Nieuwsarchief 2009 – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling
Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt, is essentieel. De handreiking ‘Woonruimteverdeling’ toont goede voorbeelden van zulke woonruimteverdeelsystemen.  21-12-2009

Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij
Het ministerie van VWS heeft via aanwijzing de NZa opdracht gegeven een beleidsregel te ontwikkelen inzake het stimuleren van kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie. De aanwijzing biedt zicht op de mogelijkheden gebruik te maken van de regeling. Maar er zijn ook nog vragen die in januari besproken worden met VWS. 17-12-2009

Nieuw ‘WoonKeur +Pakket Zorg’ volgt Zorg in Woningen
WoonKeur heeft nu ook een Pluspakket Zorg. Voor woningen die ook voor zorg geschikt moeten zijn bestaat nu de mogelijkheid bovenop het basispakket van WoonKeur ook de eisen uit het Pluspakket Zorg te volgen. Zorg in Woningen is onderdeel van de eisen van dit Pluspakket Zorg. Zorg in Woningen is het programma voor het ontwerp van zorgwoningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 17-12-2009

Slimme combinaties nodig voor oudere migranten
Oudere migranten blijken voor zorg en dienstverlening nauwelijks in eigen kring terecht te kunnen. Dit blijkt uit een korte inventarisatie van MOVISIE. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders zijn aan zet om in samenspraak met oudere migranten te zorgen voor passende huisvesting. 07-12-2009

SEV proeftuinen woonservicegebieden van start
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies voeren een stimuleringsprogramma uit gericht op het concept Woonservicegebied. Er zijn inmiddels 10 proeftuinen geselecteerd die in hun provincie vooroplopen op het punt van concept, realisering en samenwerking. De proeftuinen vormen in 2010 en 2011 een kenniscommunity waaraan ook andere woonservicegebieden kunnen deelnemen. 01-12-2009

Veranderingen in de zorg in 2010
De veranderingen in de zorg in 2010 vinden plaats op verschillende gebieden. Op de website van het ministerie van VWS vindt u de informatie over de veranderingen in de AWBZ, de Wmo en alfahulp en enkele andere onderwerpen. 01-12-2009

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg 
‘Je moet wel zakelijk blijven’, dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Uit onderzoek in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg blijkt dat de samenwerking tussen.. 30-11-2009

Boekje van Ellen genomineerd voor mediaprijs 
De film over samenwerken aan wonen, welzijn en zorg ‘Het boekje van Ellen’ is een van de tien genomineerden voor een Gouden Reiger in de categorie film & video en documentaires. Op het Keying into the Brain mediafestival op 7 december worden de winnaars bekend gemaakt. 18-11-2009

Nominaties voor De Rietvinck en Hogeweyk
Woonzorgcentrum De Rietvinck in hartje Amsterdam en Hogeweyk te Weesp zijn genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. Uit 112 ingezonden projecten zijn zes locaties genomineerd. 17-11-2009

Fokus-jubileum in teken van ongewisse toekomst
Uiteraard ontving Fokus bij haar 35-jarig jubileumsymposium felicitaties van staatssecretaris Bussemaker. Maar ook bevestigde zij dat, nadat dit jaar al de bouwsubsidieregeling voor Fokus-woningen wegviel, de zorgondersteuning vanaf 2012 via de AWBZ zal verlopen. De toekomst van de ADL-clusterwoningen is derhalve ongewis. 09-11-2009

Wonen in meervoud in Vlaanderen
De Vlaamse overheid heeft dit jaar een campagne gefinancierd over groepswoningbouw als alternatief voor het individuele bouwen. Resultaat van de campagne zijn een website en het boek ‘Wonen in Meervoud’ met projectvoorbeelden. 04-11-2009

Samenwerking op Manifestatie Buurtalliantie
Op 24, 25, 26 en 27 november 2009 vindt de landelijke manifestatie van Buurtalliantie plaats in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende dagen. Het programma voor de vier dagen is nu bekend. Iedere dag heeft een eigen rode draad.  Op alle dagen komt het thema samenwerking aan bod.  04-11-2009

