Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt vanaf oktober 2014 een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties.

Cijfers extramuralisering op de kaart

Op drie interactieve kaarten is per regio de vraagontwikkeling van wonen met zorg te zien. Er zijn kaarten voor de sectoren Ouderen, Mensen met een verstandelijke beperking en Mensen met ggz-problematiek.

Bouwen aan Buurthulp: handboek vol praktijkvoorbeelden

Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat burgers meer voor elkaar moeten doen. Het handboek ‘Bouwen aan Buurthulp’ van Movisie helpt bewoners en professionals om onderlinge hulpverlening in de buurt te organiseren. Hoewel de behoefte aan hulp en ondersteuning per buurt kan verschillen, betekent dat niet dat voor elke wijk het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. ‘Bouwen aan Buurthulp’ staat daarom vol voorbeelden en verhalen uit de praktijk. Een inspiratiebron voor wie zelf bezig is met het opstarten van een Buurthulpproject.

20-10-2014

Woonmonitor 2014: wat zijn de woonwensen van ouderen?

In november starten Bureauvijftig en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de 'Woonmonitor 2014', een groot landelijk onderzoek naar de woonwensen van ruim tweeduizend 50-Plussers. Organisaties die mee willen doen kunnen zich aanmelden. Zij krijgen gedetailleerd inzicht in de woonwensen en het zoekgedrag van ouderen op de woningmarkt. Wat zijn de minimale criteria die oudere woningzoekenden stellen aan een woning? Welke woonvorm spreekt hen aan en hoeveel geld willen zij uitgeven aan een woning? Zijn de woonwensen van ouderen veranderd door alle veranderingen in de zorg, waardoor ouderen waarschijnlijk langer thuis blijven wonen? 

16-10-2014

Rollenspel bij zorgvoorzieningen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde op 7 oktober 2014 een druk bezocht symposium Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties. Dit was tevens de aftrap van het Kennisprogramma Extramuralisering. Bouwstenen voor Sociaal schreef een impressie van de dag.

16-10-2014
25nov

Welkom (terug) in Drommelen, een dynamische gemeente!

Sinds 2006 is het 'simulatiespel Drommelen' tientallen malen gespeeld in de training 'Lokale samenwerking'. De lessen uit deze simulaties delen wij graag met (oud-)deelnemers en nieuwe belangstellenden tijdens een bijeenkomst op 25 november. Deze middag gaan we ook in op de actualiteit, wederom in de Gemeente Drommelen waar een nieuw sociaal wijkteam op het punt staat de eerste ‘casus’ te bespreken! De middag is bedoeld voor oud-deelnemers die bovendien twee relaties mee mogen nemen om ook hen beter voor te bereiden op de dynamiek van lokale samenwerking. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. 
Download programmabeschrijving (pdf, 189 kb).

13-10-2014
09-10-2014 16:44

Gerelateerd

                  Aedes Actiz