen we gezamenlijk aan een plan van aanpak.

Dag 2: Aan de slag met de relationele dynamiek van een meerpartijensamenwerking

Op de tweede dag behandelen we de psychologie samenwerking in een simulatiespel. Op basis van een fictieve casus ervaren we de dynamiek van het werken met (potentieel) conflicterende belangen. Na twee overlegrondes analyseren we ‘de opbrengst’ en maken we de vergelijking met de resultaten in onze eigen werksituatie. Tot slot bespreken we de ‘principes’ achter de relationele dynamiek van samenwerking en komen we tot handreikingen om ‘het spel’ voortaan mee te spelen.

Dag 3: Terugkoppeling naar het systeem

Wanneer afspraken over de samenwerking gemaakt zijn, kan het een opgave zijn om de nieuwe vormgeving in te bedden in de eigen organisatie. Er zijn meerdere belemmeringen mogelijk. We besteden aandacht aan de volgende aspecten: rollen van de overheid en machtsoriëntatie, samenwerkingsprogramma’s en programmaregie, beïnvloeding van gezonde relaties; communicatie en besluitvorming. Met de deelnemers bespreken we op welke aspecten we dieper ingaan.

Begeleiders

De leerkringen worden begeleid door Netty van Triest (Platform31) en Danielle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) en experts Edwin Kaats (Common Eye), Frans Grobbe (AO -Organisatieontwikkeling) en Hans Licht (Organisatieregie)

07-02-2018

Praktische info

 • Datum en tijd:
  Drie trainingsdagen op 10 april, 25 april en 16 mei 2018 van 10.00 – 17.00 uur.
  N.B. Een tweede reeks wordt gepland in mei en juni 2018.
 • Waar:
  Centrale plek in het land
 • Kosten:
  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Dankzij bijdragen van het G32 samenwerkingsverband, de Aedes-vernieuwingsagenda en een bijdrage van het ministerie van VWS kan de landelijke leerkring tweemaal zonder eigen bijdrage (normaal 1000,- per persoon) worden aangeboden. De leerkring staat open voor zowel gemeenten, zorgondernemers en woningcorporaties.
 • Aanmelden:
  Download het inschrijfformulier en mail het ingevulde formulier naar pieter.ros@platform31.nl
 • Meer informatie:
  Bij vragen kunt u terecht bij Platform31, via 06-30127601 of pieter.ros@platform31.nl

Naast de landelijke leerkring kunt u ook deelnemen aan de regionale praktijklabs over de samenwerking voor doorstroming Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

E F