Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – “Zorg voor een vertrouwde woonomgeving”

0

  • Home » 
  • 5 jaar » 
  • “Zorg voor een vertrouwde woonomgeving..

01-11-2007

In zijn essay ‘Andere kijk op ouder worden’ geeft Arnold Reijndorp, stadssocioloog en lid van de VROM-raad, aan dat hij moeite heeft met het dogma van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In plaats daarvan gaat het er volgens hem om dat mensen op dezelfde manier kunnen blijven leven in een omgeving die voor hen vertrouwd is. Aanbieders van wonen en zorg hebben een belangrijke rol bij het creëren van die vertrouwde omgeving.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen niet altijd ideaal

Door bevolkingsveranderingen en schaalvergroting van voorzieningen veranderen veel wijken, juist voor het deel van de bevolking dat er al vele jaren woonde. De vertrouwde winkels, buurthuizen en het postkantoor verdwijnen, net als buren en kennissen. De buurt is niet langer de vertrouwde omgeving, waar de ideologie van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven vanuit gaat. Dus is het dan nog wel fijn voor mensen om langer in zo’n wijk te blijven wonen?

Reijndorp meent dat het niet om zolang mogelijk thuis wonen gaat, maar om het op dezelfde manier kunnen blijven leven. De vertrouwde omgeving is er niet meer, die moet je opnieuw maken. Corporaties en zorgorganisaties kunnen hier volgens Reindorp een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door een hofjesstructuur, goed beheer, het aanstellen van huismeesters en het bieden van service- en welzijnsarrangementen.
Lees het essay ‘Andere kijk op ouder worden’

Essayreeks Vijf jaar innovatie in wonen en zorg

Arnold Reijndorp heeft het essay geschreven op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Op de website kunt u dit jaar diverse essays lezen van spraakmakende personen uit de wereld van wonen, zorg en welzijn. Alle essays worden gebundeld in het boek Innovatiekracht in wonen en zorg. Dit boek verschijnt op 13 december tijdens het gelijknamige congres.
Lees de eerder verschenen essays.