Aanmelden

0

De goedkeuring van bouwprojecten ingediend door openbare of particuliere entiteiten met betrekking tot eigendommen die moeten worden toegewezen aan de woongemeenschappen en sociaal-revalidatiecentra bedoeld in de leden.

1 en 3, veroordeling van ten minste twintig jaar bestemming voor het daadwerkelijke gebruik van het onroerend goed voor de doeleinden bedoeld in deze wet, gelegen in beperkte gebieden of op verschillende specifieke bestemmingen, onverminderd de bepalingen van de wet van 29 juni 1939, n.

  • 1497 en latere wijzigingen, en door de wetsdecreet van 27 juni 1985, n. 312, omgezet, met wijzigingen, door de wet van 8 augustus 1985, n.
  • 431, vormt een variant op het bestemmingsplan. Het ontbreken van een doelmatig gebruik voor de in deze wet genoemde
  • doeleinden vóór het twintigste jaar brengt het herstel van het oorspronkelijke stedelijke gebruik van het gebied met zich mee.

Opmerkingen bij kunst

10: – Wet nr. 142/1990 en is reeds vermeld in de nota bij art. 5.- Wet nr. 184/1983 bevat regels over: “Discipline van adoptie en voogdij over minderjarigen”.

De wetgeving voorzien door wet nr. 1497/1939 (Bescherming van natuurlijke schoonheid) werd gedeeltelijk gewijzigd bij wet 8 augustus 1985, n. 431, ombouw, met aanpassingen, van de D.L. 27 juni 1985, n. 312, met daarin dringende bepalingen voor de bescherming van gebieden van bijzonder milieubelang.

Artikel 11 Verblijf in het buitenland voor behandeling 1.

In gevallen waarin de vrijstellingen bedoeld in artikel 7 van het besluit van de minister van Volksgezondheid van 3 november 1989, gepubliceerd in het Staatsblad nr. 273 van 22 november 1989, wanneer er geen ziekenhuisopname wordt voorzien voor de volledige duur van de toegestane interventies in het centrum van zeer.

Hoge specialisatie in het buitenland, is het verblijf van de ondersteunde persoon en zijn/haar begeleider in hotels of structuren verbonden met het centrum gelijk aan alle gevolgen voor het verblijf in het ziekenhuis en is terugbetaalbaar in de mate waarin de afwijking voorziet. 2.

De centrale commissie bij het ministerie van

Volksgezondheid bedoeld in artikel 8 van het besluit van de minister van Volksgezondheid van 3 november 1989, gepubliceerd in het Staatsblad nr.

273 van 22 november 1989, geeft zijn advies over de terugbetaling van verblijven die verband houden met interventies die door de gewesten zijn toegestaan ​​op basis van criteria die zijn vastgesteld bij een besluit van begeleiding en coördinatie uitgevaardigd overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de wet van 23 december 1978, n.

833, dat ook de betalingswijzen aan gezinnen regelt.Opmerkingen bij kunst. 11: – De tekst van de artikelen 7 en 8 van de D.M. 3 november 1989 (Criteria voor het gebruik van indirecte hulpdiensten in hooggespecialiseerde centra in het buitenland) luidt als volgt: “Art. 7 (Vrijstellingen). – 1.

de-centrale-commissie-bij-het-ministerie-vanIn geval van ernst en urgentie, alsmede in geval van ziekenhuisopname in een ziekenhuis gelegen in een andere dan behorende regio, de centrale regioreferentie, op wiens grondgebied de ondersteunde persoon aanwezig is, afwijking van de procedure bedoeld in kunst.

4, de diensten in het buitenland, onmiddellijk de bevoegde lokale gezondheidseenheid op de hoogte. 2.

Onverminderd het bestaan ​​van de voorwaarden gesteld in art. 2, ongeacht de voorafgaande toestemming voor diensten van bewezen uitzonderlijke ernst en urgentie, met inbegrip van diensten die worden gebruikt door burgers die zich al in het buitenland bevinden.

In dergelijke gevallen wordt de beoordeling van het bestaan ​​van de voorwaarden en het advies over de terugbetaalbare kosten gegeven door het territoriaal bevoegde referentiecentrum, gehoord de commissie voorzien in de volgende art. 8.

De desbetreffende terugbetalingsaanvragen moeten op straffe van verval van het recht op vergoeding binnen drie maanden na het maken van de desbetreffende uitgave worden ingediend bij de bevoegde plaatselijke gezondheidseenheid. 3.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in