Peil de samenwerking in uw gemeente 
De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele samenwerkingspartners. 03-11-2009

Nomineer corporatiedirecteur 2009
Welke corporatiedirecteur vervulde in 2009 een voorbeeldfunctie op het terrein van cultureel erfgoed als impuls van de herontwikkeling van de wijk of buurt? Aan deze directeur reikt het Directeurencontact op 22 januari 2010 de Directeurenaward uit. Er kan tot 1 december 2009 genomineerd worden door collega-corporatiedirecteuren, gemeentebesturen en organisaties die deskundigheid hebben op het.. 28-10-2009

Rotterdam wijst vijftien woonservicegebieden aan
Rotterdam heeft vijftien gebieden aangewezen waar de voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking de komende jaren op een optimaal niveau worden gebracht. Op deze manier kunnen Rotterdammers zo lang mogelijk blijven wonen in het huis of in de buurt waar ze zich thuis voelen. 28-10-2009

Nieuwe beleidsregels WTZi
Het ministerie van VWS heeft nieuwe beleidsregels WTZi gepubliceerd. Aanleiding zijn  afschaffing van het bouwregime in de care, versterking van de rol van de cliëntenraad en de discussie over het behoud van vermogen. Voor de gehandicaptenzorg is ook de beperking voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG) verblijfsplaatsen opgeheven. De nieuwe beleidsregels zijn op 28.. 21-10-2009

Zilveren Kracht voor een actieve toekomst
Op donderdag 19 november 2009 organiseert MOVISIE de Manifestatie Zilveren Kracht. De manifestatie staat in het teken van de ervaringen die zijn opgedaan met het vierjarige stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Ook is er volop aandacht voor nieuwe initiatieven van organisaties die de maatschappelijke inzet van senioren stimuleren. Er zijn achttien inspiratiesessies rond verschillende thema’s.. 21-10-2009

Zorgboerderij in beeld in tv-serie Boer & Zorg
Drie verschillende zorgboerderijen staan centraal in de nieuwe tv-serie Boer & Zorg. De RVU educatieve omroep toont vanaf maandag 2 november 2009 de zorgboerderijen: De Witte Hoeve in Oploo, ‘t Paradijs in Barneveld en De Hagelaar in Best. De drie verschillende zorgboerderijen zijn in alle zes afleveringen te zien. 20-10-2009

Subsidie voor herbestemmen monumenten
Er wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in restauratie van rijksmonumenten. Dit wordt gedaan door het ministerie van WWI in overleg met OCW. Het gaat daarbij om restauratie in combinatie met herbestemming van industrieel en religieus erfgoed dat (gedeeltelijk) een woonbestemming krijgt. De projecten moeten uitvoeringsgereed zijn. 20-10-2009

Checklist voor een woonservicegebied
De provincie Gelderland lanceert de woonservicewaaier. Een handig hulpmiddel bij het werken aan de kwaliteit van woonservicegebieden. Op de website van het programma Thuis geven in Gelderland kunnen ervaringen met de waaier uitgewisseld worden. 16-10-2009

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in ‘de randen’ van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Ondersteuningsprogramma W+W+Z online
Het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! is vanaf nu online. Via de website www.wwzmaakhetsamen.nl vindt u informatie over de inspiratiedagen, de praktijkwerkplaatsen en over het nieuw ontwikkelde instrument de Thermometer wonen welzijn zorg. Verder is er een overzicht te vinden van praktijkvoorbeelden en bestaande methoden rond samenwerking en regievoering. 07-10-2009

Kleinschalig wonen valt in de prijzen
De V&VN Zorgaward 2009 leverde dit jaar twee winnaars op: ‘Wonen als thuis’ won de publieksprijs en de vakjuryprijs ging naar ‘Gesloten, maar toch open’. Staatssecretaris Bussemaker reikte de prijzen uit tijdens de Dag van de Verzorging. 07-10-2009

