Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Webspecial Opplussen Nieuwe Stijl

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen, maar is hun woning daar wel geschikt voor? Dat is lang niet altijd het geval. Gelukkig kunnen ouderen tegenwoordig veel aanpassingen zelf verrichten, met ondersteuning van gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en ondernemers. In deze special een actueel overzicht van de stand van zaken waarmee alle partijen aan de slag kunnen.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de etalage gezet als ideale plek voor ouderen om te wonen. Want ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. In gesprekken met 171 ouderen in 24 verschillende complexen merkte onderzoeker Dort Spierings - onlangs gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen - dat dit lang niet altijd geldt. ‘Er is ook een grote groep ouderen die grootschalig wil wonen, juist omdat ze de anonimiteit op prijs stellen en in zo’n complex meer keuze in contacten hebben; ze vinden er eerder een maatje.’ In zijn promotieonderzoek 'De wenselijke schaal' onderzocht Spierings de invloed van schaalgrootte, doelgroepenmenging en voorzieningenniveau op de sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen.

15-07-2014
18sep

Nieuw woonzorgaanbod effectief vermarkten

Als gevolg van de extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg ontwikkelen woon-/zorgorganisaties steeds vaker nieuwe producten en diensten. Voorbeelden zijn het verhuren van zelfstandige woningen of het leveren van arrangementen in wijken en buurten. In alle gevallen moeten organisaties nu zélf op zoek naar hun klanten.

15-07-2014

Oproep: verzorgingshuis dicht en dan?

Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de wijk belangrijke voorzieningen weg, zoals maaltijdvoorziening, dagactiviteiten, ontmoeting en 24-uurs zorg. Dat geldt in het bijzonder voor bewoners van aanleunwoningen, die niet meer tegen het verzorgingshuis aan kunnen ‘leunen’. Daarmee ligt een prangend vraagstuk op tafel: wie gaan de weggevallen functies opvangen, zodat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Pakken bewoners in de buurt dit op? Zien zorg- of welzijnsorganisaties, of woningcorporaties dit als hun taak? Of springen nieuwe commerciële aanbieders in dit gat? Het Kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis' onderzoekt hoe de weggevallen sociale functie opgevangen kan worden en zoekt locaties die willen meewerken.

14-07-2014
23-06-2014 13:54

Gerelateerd

                  Aedes Actiz