Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Expeditie Begonia: woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia op 24 maart jl. passeerden veel woonvariaties de revue. Lees de impressie van het congres en bekijk een overzicht van verschillende woonvormen.

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het Kadaster becijferde dat mogelijk 3 miljoen m2 leeg komt te staan. Voor de corporatiesector als geheel lijkt het financiële risico overigens beperkt, stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vast. Volgens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg moeten met name corporaties en zorgaanbieders in Noord-Nederland en Noord-Holland oppassen.

21-05-2015

Terras aan de Maas: woontoren als spil in de wijk

Vanuit hun gemeenschappelijke visie om mensen in staat te stellen om zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen - met of zonder zorg- hebben Stichting Humanitas en woningcorporatie Maasdelta Groep het Terras aan de Maas in Spijkenisse ontwikkeld. De bijbehorende plint huisvest zorg-, welzijns-, health-, wellness- en beautydiensten voor bewoners én de wijk.

De helende omgeving van een monumentaal gasthuis

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het historische centrum van Amersfoort was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis één van de uitgangspunten. Maak Architectuur en de zorgorganisatie kozen voor een gecombineerde benadering vanuit zowel ontwerp als gebruik, want een omgeving is meer dan fysieke ruimte. De manier waarop gebruikers met elkaar en hun omgeving omgaan in de voor hen ontworpen ruimte is minstens zo belangrijk. De bijvangst: ook binnen de beperkte mogelijkheden van bestaande gebouwen blijkt een helende omgeving goed te realiseren.

19-05-2015
15jun

Congres 'Samen vernieuwen in de Wmo'

De brancheorganisaties in zorg & welzijn (GGZ Nederland, RIBW Alliantie, MOgroep, ActiZ, VGN, Federatie Opvang en MEE Nederland) en de VNG organiseren op 15 juni 2015 gezamenlijk een landelijk congres over de transformatie van de Wmo-dienstverlening. Een congres waarin innovatie in de praktijk, inspiratie en ontmoeting centraal staan. Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg verzorgt samen met Peter Prak van Stichting Knarrenhof (hofjes voor eigentijdse ouderen) een workshop over woonvariaties ‘Expeditie Begonia: meer variatie in wonen en zorg’.

18-05-2015

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

28-05-2015 11:04

Gerelateerd

                  Aedes Actiz