Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Zorghuisvesting voor zelfstandig wonende ouderen

Nu ouderen langer thuis blijven wonen, sluit een deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het lijken twee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt! Sommige huizen krijgen een tweede leven als woongebouw voor ouderen. ‘Langer thuis dankzij het verzorgingshuis’ is de eerste bijeenkomst van een serie gesprekken over de betekenis en toekomst van deze complexen.

Directe aanleiding voor de gesprekken zijn twee onderzoeken die de rol bevragen van bestaande zorghuisvesting in het faciliteren van zelfstandig oud worden in de wijk. Daarnaast heeft Het Nieuwe Instituut haar archieven rondom ouderenhuisvesting ontsloten, wat toegang geeft tot inspiratie uit het verleden.

  • Onderzoek: Wonen zonder zorg(en)?

Kunnen verzorgingshuizen een tweede leven tegemoet gaan als woongebouw voor ouderen? Een (ontwerpend) onderzoek naar de mogelijkheden en uitgangspunten aan de hand van vijf casestudies in Rotterdam.

  • Onderzoek: Update inventarisatie zorghuisvesting ouderenzorg

In 2013 is door Veldacademie een stedelijke inventarisatie van zorghuisvesting in de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Momenteel wordt een update van deze inventarisatie afgerond, daaruit zal blijken welke voorspelde ontwikkelingen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan.

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Veldacademie, met medewerking van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 

Tijd Programmaonderdeel
15:00 uur Vertrekpunt: Bestaande zorghuisvesting en de betekenis voor Langer Thuis Inventarisaties en pilotstudies in Rotterdam en Amsterdam, Veldacademie
15:30 uur Hoe geven zelfstandig wonende ouderen zelf vorm aan het wonen? Inspiratie uit Expeditie Begonia, Penny Senior, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
15:50 uur Het vraagstuk van de huisvesting der bejaarden’ De geschiedenis van het bouwen voor ouderen, Ellen Smit en Minke Walda
16:10 uur Lenen voormalige verzorgingshuizen zich voor transformatie tot woongebouw? Context: het verzorgingshuis als onderdeel van de wijk (Ludo Glimmerveen, VU), huisvesting: transformatiemogelijkheden en aandachtspunten (Jef van den Putte), beleving: beeldanalyse (Boudewien van den Berg)
16:40 uur Hoe vaak gebeurt dit nu werkelijk, wat is de toekomst van verzorgingshuizen? Update V&V, discussie met stakeholders en onderzoekers over ontwikkelingen
17:00 uur Feestelijke oplevering publicatie en lancering website Wonen Zonder Zorg(en) en lancering archiefpagina ouderenhuisvesting van Het Nieuwe Instituut