Huiskamerbijeenkomst Zorg voor mens en omgeving via de zintuigen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Waarom ervaren we de ene ruimte als plezierig en de andere niet? En hoe creëert u een zorgomgeving die uitnodigend is voor mensen? Over dit onderwerp gaat het boek ‘Zorg voor mens en omgeving, het zintuig als maatstaf’ van Iris Bakker en Jan de Boon. Het Kenniscentrum organiseert nu met een van de auteurs twee huiskamerbijeenkomsten waarin u handvatten krijgt om met de methode uit het boek aan de slag te gaan.

omslag_zorg_voor_mens_en_omgeving_klein2-9037502

Wat hebben de zintuigen u te vertellen?

Wat doet bijvoorbeeld de tastzin exact, hoe stimuleer je de bewegingszin waardoor mensen meer gaan bewegen en hoe ervaren we geluid en kleur? Door te ervaren wat zintuigen doen, kunnen we vervolgens gerichter sturen op de kwaliteit en inrichting van de zorgomgeving. Hierdoor maken we slimmere keuzes en beperken we investeringen.

In veel zorgomgevingen functioneren bepaalde plekken niet optimaal. Sommige stoelen in een restaurant worden bijvoorbeeld nauwelijks bezet, ergens anders ervaart men de ruimte als ongezellig. Vaak zijn er al pogingen gedaan om de situatie te verbeteren, maar blijft het zoeken. Ook hebben zorgmedewerkers vaak gesprekken met adviseurs, architecten en leveranciers, maar is het lastig concreet te benoemen wat het probleem feitelijk is. Het is een feit dat we zelf met onze eigen zintuigen waarnemen wat er precies aan de hand is.

Slimme tool

Inzicht in de informatie die zintuigen feitelijk opleveren en dit kunnen vertalen naar het ervaren van de zorgomgeving, geeft zorgmedewerkers een slimme tool in handen om effectiever met de zorgomgeving om te gaan. Het blijkt dat vaak met heel eenvoudige middelen, zonder dure ingrepen, veel te bereiken is. Als we onze zintuigen leren kennen en ook gaan vertrouwen, gaan we ons realiseren wat wél en wat níet ZINVOL is. We kunnen dus beter kiezen en bepalen wat we moeten doen.

De huiskamerbijeenkomst

Het Kenniscentrum organiseert met één van de auteurs, Iris Bakker, van het boek ‘Zorg voor mens en omgeving’, twee huiskamerbijeenkomsten. In een klein gezelschap wordt de Zin van de Zintuigen uiteengezet, inclusief de methode hoe u de omgeving effectiever kunt benaderen. Met een interactieve praktijktest sluiten we de sessie af, waarna u in staat bent om:

  • De omgeving feitelijk te beoordelen;
  • vast te stellen wat nodig is om de (zorg)omgeving te verbeteren;
  • dit met argumenten te onderbouwen.

Wanneer

U kunt kiezen uit twee data: dinsdag 11 maart 2014 of donderdag 13 maart 2014 van 9:00 tot 13:00 uur.

Locatie

Boskoop in het oude kwekershuis en de stekschuur (beide dateren uit 1910): 
Huize Houtworm, Reijerskoop 94, 2771 BS Boskoop

Kosten

De bijeenkomst kost € 100,- incl. BTW per deelnemer. Het aantal deelnemers is beperkt.
Een exemplaar van het boek ‘Zorg voor mens en omgeving, Het Zintuig als maatstaf’ is inbegrepen in de prijs. U ontvangt het boek tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en factuur.

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de auteur, Iris Bakker [email protected] Iris Bakker promoveert op dit moment aan de TU Delft op de gezonde en productieve fysieke omgeving.