Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Expeditie Begonia: woonvariaties

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg toe. Welke nieuwe en oude woonzorgconcepten zijn er eigenlijk?

27mei

Conferentie Langer Thuis: inspiratie voor langer zelfstandig wonen

We staan voor een flinke uitdaging. De nieuwe Wmo, de Wet langdurige zorg en de Woningwet vragen om nieuwe en slimme aanpakken voor een veelzijdig woonaanbod en welzijns- en zorgdiensten. Een nieuw samenspel tussen gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven en maatschappelijk ondernemers is hard nodig. Op woensdag 27 mei delen de Provincie Gelderland, Spectrum, Platform31, Movisie en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg hun kennis en ervaring met u. Laat u inspireren door innovatieve programma's, tools en praktijkvoorbeelden en krijg antwoord op vragen als 'Wie neemt de regie?', 'Hoe geef ik een sluitend verzorgingshuis een nieuwe functie?' en 'Hoe ga ik om met mensen met dementie die langer thuis wonen?'.

26-03-2015

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van wonen en zorg leidt tot onduidelijke veiligheidssituaties in (voormalige) verzorgingshuizen en aanleunwoningen. Maar ook in 'gewone' wooncomplexen, met steeds oudere bewoners. De rol van corporaties is niet helder, want de bouwregelgeving voor wonen met zorg is ingewikkeld. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft de eisen voor herkenbare corporatiewoningen in kaart gebracht in de handreiking 'Corporaties en brandveiligheid, wonen met een zorgvraag'.

30-04-2015

Op naar meer huizen voor wereldburgers!

Het is tijd voor superdiversiteit in wonen, zorg en welzijn! Veranderingen in de zorg, de transitie, de decentralisaties voerden de afgelopen tijden de boventoon. Intussen is er veel gebeurd, ook op het terrein van cultuursensitiviteit. Yvonne Witter, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, deelt een greep uit de activiteiten graag met u.

28-04-2015

Volop inspiratie voor decentralisatie in Rotterdam

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde samen met Guido de Ruiter een inspirerende tocht langs bijzondere projecten in Rotterdam. Op vier locaties kregen deelnemers een kijkje in de keuken bij organisaties die de mouwen hebben opgestroopt bij de decentralisaties. De rode draad was het behoud van maatschappelijk vastgoed, binding met de buurt en wederkerigheid. Inspiratie was er volop te vinden.

23-04-2015

Mijn woonwensen voor later

Vincent Bijlo maakte voor het congres Expeditie Begonia een column over zijn woonwensen. "Goedemorgen, ik woon hier best aardig hè? Dit was vroeger een werkplaats van NS,

23-04-2015
23-04-2015 19:11

Gerelateerd

                  Aedes Actiz