Sterke prijsreductie Training Samenwerken 
De deelnameprijs voor de succesvolle vijfdaagse training Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg is drastisch verlaagd van € 2.550 naar € 1.775 dankzij subsidie vanuit het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! Er zijn nog enkele plaatsen voor de novembertraining. 05-10-2009

Buurtalliantie Manifestatie: maak het mee!
De vierdaagse Manifestatie Buurtalliantie is van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 november 2009 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vier dagen lang alles over outreachend werken, integratie, participatie, wijkeconomie en bestuurlijke en politieke dilemma’s. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg levert een bijdrage aan de voorbereiding van de manifestatie. De online kaartverkoop is inmiddels.. 30-09-2009

Wmo congres: impressie workshop samenwerking
Hoe gaat het verder met deze samenwerking? Wordt het een droom of een nachtmerrie? Deze vragen zetten de tongen in beweging tijdens de workshop ‘Samenwerking en regievoering bij wonen, welzijn en zorg’ voor gemeenten en lokale partners op het Wmo congres op 24 september 2009. 28-09-2009

Nieuwe data ‘Lokaal aan de slag met Wmo en Wonen’
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes organiseren als vervolg op de publicatie ‘Geschikt wonen voor senioren’ de symposiumreeks Lokaal aan de Slag met Wmo en Wonen (LADS). Van vier provinciale symposia zijn de data bekend. Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is de dagvoorzitter. 23-09-2009

Lessen uit de praktijk van stichting Wonen met Dementie
Op 1 oktober 2009 verschijnt het boek ‘Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie’ van de stichting Wonen met Dementie. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Ook de website Wonen met Dementie is geheel vernieuwd. 23-09-2009

Petitie vraagt ruimer beleid mantelzorgwoningen
Cliëntenorganisaties boden de Tweede Kamer op 22 september 2009 een petitie aan om de mogelijkheden voor plaatsing van mantelzorgwoningen te verruimen. 23-09-2009

Brandveiligheid in de zorg
De veranderingen op het gebied van wonen en zorg leiden tot toenemende vragen over de toepassing van brandveiligheidsregels. Het seminar van de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) heeft daarom dit jaar als thema ‘Brandveiligheid in de gezondheidszorg’. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een interactief programma aangeboden aan facilitaire en technische managers, verantwoordelijken van.. 22-09-2009

Crisis voor maatschappelijke ondernemingen?
Stokt de ontwikkeling van maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties en zorgorganisaties? Wat is de invloed van de crisis? Regeert de markt of biedt oriëntatie op de burger nieuwe kansen? De Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 4 november 2009 een symposium over maatschappelijk ondernemen waarbij deze vragen centraal staan. 21-09-2009

Innovatieprijs zorgproducten
Mooie en gebruiksvriendelijke producten die mensen helpen om zelfstandig te leven, komen in aanmerking voor de Innovatieprijs 2010. Voor de negende keer reiken Vilans, het kenniscentrum langdurende zorg, en Firevaned, de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van revalidatiehulpmiddelen, de prijzen uit in drie categorieën. De inschrijving sluit op 25 januari 2010. 21-09-2009

Meer rendement uit zorgvastgoed
Voor zorgorganisaties is de keuze voor een vastgoedstrategie van groot belang. Door veranderingen in de regelgeving heeft vastgoed in de zorg meer risico’s maar ook meer kansen. Ellen Olde Bijvank verkent in haar boek de sale & leaseback constructie. Door de heldere stappen en handige checklisten kunnen zorgorganisaties een goede afweging maken van de voor- en nadelen van deze vastgoedstrategie.. 21-09-2009

