Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt vanaf oktober 2014 een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

Pensionovereenkomst redt het verzorgingshuis?

Het lijkt een handige optie voor het verhuren van de kamers in het voormalige verzorgingshuis. De bewoner huurt de woonruimte, maar neemt ook verplicht zorg, maaltijden en schoonmaakdiensten af. Omdat alle bewoners aan dit servicepakket meebetalen, realiseert de zorgaanbieder een kostendekkende exploitatie. Maar er zijn juridische en belastingtechnische vragen over de pensionovereenkomst ('All-inclusive wonen'). Tanja de Groot en Hans van Doesburg van VBTM Advocaten en Rogier Goes, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, hebben twijfels over de voordelen van de pensionovereenkomst en geven uitleg in een artikel met de titel 'All-inclusive wonen: is dat nu wel zo voordelig?'.

20-11-2014

Samenspel van zorgcoöperaties en gemeenten verbeteren

Zorgcoöperaties zijn in opmars. Bij deze burgerinitiatieven nemen bewoners het heft in handen om wonen, zorg en welzijn te organiseren zoals zij dat wensen. De wetgever stimuleert coöperaties door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) het ‘right to challenge’ op te nemen. Georganiseerde bewoners hebben daarmee het recht de gemeente ‘uit te dagen’. Ze kunnen een bieding doen als ze denken dat ze (een deel van) de zorg en ondersteuning in hun buurt even goed kunnen verlenen,of zelfs beter. De gemeente stelt bij haar beoordeling kwaliteitseisen en neemt ook de sociale meerwaarde van het burgerinitiatief mee. Wat dit betekent voor het samenspel van gemeenten en zorgcoöperaties, leest u in de 'Informatiekaart Zorgcoöperaties' van het TransitieBureau Wmo.
Bron: Movisie

20-11-2014
24mrt

Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg

Naast het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling zijn er de afgelopen decennia veel andere, vaak kleinschalige woonvormen in de wijk ontwikkeld. Door het huidige overheidsbeleid krijgen deze alternatieven een impuls en is er een groeiende behoefte aan variatie. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg springt op deze vraag naar een andere invulling van wonen en zorg in met het landelijk congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg', dat op dinsdag 24 maart 2015 plaatsvindt. Ga mee op een afwisselende zoektocht langs onder meer kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen, seniorencomplexen en meergeneratiewoningen. Én laat u inspireren door de woonverhalen van andere (bekende) Nederlanders.

17-11-2014

All-inclusive pension voldoet aan wens en interesse senior

Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg, is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Welk keuzegedrag mogen we van ouderen verwachten en wat betekent dit voor de vraag naar de verschillende nieuwe verzorgd wonen producten? SmartAgent zocht een antwoord op deze vragen en deed onderzoek binnen het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. 

17-11-2014
20-11-2014 10:31

Gerelateerd

                  Aedes Actiz