Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

It takes two to tango

Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen in kaart.

Zorgvastgoed met toekomst

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de zorg met oog voor de toekomst.

Ruinen: wonen met zorg naast het dorpshuis

Het oude bejaardenhuis in het Drentse Ruinen heeft plaatsgemaakt voor nieuwe zorgwoningen, seniorenappartementen en woongroepen die geclusterd zijn rond het geheel vernieuwde dorpshuis. Het dorpshuis biedt voorzieningen voor bewoners én alle andere inwoners van het dorp. Door de goede relatie met de gemeente en langlopende afspraken tussen woningcorporatie Actium, zorgorganisatie ZZWD en gemeente De Wolden, konden deze partijen samen het woonzorgcentrum annex dorpshuis neerzetten.

Intergenerationeel wonen heeft potentie

Op wat voor manier heeft intergenerationeel wonen in Nederland de grootste kans van slagen? Nine Krul, die stage liep bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, onderzocht deze vraag in het kader van haar afstudeeronderzoek. Intergenerationeel wonen is een samentrekking van intergenerationeel contact en gemeenschappelijk wonen. Het concept richt zicht op onderlinge dienstverlening en zorgt er daarmee voor dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen. In het onderzoek zijn theorie en praktijk vergeleken om te kijken of en hoe intergenerationeel wonen in Nederland ingepast kan worden.

23-11-2015

In mijn maag met mevrouw Janssen

Ik zit in mijn maag met mevrouw Janssen. Ze is 87 jaar, loopt met een rollator en ze heeft beginnende dementie. Ze komt de deur niet uit, kan geen trap meer lopen en wordt steeds passiever. De thuiszorg komt drie keer per dag en op allerlei onderdelen heeft mevrouw Janssen ondersteuning nodig. Voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) komt ze nog niet in aanmerking. Als ze verhuist, wil ze naar het woonzorgcentrum in de buurt. “Daar ken ik mensen en ik ga al jaren naar de dagbesteding!” Sinds kort wordt daar ook een verzorgd wonen concept met een huurconstructie aangeboden. Mocht ze later toch Wlz zorg nodig hebben, dan is dat mogelijk in hetzelfde appartement. Dus ik ga aan de slag om een plek te regelen. Dit blijkt minder makkelijk dan gedacht…

12-11-2015

Vergeten groep: inwoners met een zorgvraag

Gemeenten met een krappe woningmarkt hanteren sinds dit jaar nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, daarbij geholpen door de handreiking en model-huisvestingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag bleef echter buiten beschouwing. Een nieuwe handleiding brengt daar nu verandering in.

09-11-2015
17-11-2015 13:58

Gerelateerd

                  Aedes Actiz