Introductie – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

ebegonia-1146920

Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres ‘Expeditie Begonia’. Want de reis gaat verder, met méér interessante woonvormen, innovatieve voorbeelden en een duidelijk overzicht van knelpunten én oplossingen. Dit jaar met extra aandacht voor het langer thuis wonen in de eigen buurt.

Innovatieve woonvormen

Onervarenheid, het op orde krijgen van de financiën en het vinden van een geschikte locatie zijn bekende knelpunten bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Tegelijkertijd zijn er ook kansen: herbestemming van bestaande panden, de ontwikkelingen in de domotica en burgerinitiatieven rond wonen, zorg en welzijn. Expeditie Begonia draagt bij aan bewustwording rond langer thuis wonen bij professionals in wonen, zorg en welzijn en de burgers zelf.

Op ontdekkingsreis naar woonvariaties

In een afwisselend en dynamisch programma maken deelnemers kennis met de grote verscheidenheid aan woonvormen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ problematiek. Maar ook de variatiemogelijkheden in en om het eigen huis en de directe woonomgeving worden belicht.

09.30 uur Ontvangst deelnemers
10.00 uur ‘Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom’
Column Funda Müjde, cabaretière/actrice die door een ongeval in een rolstoel belandde
10.10 uur Welkom door dagvoorzitter Frank du Mosch
Interview met Yvonne Witter van het KCWZ
10.25 uur Hoe maken we van onze wijken gezonde wijken?
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
10.45 uur Hoe krijgen we een vruchtbare co-creatie bij het scheppen van kansen voor kwetsbare mensen in de samenleving?
Joris Slaets, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing.
11.05 uur Reacties
Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland)
Sander Viergever (deelnemer Buurtcirkel/ ervaringsdeskundige Pameijer Rotterdam)
11.25 uur Uitkomsten woonenquête ANBO en Woonz.nl over woonwensen en verhuisbereidheid van senioren
Liane den Haan, directeur-bestuurder
11.40 uur Nabeschouwing
Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
11.50 uur Afsluiting ochtendprogrmma
Mohammed Benzakour, auteur ‘Yemma, stilleven van een Marokkaanse moeder’
12.00 uur Lunch
13.00 uur Op ontdekkingsreis naar woonvariaties (sessies)Tijdens drie rondes maakt u kennis met uiteenlopende woonvormen.

Bekijk het overzicht van de sessies

13.50 uur Tussenstop (pauze)
14.10 uur Op ontdekkingsreis naar woonvariaties, vervolg
15.00 uur Tussenstop (pauze)
15.20 uur Op ontdekkingsreis naar woonvariaties, vervolg
16.10 uur Napraten met een hapje en een drankje