Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – De klant centraal: van woorden naar daden

0

  • Home » 
  • 5 jaar » 
  • De klant centraal: van woorden naar da..

04-10-2007

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, geeft in haar essay ‘Bekijk het eens van de andere klant’ haar visie op het huisvestingsbeleid voor ouderen. De klant staat centraal, vindt Verbeet, maar zij vraagt zich af of deze mooie woorden daadwerkelijk omgezet in daden. Zij bekijkt het in haar essay eens van een andere klant.

Zeven stappen nodig voor goede ouderenhuisvesting

In het vijfde essay in de reeks ‘Vijf jaar innovatie in wonen en zorg’ vertelt Gerdi Verbeet over haar visie op wonen, zorg en welzijn. Hoe wonen ouderen in de toekomst? Hoe kunnen we op een dusdanige manier rekening houden met de behoeften van ouderen dat de wensen en behoeften op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden gecombineerd met een stevige ambitie om voorbereid te zijn op een relatief groter aandeel ouderen in onze samenleving? Wat Verbeet betreft zijn zeven grote stappen nodig:

  1. begin bij de behoefte
  2. zorg voor goed wonen
  3. een prettige sociale omgeving
  4. kwalitatief goede voorzieningen dichtbij
  5. zorg dichtbij
  6. actieve inzet van ouderen
  7. financiële zelfredzaamheid

Daarbij is keuzevrijheid een groot goed, maar er moet rekening mee gehouden worden dat mensen niet oneindig willen kiezen en goed advies nodig hebben.
Lees het essay ‘Bekijk het eens van de andere klant’

Essayreeks Vijf jaar innovatie in wonen en zorg

Gerdi Verbeet heeft het essay geschreven op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Op de website kunt u dit jaar diverse essays lezen van spraakmakende personen uit de wereld van wonen, zorg en welzijn. Alle essays worden gebundeld in het boek Innovatiekracht in wonen en zorg.
Lees de eerder verschenen essays.