Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

Experiment All-inclusive pension

In het experiment All-inclusive pension zoekt Langer Thuis met 12 koplopers naar nieuwe verdienmodellen voor een betaalbaar verzorgd wonen concept voor de lagere inkomens. De All-inclusive pensionvoorziening biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening.

Meer veerkracht, langer thuis

De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Ook als zij ouder worden en meer hulp nodig hebben. Dat krijgen we telkens te horen bij de gesprekken die we voeren met corporaties vanwege ons onderzoek naar de verhuurbaarheid van seniorenwoningen. ‘Het sociale netwerk is voor mensen erg belangrijk. Dat speelt bij hen een grote rol in de keuze bij het wonen.’ Om langer thuis te kunnen is veerkracht nodig. En een vertrouwde buurt en een netwerk dragen hieraan bij. Gelukkig zijn er mooie initiatieven in het land te vinden die de inspelen op het vergroten van de veerkracht. Een aantal van deze initiatieven kwam ik tegen bij de regiobijeenkomsten van het Fonds NutsOhra.

24-02-2015

Uitgelicht: Bewoners aan het roer bij collectief wonen

‘Er is structureel behoefte aan collectieve woonvormen met zelfbeheer’, zegt Bernard Smits, bestuurder van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Smits speelt al 20 jaar een cruciale rol in de totstandkoming van dit soort woonprojecten en er kloppen steeds meer initiatieven aan bij de WBVG - een kleine corporatie gespecialiseerd in collectief wonen. Mooie voorbeelden zijn Iewan (ecologisch wonen in zelfbeheer), MWN (Meergeneratie Woonproject Nijmegen), Beekhuizen (voormalig zwembadcomplex waar energieneutrale woningen komen in bijzonder natuurgebied), Casa de Pauw (woon-, en werkpand in voormalig kloostercomplex) en Extrapool (woonvereniging). Woonprojecten in ontwikkeling, in aanbouw of al jaren in beheer. Zij hebben met elkaar gemeen dat burgers er vanaf het prille begin aan het roer staan. 

23-02-2015

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland 

Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het samenwerkingsverband is het resultaat van het Vitaal Thuis project. Dat ondersteunt mensen met een zorgvraag om langer thuis te blijven wonen met behulp van techniek en domotica. 

17-02-2015
12mrt

Training Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg: leren op locatie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert sinds 2006 samen met AO organisatieontwikkeling trainingen 'Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg'. De succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse training is bestemd voor lokale samenwerking van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten.

12-02-2015
23-02-2015 16:14

Gerelateerd

                  Aedes Actiz