S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Koplopersgroep Zorgzame Stad (besloten)

22
FEB

Muzerijk

Het ontmoetingsplein MuzeRijk is een samenwerkingsverband tussen partners uit onderwijs, welzijn, sport, zorg en wonen. De gemeente Uden heeft samen met Area, Brabantzorg, twee basisscholen en een gezondheidscentrum de handen ineengeslagen voor deze unieke samenwerking.
MuzeRijk werkt als een interessante en geslaagde participatiemotor met 28.000 bezoeken per jaar, 200 vrijwilligers en slechts 0,6 fte betaalde kracht via de gemeente.

Programma

Thema van de bijeenkomst is 'Basisvoorzieningen in de wijk'. Meer kwetsbare mensen in één wijk of buurt geeft een andere manier van samenleven. Van buurtbewoners wordt meer inzet verwacht. Hoe kunnen voorzieningen in de wijk bijdragen aan samenhang in wonen, welzijn en zorg, aan ontmoeting en het verstevigen van sociale netwerken?

Deze bijeenkomst start met een rondleiding door Muzerijk.

Vervolgens geven Theo den Hertog, Directeur/Bestuurder Doenja Dienstverlening Utrecht en Dort Spierings, voorzitter van Stichting Muzerijk een presentatie en is er ruimte voor discussie.

Koplopersgroep Zorgzame Stad
Het netwerk Zorgzame Stad brengt gemeenten, corporaties, de zorg- en welzijnssector, vastgoedpartijen en kennisinstellingen bij elkaar rond de vraag hoe we samen kunnen werken aan een zorgzame samenleving. Met een aantal koplopers wordt de verbinding gelegd tussen de ruimtelijke opgave en de zorgopgave. De diversiteit tussen de deelnemers zorgt voor inspiratie en ruimte om te leren van elkaars domeinen.

De koplopersgroep is een initiatief van Collegamento en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Drie keer per jaar komt het netwerk bij elkaar.

21-02-2017 10:49

Praktische info

E F