Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt vanaf oktober 2014 een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van huurders en medewerkers kan doen, zodat ook ouderen met dementie zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun oude, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

30-10-2014

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. De handreiking is oorspronkelijk in 2011 opgesteld, als onderdeel van een KCWZ-special over rekenen aan zorg en zorgvastgoed. Het Kenniscentrum gaf hier samen met Trevin (de toenmalige samenwerking tussen corporaties IntermarisHoeksteen, Woonwaard en Wooncompagnie) opdracht voor. Sinds 2011 is er veel veranderd. Daarom is in de nieuwe versie van de handreiking de meest recente informatie over bijvoorbeeld de extramuralisering en de hervorming van de langdurige zorg verwerkt.

29-10-2014

Studie Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in een rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. In 'Het huishoudboekje van de senior' is het inkomsten- en uitgavenpatroon stapsgewijs uiteengezet en gekoppeld aan de huurprijs voor een appartement.

28-10-2014

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen

In de komende jaren wonen er steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Is uw corporatie goed voorbereid op deze ontwikkelingen? Of kunt u nog wel wat inzichten en kennis gebruiken? Neem dan deel aan de leerkring Langer zelfstandig wonen van Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

27-10-2014
09-10-2014 16:44

Gerelateerd

                  Aedes Actiz