Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt vanaf oktober 2014 een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

Geef mensen met dementie een gezicht en stem

“Geef ons een gezicht en een stem”, zegt de aan Alzheimer lijdende Gerard Cramer in een film die tijdens het congres ‘Moderne Dementiezorg’ op 24 november 2014 wordt getoond. Professor Anne-Mei The, ook aanwezig op het congres van StudieArena, meent ook dat er meer kennis van onderop nodig is om woorden te geven aan de verborgen tragiek van mensen die lijden aan dementie. Maar ook om het leven opnieuw inhoud te kunnen geven, als de diagnose dementie valt. Want dat is mogelijk. Liz Cramer, partner en mantelzorger van Gerard, vindt dat er doe-kracht en denk-kracht nodig is om meer inzicht te krijgen in dementie en om niet weg te glijden in afhankelijkheid. “Niet Alzheimer maar Gerard heeft de regie”, zegt Liz. Er is ook aanpassingskracht nodig om te ontdekken wat je als patiënt nog wél kan. Zo werd Gerard schilder na een leven vol wetenschap. Dat ontdekte hij zelf en is daar uitermate gelukkig mee. Anne Mei The wil verhalen als deze bundelen en opent eind januari een ‘verhalenbank’ om te laten zien dat dementie bij het dagelijks leven hoort.

27-11-2014

Pensionovereenkomst redt het verzorgingshuis?

Het lijkt een handige optie voor het verhuren van de kamers in het voormalige verzorgingshuis. De bewoner huurt de woonruimte, maar neemt ook verplicht zorg, maaltijden en schoonmaakdiensten af. Omdat alle bewoners aan dit servicepakket meebetalen, realiseert de zorgaanbieder een kostendekkende exploitatie. Maar er zijn juridische en belastingtechnische vragen over de pensionovereenkomst ('All-inclusive wonen'). Tanja de Groot en Hans van Doesburg van VBTM Advocaten en Rogier Goes, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, hebben twijfels over de voordelen van de pensionovereenkomst en geven uitleg in een artikel met de titel 'All-inclusive wonen: is dat nu wel zo voordelig?'.

20-11-2014

Samenspel van zorgcoöperaties en gemeenten verbeteren

Zorgcoöperaties zijn in opmars. Bij deze burgerinitiatieven nemen bewoners het heft in handen om wonen, zorg en welzijn te organiseren zoals zij dat wensen. De wetgever stimuleert coöperaties door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) het ‘right to challenge’ op te nemen. Georganiseerde bewoners hebben daarmee het recht de gemeente ‘uit te dagen’. Ze kunnen een bieding doen als ze denken dat ze (een deel van) de zorg en ondersteuning in hun buurt even goed kunnen verlenen,of zelfs beter. De gemeente stelt bij haar beoordeling kwaliteitseisen en neemt ook de sociale meerwaarde van het burgerinitiatief mee. Wat dit betekent voor het samenspel van gemeenten en zorgcoöperaties, leest u in de 'Informatiekaart Zorgcoöperaties' van het TransitieBureau Wmo.
Bron: Movisie

20-11-2014
24mrt

Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg

Naast het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling zijn er de afgelopen decennia veel andere, vaak kleinschalige woonvormen in de wijk ontwikkeld. Door het huidige overheidsbeleid krijgen deze alternatieven een impuls en is er een groeiende behoefte aan variatie. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze vraag naar een andere invulling van wonen en zorg in met het landelijk congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg', dat op dinsdag 24 maart 2015 plaatsvindt. Ga mee op een afwisselende zoektocht langs onder meer kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen, seniorencomplexen en meergeneratiewoningen. Én laat u inspireren door de woonverhalen van andere (bekende) Nederlanders.

17-11-2014
20-11-2014 10:31

Gerelateerd

                  Aedes Actiz