Meer inspiratie voor samenwerken en regie
Het Ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! organiseert twee nieuwe inspiratiedagen over regievoering op het gebied van wonen, welzijn en zorg en onderlinge samenwerking bij een integrale aanpak op deze beleidsterreinen door gemeenten en relevante lokale partners. De al geplande inspiratiedagen op 15 oktober en 4 november 2009 trekken zoveel belangstelling dat het Ondersteuningsprogramma.. 21-09-2009

Gedeeld verlangen – gedeelde belangen
Samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties is aan de orde van de dag en blijft aandacht vragen. In een debat bespraken bestuurders succesformules en rampscenario’s. 17-09-2009

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt  gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers  en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Aandacht voor woonzorgzones in België
In België groeit de aandacht voor woonzorgzones gestaag. In Antwerpen, Heist-op-den-Berg en Brussel zijn partijen actief bezig met woonzorgzones. In Brussel staan 33 woonzorgzones in de planning en zijn er acht in ontwikkeling. Ook in Antwerpen worden meerdere zones gerealiseerd. 09-09-2009

Winnaars ‘Zet uw project op de kaart’ bekend
De Databank Wonen-Zorg zal later dit jaar projecten op een kaart tonen. De oproep aan de projecten kleinschalig wonen tot het aanvullen van de daarvoor benodigde gegevens was succesvol. Meer dan de helft van de projecten heeft deze gegevens aangevuld. Vijf van hen wonnen daarmee het boek ‘Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie’. 09-09-2009

Bijzonder welkom bij dagbesteding
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is een nieuwe site gestart: www.bijzonderwelkom.nl. Op ‘Bijzonder welkom’ kunt u bijzondere adresjes vinden van bedrijven die diensten verlenen op het gebied van horeca, kunst, winkels, land- en tuinbouw, vrije tijd en persoonlijke dienstverlening. Deze bedrijven zijn des te meer bijzonder, omdat daar mensen met een beperking werken.  20-08-2009

Welzijnsprojecten positief voor oudere migranten
Welzijnsprojecten in grote steden helpen oudere migranten om de kwaliteit van leven te handhaven. Volgens Harry Mertens, projectleider leefbaarheid en sociale samenhang van MOVISIE zijn er steeds meer projecten in grote steden waarbij wonen, zorg en welzijn worden gecombineerd en bijdragen aan prettig ouder worden. 18-08-2009

Prijs voor Zorg in Woningen uitgereikt
ActiZ heeft voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009 gekregen. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) werd op 21 juli 2009 in Londen in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 29-07-2009

‘Dementica, domotica voor dementerenden’
De provincie Gelderland heeft een brochure uitgegeven over een tiental projecten voor mensen met dementie en gehandicapten waarin domotica in allerlei verschillende variaties is toegepast. De brochure bevat een bundeling van ideeën, suggesties en ervaringen, opgedaan door mensen uit de praktijk. 15-07-2009

Minimumbedrag kapitaallasten bekend
In een brief aan de Tweede Kamer op 9 juli 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt wat de minimale hoogte is van de vergoeding die zorgorganisaties vanaf 2011 gaan krijgen voor het bieden van huisvesting aan zorgcliënten (kapitaallastencomponent). Op veel punten is echter nog verdere uitwerking nodig. De brief komt daarmee maar gedeeltelijk tegemoet aan de roep om duidelijkheid.. 15-07-2009

Subsidie Kleinschalig wonen Noord-Holland
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe steunde de provincie projecten voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar voor andere kwetsbare doelgroepen. 14-07-2009

Regel kleinschalig wonen nu zonder postcode
NZa heeft de beleidsregels kleinschalig wonen, zorginfrastructuur en een aantal andere regels voor de AWBZ voor 2009 aangepast. Zo is het postcodecriterium uit de AWBZ-brede beleidsregel kleinschalig wonen geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nabijheidscriterium gekomen. 08-07-2009

