Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Expeditie Begonia: woonvariaties

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg toe. Welke nieuwe en oude woonzorgconcepten zijn er eigenlijk?

Villa Begonia: boekje en videoportretten

Nu het aantal ouderen toeneemt en de verzorgingshuizen sluiten, zijn innovatieve woonconcepten nodig die aansluiten bij de grote verscheidenheid aan woonwensen. Er zijn al diverse woonconcepten in het land te vinden. 'Villa Begonia, niet achter de geraniums' laat deze groeiende variatie aan woonvormen zien in een boekje met 18 verhalen van ouderen die ‘wonen zoals zij willen’ en in vijf videoportretten. Het boekje is op 24 maart 2015 gepresenteerd tijdens het congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg' en is nu te bestellen. De videoportretten zijn online te bekijken.

27-03-2015
27mei

Conferentie Langer Thuis: gemeentelijke opgaven en inspirerende praktijken

Gemeenten staan voor een flinke uitdaging. De verantwoordelijkheden voor inwoners met langdurige zorgvragen - ouderen en mensen met beperkingen - zijn door de nieuwe Wmo en de Wet langdurige zorg, fors toegenomen. Ook de nieuwe Woningwet vraagt om de ontwikkeling van nieuwe aanpakken. Vaak met minder middelen, en meer nog dan nu, in samenwerking met tal van partners. Hoe pak je dat aan? En hoe doen andere gemeenten dat? Provincie Gelderland, Spectrum, Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie willen op 27 mei met gemeenten kennis en ervaring delen.

26-03-2015

Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op in de wijk?

Ouderen in aanleunwoningen krijgen te maken met het verdwijnen van voorzieningen door de sluiting van verzorgingshuizen. De sociale functie – zoals een ontmoetingsruimte en de gezamenlijke maaltijden – kan hiermee wegvallen. Jan Willem van de Maat en Hilde van Xanten van Movisie spraken met sluitende verzorgingshuizen en concludeerden dat ouderen in aanleunwoningen een groep vormen die gemakkelijk vergeten wordt. Hun belangrijkste aanbeveling? Betrek tijdig alle partijen en maak samen een plan.

25-03-2015

Senioren nog onbekend met nieuw en divers woonaanbod

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt alleen te verhuizen als er zorg en ondersteuning nodig is. Dat blijkt uit de Woonmonitor 2015, een landelijk onderzoek van Bureau Vijftig en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met vier woningcorporaties (Sité Wonen, Allee Wonen, Wonen Breburg en Laurentius) dat vandaag werd gepresenteerd.

24-03-2015
30-03-2015 11:54

Gerelateerd

                  Aedes Actiz