Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is voor deze bewoners veel breder van toepassing. Het complex verkeerde een tijdje in minder goede staat. De vitaliteit was eruit. Bewoners trokken zich terug. Eigenaar van het wooncomplex corporatie Rochdale en zorgorganisatie Amstelring, die servicetaken verricht, grepen in. Zij zochten hulp van buitenaf om een veranderingsproces in gang te zetten. Met in de hoofdrol… de bewoners. Ze gingen aan de slag met het organiseren van ideeën-diners en het ondersteunen van bewonersinitiatieven, zoals het opzetten van een majongclub of songfestival. En het heeft gewerkt. Dat bleek op woensdag 3 september jongstleden tijdens een RollingStone-bijeenkomst in het wooncomplex.

16-09-2014

Corporatiemonitor: ‘Bewoners met zorgvraag kerntaak’

Woningcorporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Ze beschouwen het huisvesten van deze groep als kerntaak. Dat blijkt uit een enquête die Aedes hield onder 112 corporaties. De belangrijkste uitkomsten zijn verwerkt in de Corporatiemonitor Wonen&Zorg.

11-09-2014

Leergang Woondromen 55+: van wens naar werkelijkheid

In een nieuwe leergang voor professionals in bouwen, wonen, zorg en maatschappelijk ondernemen leert u hoe u groepen senioren effectief kunt begeleiden bij het ontwikkelen en verduurzamen van een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter is gastdocent bij deze leergang van Spectrum en ActivAge.

11-09-2014

'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

DyNaMo BV in Leiden is een samenwerkingsverband van De Binnenvest, een organisatie voor Maatschappelijke Opvang, en Movens, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De cliënten van Movens zijn psychiatrische patiënten, daklozen en/of mensen die niet zelfstandig kunnen wonen of tijdelijk opvang nodig hebben. DyNaMo BV, waarbij de letters BV in dit geval slaan op De Binnenvest, beheert drie vergaderruimtes, runt een wijkrestaurant en bemant de receptie van een multifunctioneel gebouw. Het project is bijzonder omdat het ‘consumer run’ ofwel cliëntgestuurd is. Dat betekent dat het vanaf het allereerste begin en in alle geledingen gedragen wordt door drie partijen: medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Het initiatief is ontstaan vanuit de wens om wijkgericht te werken, zoals dat gestimuleerd wordt door de Wmo.

11-09-2014
28-08-2014 12:11

Gerelateerd

                  Aedes Actiz