Webspecial Woonwensen oudere migranten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0
  • Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter presenteerde op 1 september 2011 haar thesis ‘Ik woon niet waar ik ben geboren’ over pendelende, oudere migranten. Deze ouderen gaan enkele maanden per jaar terug naar het thuisland. Ze willen of kunnen niet definitief terugmigreren omdat ze teveel binding hebben in Nederland door familie of geschikte huisvesting of zorg. Het onderzoek geeft ook inzicht in de activiteiten van de ouderen en van aanbieders van wonen en zorg over de grens.
  • Ter afronding van de master Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft Giang Bui onderzoek gedaan naar de specifieke woonwensen van de huidige en toekomstige oudere migranten in Nederland. Ze heeft in het rapport ‘Kleurrijke vergrijzing’ aanbevelingen gedaan hoe deze behoeften vertaald kunnen worden naar de woonvormen in Nederland.
  • Woningcorporaties Singelveste Alleewonen en Wonen Breburg uit Noord-Brabant deden onderzoek naar de specifieke wensen en behoeften van drie groepen allochtone ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de Bredase wijk Geeren-Zuid.

Uit de drie onderzoeken komt onder meer naar voren dat veel oudere migranten onbekend zijn met voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn die ook voor hen beschikbaar zijn. De steun van familie en andere sociale netwerken is groot, maar op termijn voor sommigen ook ontoereikend. De ouderen geven zelf aan behoefte te hebben aan een meer cultuurgerichte communicatiewijze, doelgroepspecifiek, in de eigen taal en mensen die afkomstig zijn uit dezelfde cultuur of de cultuur goed kennen.

Veel oudere migranten zijn tevreden met hun woning en woonomgeving. Ze willen zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde wijk maar staan open voor nieuwe woonvormen. Ze rekenen daarbij steeds minder op hulp van familie.