Beter samenwerken met 'Het boekje van Ellen' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De film toont de valkuilen van een fictief samenwerkingstraject. Met veel humor komen herkenbare situaties in beeld. Hiermee worden ingewikkelde en soms pijnlijke momenten in de samenwerking bespreekbaar gemaakt. ‘Het boekje van Ellen’ is geen instructiefilm  voor de realisatie van een woonservicegebied maar een werkfilm om samen te bekijken en bediscussiëren. Het is een spiegel die discussie uitlokt over het proces van samenwerking.
De film is bedoeld voor organisaties en mensen die een gezamenlijk project onderhanden hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg bijvoorbeeld de leden van een stuurgroep. Zij kunnen gezamenlijk de film bekijken, gevolgd door discussie. Hoe verloopt het proces, waar kan ingegrepen worden, hoe kan het anders? De film nodigt daartoe uit.