Scheiden van wonen en zorg niet verplichten
Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie hebben de Kamer in een brief laten weten dat zij voorlopig afzien van een verplichte financiële scheiding van wonen en zorg. Wel willen zij het huidige beleid dat al gericht is op het stimuleren van scheiden van wonen en zorg en daarmee de diversiteit van wonen in de zorg.. 07-07-2009

Oudere migranten op internationaal congres
Van 5 tot en met 9 juli 2009 vindt het wereldcongres voor Gerontologie en Geriatrie in Parijs plaats. De titel van de conferentie luidt: ‘Longevity and healthy aging; a world challenge and innovative approaches’. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is aanwezig op dit congres. Yvonne Witter, adviseur bij het Kenniscentrum verzorgt een presentatie over oudere migranten en wonen, zorg en.. 06-07-2009

Wijkgericht werken geen panacee
Op 1 juli 2009 presenteerde de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling zijn advies ‘De wijk nemen’ aan staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verwachtingenmanagement is cruciaal voor het slagen van wijkgericht werken. Een realistisch perspectief op wijkgericht werken maakt het mogelijk om te schakelen tussen schaalniveaus en continu te zoeken naar de juiste.. 06-07-2009

Meer prestatieafspraken gemeente en corporaties
Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties zit weer in de lift. In 2008 hadden ruim 56% van de corporaties en 42% van de gemeenten dergelijke afspraken. Hoewel het aantal organisaties dat prestatieafspraken met elkaar maakt nog steeds toeneemt, komen onderwerpen als levensloopgeschikt bouwen, seniorenhuisvesting, wonen voor gehandicapten en toewijzingsbeleid binnen.. 01-07-2009

Zet nu uw kleinschalige project op de kaart
De Databank Wonen-Zorg zal woonzorgprojecten in de loop van de zomer ook op een kaart tonen. Het Kenniscentrum heeft daarvoor extra adresgegevens nodig. Als eerste vragen we de projecten kleinschalig wonen voor mensen met dementie gegevens toe te voegen. De contactpersonen van de projecten kunnen deze gegevens online invullen met de inlogcode van hun project. Uw organisatie krijgt binnenkort een.. 24-06-2009

Internationale prijs voor Zorg in Woningen  
ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in Londen tijdens het driedaags-congres van IAHSA in ontvangst genomen door Monique Wijnties projectleider Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz.. 24-06-2009

Nieuwe vormen voor tijdelijke huisvesting
Op het terrein Auxiliatrixpark te Venlo realiseerde de Zorggroep de afgelopen maanden de tijdelijke woonvoorziening De Lindelaan voor groepswonen voor mensen met dementie. De voorziening wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke voorziening in een transitieproces naar kleinschalig wonen. 24-06-2009

Nieuwe architectuurprijs zorggebouwen
De Hedy d’Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en bouwwereld. De prijs richt zich op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De inzendingen kunnen vanaf 1 augustus 2009 worden ingediend. 24-06-2009

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels
Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport ‘Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg’, dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De Rekenkamer deed onderzoek naar zorg op afstand als voorbeeld voor innovaties in de langdurige zorg, omdat deze moeilijk verspreiden. 24-06-2009

Alles over brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op één website. De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Stad slecht voor de gezondheid
Het leven op het platteland is gezonder dan het leven in de stad. Stedelingen hebben veel vaker last van psychische stoornissen. Zij worden ook vaker opgenomen in klinieken. Jaap Peen promoveerde 4 juni 2009 aan de Vrije Universiteit met zijn proefschrift over urbanisatie en gezondheid. Eerder dit jaar promoveerde Jolanda Maas aan de Universiteit Utrecht op hetzelfde verschijnsel vanuit een.. 09-06-2009

Mobiliteitsparcours scootmobielen
Woonzorgcentrum De Buitenhof heeft een mobiliteitsparcours om mensen in een veilige omgeving kennis te laten maken met het gebruik van een elektrisch vervoersmiddel. Het mobiliteitsparcours is bedoeld voor Amsterdammers die in aanmerking willen komen voor een (elektrisch) vervoersmiddel zoals een scootmobiel. 08-06-2009

