Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want de doelgroep is niet meteen verdwenen. Wat is de toekomst van het verzorgingshuis? Berenschot tracht een antwoord te geven op deze vraag in het rapport ‘Beschut wonen tussen wal en schip: obstakels bij het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg’. Het rapport signaleert dat de capaciteit die vrijkomt in de verzorgingshuizen slechts deels behouden blijft voor de oorspronkelijke groep van ouderen die behoefte hebben aan een beschutte woonomgeving.

29-09-2014

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen gelanceerd

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie ervaren wordt, moet door een speciale bril kijken. Zo is een gladde vloer misschien makkelijk schoon te houden, maar deze weerkaatst ook veel geluid, wat onrust en paniek in het hoofd van iemand met dementie kan veroorzaken. Dit is slechts een voorbeeld van de uitdagingen die ontwerpers tegen kunnen komen bij het inrichten van woningen en zorgcomplexen voor dementerenden. In opdracht van het Kenniscentrum ontwikkelde KAW architecten de Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen, die laat zien hoe een gezonde woonomgeving voor mensen met dementie gecreëerd kan worden. Met veel beeldmateriaal, handige links en boekentips!

25-09-2014

Vivium verhuurt woonruimte in nieuw woonzorgconcept

Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment 'All-inclusive pension' van ActiZ, Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform 31. De belangstelling voor het concept is overweldigend, in plaats van leegstand heeft Vivium nu een wachtlijst.

25-09-2014

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is voor deze bewoners veel breder van toepassing. Het complex verkeerde een tijdje in minder goede staat. De vitaliteit was eruit. Bewoners trokken zich terug. Eigenaar van het wooncomplex corporatie Rochdale en zorgorganisatie Amstelring, die servicetaken verricht, grepen in. Zij zochten hulp van buitenaf om een veranderingsproces in gang te zetten. Met in de hoofdrol… de bewoners. Ze gingen aan de slag met het organiseren van ideeën-diners en het ondersteunen van bewonersinitiatieven, zoals het opzetten van een majongclub of songfestival. En het heeft gewerkt. Dat bleek op woensdag 3 september jongstleden tijdens een RollingStone-bijeenkomst in het wooncomplex.

16-09-2014
30-09-2014 12:38

Gerelateerd

                  Aedes Actiz