Een thuisgevoel in de ouderenzorg hoe realiseer je dat

0

Opmerking bij art. 8

De tekst van art. 12 van de wet n. 400/1988 (Reglement betreffende de activiteit van de regering en de volgorde van het voorzitterschap van de Raad van Ministers is de volgende: “Art. 12 (Permanente Conferentie voor de betrekkingen tussen de staat, de regio’s en de autonome provincies). – 1.

E ” heeft tijdens het voorzitterschap van de Raad van Ministers de Permanente Conferentie voor de betrekkingen tussen de staat, de regio’s en de autonome provincies Trento en Bolzano opgericht

Met als doel informatie, overleg en verbinding te bieden met betrekking tot het algemene beleid richtsnoeren voor aangelegenheden die onder de regionale bevoegdheid vallen, met uitzondering van algemene richtsnoeren met betrekking tot buitenlands beleid, defensie en nationale veiligheid, justitie 2.

De Conferentie wordt ten minste om de zes maanden bijeengeroepen door de voorzitter van de

Raad van Ministers, en in alle andere gevallen waarin de voorzitter acht het passend, mede rekening houdend met de verzoeken van de voorzitters van de regio’s en de autonome provincies.

  • De voorzitter van de ministerraad zit de conferentie voor zonder, tenzij gedelegeerd aan de minister van Regionale Zaken of, indien deze functie niet is toegewezen, aan een andere minister.
  • De Conferentie is samengesteld uit de voorzitters van de regio’s met bijzondere en gewone statuten en de voorzitters van de autonome provincies.
  • De voorzitter van de Raad van Ministers zond de ministers die belangstelling hadden voor de punten op de agenda naar de vergaderingen van de Conferentie, evenals vertegenwoordigers van overheidsadministraties of openbare lichamen. 3.

De Conferentie heeft een secretariaat, geregeld bij decreet van de voorzitter van de ministerraad, in overleg met de minister van Regionale Zaken.

Het in het derde lid bedoelde besluit moet voorzien in de opname in het contingent van het secretariaat van personeel uit de regio’s of autonome provincies, waarvan de economische behandeling ten laste is van de regio’s of provincies van herkomst. 5.

De Conferentie wordt geraadpleegd: a) over de algemene lijnen van de regelgevende activiteit die de regio’s rechtstreeks raakt en over de bepaling van de doelstellingen van de nationale economische planning en van het financieel en budgettair beleid, onverminderd de verdere toekenningen voorzien onder lid 7 van dit artikel;

Op de algemene criteria met betrekking tot de uitoefening

Van de staatsfuncties van regie en co√∂rdinatie die inherent zijn aan de betrekkingen tussen de Staat, de regio’s, de autonome provincies en de infraregionale instanties, evenals op de algemene richtlijnen met betrekking tot de uitwerking en uitvoering van de gewestelijke bevoegdheden van de gemeenschap;

Over andere aangelegenheden waarvoor de voorzitter van de Raad van Ministers het passend acht het advies van de Conferentie in te winnen. 6. De voorzitter van de Raad van Ministers, of de speciaal afgevaardigde minister, brengt periodiek verslag uit aan de parlementaire commissie voor regionale aangelegenheden over de activiteiten van de Conferentie. 7.

op-de-algemene-criteria-met-betrekking-tot-de-uitoefeningDe regering wordt gemachtigd om binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet, onder voorbehoud van het advies van de parlementaire commissie voor regionale aangelegenheden, die haar binnen zestig dagen na het verzoek tot uitdrukking moet brengen, regels uit te vaardigen met de waarde.

  1. van gemeen recht bedoeld om de reorganisatie en eventuele opheffing van andere organen met een gemengde samenstelling van staat en gewesten te bieden, voorzien door wetten
  2. die administratieve maatregelen geven om de bevoegdheden van de commissies over te dragen aan de Conferentie, met uitsluiting van degenen die op basis van van technisch-
  3. wetenschappelijke vaardigheden, en om de meningsuiting te herzien in aangelegenheden van algemene aard waarvoor ook alle regio’s en autonome provincies moeten worden

Gehoord, waarbij de modaliteiten worden bepaald voor het verkrijgen van dergelijke meningen, voor wiens vorming alleen de voorzitters van de regio’s en autonome provincies kunnen stemmen, (met Wetsbesluit nr. 418 van 16 december 1989 zijn de functies gereorganiseerd van de in dit artikel bedoelde conferentie en van de organen met een gemengde samenstelling tussen staat en gewesten, noot van de redactie)”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in