Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

woonservicegebieden-8653110

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Krachtig wonen in de Wijk

Op 26 mei 2016 houdt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk. De studiemiddag wordt georganiseerd in samenwerking met GGZ Nederland, RIBW Alliantie, VGN en Federatie Opvang.

Tijdens deze middag verzorgt dr. Femmianne Bredewold, Assistant Professor bij de Universiteit voor Humanistiek, een lezing over recente studies en haar proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’. Dr. Doortje Kal, Emeritus bijzonder lector kwartiermaken van de Hogeschool Utrecht, maakt ons duidelijk dat kwartiermaken een bijdrage levert aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen uit de maatschappelijke opvang.

Daarnaast komen de nodige good practices aan bod van onder meer woonprojecten voor kwetsbare burgers, Buurtcirkels, Umah-Hai en ‘t Groene Sticht. Ook is er aandacht voor samenwerking met gemeenten, zoals in de gemeente Zaanstad gebeurt, en woonoverlast. De studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en patiënten-consumentenorganisaties.

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.

Lees hier meer over de zes verdiepingssessies die u kunt bijwonen tijdens de studiemiddag. De sessies zijn toegankelijk voor 20-50 personen.

Tijd Programmaonderdeel
13:00 uur Ontvangst met muzikale inlooplunch‘De kracht van ontspannende muziek’

Karima Matser van OUNO

13:30 uur Opening door dagvoorzitter Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
13:45 uur Lof der oppervlakkigheid Contact tussen mensen met een verstandelijke en psychische beperking en buurtbewoners.


Dr. Femmianne Bredewold, Universiteit voor Humanistiek.

14:15 uur Kwartiermaken, juist nu! Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen uit de maatschappelijke opvang.


Dr. Doortje Kal, Emeritus bijzonder lector kwartiermaken, Hogeschool Utrecht.

14:45 uur Intermezzo
Muziek van Karima Matser, OUNO
15:00 uur Verdiepingssessies
Eerste ronde
16:00 uur Verdiepingssessies
Tweede ronde
17:00 uur Afsluiting met borrel
Muziek van Karima Matser, OUNO