Hulst heeft beste ouderenbeleid
Het Zeeuwse Hulst is op 3 juni 2009 naar huis gegaan met de titel ‘Gemeente met het beste ouderenbeleid’. De prijs werd toegekend door het overlegplatform Senior.Nu! en werd uitgereikt door de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma. De publieksprijs voor de gemeente met het beste ouderenbeleid ging eveneens naar Hulst. 05-06-2009

Nieuwe subsidieregeling kleinschalig wonen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voor 2009 zijn aanvragen voor zes projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.080.000,-. 14-05-2009

Praktijkwerkplaatsen van start
Schrijf u nu in voor de praktijkwerkplaatsen Wonen, zorg, welzijn: lokaal verbinden. In een praktijkwerkplaats nemen gemeenten deel, met soortgelijke vraagstukken op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 14-05-2009

8 miljoen voor herbestemming karakteristiek erfgoed in krachtwijken
In de nota ‘Een Cultuur van Ontwerpen’ van het ministerie OC&W werd in september 2008 al aangekondigd dat er een stimuleringssubsidie zou komen voor herbestemming van waardevol karakteristiek erfgoed in krachtwijken. De uitgewerkte regeling is op 22 april 2009 gepubliceerd. Er komen twee tranches waarvan de inschrijving voor de eerste tranche al op 1 juni 2009 sluit. Voor snelle reageerders is.. 12-05-2009

BNA Gebouw van het jaar: FPC de Oostvaarderskliniek in Almere
De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de prijs voor het gebouw van het jaar dit jaar toegekend aan het FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. Dit gebouw is sinds juni 2008 in gebruik en is volgens de jury, die onder leiding van Jo Coenen uit 280 inzendingen de winnaar heeft gekozen, “een staaltje staatsarchitectuur, waarmee Nederland in het buitenland voor de dag kan komen”. De.. 29-04-2009

Zorg voor oudere migranten
‘Kleur aan zorg; zorg met kleur, aan de slag met multicultureel Verantwoorde Zorg’. Dat is de titel van het symposium dat ActiZ op dinsdagmiddag 12 mei 2009 hield in Amsterdam. 21-04-2009

Movisie doet onderzoek naar gevolgen Wmo
Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor organisaties in (mantel)zorg, welzijn, wonen en civil society? Dat onderzoekt MOVISIE in een tweede Wmo monitor die vandaag start. Het is een vervolg op de eerste Wmo in 2008, dat resulteerde in het trendrapport ‘De uitvoering van de Wmo in beeld’. 16-04-2009

Onderzoek bevestigt knelpunten zorg thuis
Nieuwe vormen van zorg om cliënten langer thuis te verzorgen kunnen voor zorgorganisaties financiële problemen opleveren. Dit blijkt uit recent onderzoek. Zorgaanbieders en brancheorganisatie ActiZ kaartten dit al eerder aan bij het ministerie van VWS. VWS heeft toegezegd actie te ondernemen. 16-04-2009

Proef met woonservicegebieden
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en tien provincies starten met een driejarig stimuleringsprogramma gericht op het concept Woonservicegebied. De samenwerkende partijen doen dit aan de hand van lokale proeftuinen. 16-04-2009

Geld, maar nog geen duidelijkheid
Het kabinet stelt in het kader van de crisismaatregelen nog dit jaar 80 miljoen beschikbaar voor investeringen in zorgvastgoed, maar biedt pas na de zomer duidelijkheid over de vergoeding voor kapitaallasten in de care vanaf 2011. 14-04-2009

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente
Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met welzijn en zorg, door bureau HHM. Met het ondersteuningsprogramma ‘Verbinding wonen, welzijn en zorg’ van MOVISIE, Vilans en Aedes-Actiz.. 02-04-2009

Woonzorgproject gebouw van het jaar?
De inzendingen voor de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) prijsvraag Gebouw van het jaar heeft ook veel inzendingen van woonzorgprojecten opgeleverd. De inzendingen laten goed de diversiteit zien in de gebouwen die er voor wonen en zorg gerealiseerd worden in Nederland. 01-04-2009

Kangoeroewoningen, oude wijn in nieuwe zakken?
Sinds kamerlid Mirjam Sterk van het CDA een pleidooi voor het bouwen van meer kangoeroewoningen hield, is er een stroom van berichten over de voors en tegens van dit type woningen losgekomen. Het idee is niet nieuw, dertig jaar geleden werden door een corporatie de eerste kangoeroewoningen (familiehuis, meergeneratiewoning) gebouwd. Hoewel de behoefte is aangetoond, blijft de exploitatie lastig.. 25-03-2009

Publicatie ‘denkbeelden’ biedt zicht op kleinschalig wonen
Het realiseren van kleinschalig wonen heeft soms nogal wat voeten in de aarde. De publicatie ‘Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie’ laat zien wat er op dit gebied mogelijk is, op welke manier je dat kunt bereiken en kijkt tevens naar de toekomst van kleinschalig wonen. Deze toekomst van kleinschalig wonen is ook onderwerp van een goed gesprek tijdens de Project.. 17-03-2009

Particulier maakt werk van kleinschalig wonen
Onder de titel ‘Werk aan de woning’ start Vilans een meerjarig en laagdrempelig ondersteuningsprogramma voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie of somatische zorgvragen. Het programma is nadrukkelijk ook gericht op initiatieven voor bewoners die alleen AOW ontvangen en geen middelen hebben om extra zorg in te kopen. Het programma start met een.. 05-03-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden
Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar effectiviteit en efficiëntie van gebiedsgerichte arrangementen wonen, zorg en welzijn. 05-03-2009

Mantelzorg is intensief en vaak langdurig
Mantelzorg is intensief en duurt vaak lang. De verhuizing van de hulpbehoevende naar een tehuis of wooncomplex leidt niet automatisch tot tijdwinst. Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie Mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 26-02-2009

Regeling zorginfrastructuur blijft van kracht
De invoering van integrale tarieven in 2011 heeft voor zover nu kan worden overzien geen gevolgen voor de beleidsregel zorginfrastructuur. Dat schreef staatssecretaris Bussemaker op 11 februari 2009 in haar antwoord op kamervragen over de financiering van zorgsteunpunten. 16-02-2009

Nederlandse nominaties voor internationale prijs
Zorg in Woningen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum én het Verzorgd wonen project van de Swinhove Groep zijn beide genomineerd voor de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt uitgereikt tijdens een internationale conferentie in Londen deze zomer. Ook andere Nederlandse projecten zullen.. 04-02-2009

Grensoverschrijdende woonservicewijk geopend
Het Nederlandse dorp Dinxperlo en het Duitse dorp Süderwick grenzen aan elkaar. Midden door het dorp loopt de grens tussen Nederland en Duitsland. Hierdoor konden bewoners moeilijk van elkaars voorzieningen gebruik maken. Maar het Europaproject heeft het mogelijk gemaakt dat twee woonzorgcentra met elkaar verbonden zijn door een brug die Europa symboliseert: zorg en welzijn bieden alsof er geen.. 21-01-2009

Analoge alarmering voor digitale bellers
Zorgverzekeraars moeten voor ouderen en gehandicapten met een indicatie voor personenalarmering, die alleen een digitaal telefoonabonnement hebben, de extra kosten van een analoge verbinding vergoeden. Dat is de mening van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). 08-01-2009

Klant centraal in Gelderland
‘Thuisgeven in Gelderland’ is de nieuwe naam van het provinciale programma over vergrijzing en is het vervolg op het programma Ontgroening en Vergrijzing. De nieuwe naam verwijst naar het doel van het programma, namelijk bevorderen dat ouderen én mensen met een beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Hierbij staan wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en.. 05-01-2009